ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Βόμβα Κασσελάκη κατά Τσίπρα: «Ἐγώ δέν θά εἶχα ὑπουργό τόν Βαρουφάκη»

Λάδι στήν φωτιά ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως στήν παρθενική ραδιοφωνική ἐκπομπή του • Τί τοῦ ἀπαντοῦν ὁ Πρόεδρος τοῦ ΜέΡΑ25 καί ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος

ΒΑΘΑΙΝΕΙ τό ρῆγμα στόν ΣΥΡΙΖΑ, ὅπου ὁ Στέφανος Κασσελάκης βάλλει πλέον ἐναντίον ὅλων, μηδέ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ἐξαιρουμένου. Σέ μίαν εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τῶν ἐπιλογῶν τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ καί προκατόχου του, ὅταν ἠρωτήθη τί θά ἔκανε τό 2015 ἄν ἦταν στήν θέση του, ἀπήντησε: «Δέν θά εἶχα τόν Γιάνη Βαρουφάκη γιά ὑπουργό Οἰκονομικῶν. Λέω τήν ἀλήθεια». Ἡ δήλωσις αὐτή ἔγινε στήν πρώτη ραδιοφωνική ἐκπομπή πού ἔκανε ὁ Στέφανος Κασσελάκης στόν ραδιοφωνικό σταθμό «Κόκκινο» ἐγκαινιάζοντας τήν «ὥρα τοῦ προέδρου».

Δέν ἦταν ὅμως μόνον αὐτό τό μοναδικό «καρφί» τοῦ Κασσελάκη κατά τοῦ Τσίπρα, καθώς ἐσχολίασε καί τήν «κινητικότητα» πού θεωρεῖ ὅτι ὁ ἴδιος ἔφερε στό κόμμα. Ὅπως εἶπε, «σέ σχέση μέ τή βουβαμάρα πού ὑπῆρχε μέ τό 17% στίς ἐκλογές, τώρα φαίνεται πώς ὑπάρχει κινητικότητα. Ὑπάρχει ἐνίσχυση σέ μέλη. Θέλω νά ἀναδείξουμε νέα μέλη καί νέα στελέχη, ἔχουμε λάβει πολλά βιογραφικά. Τό 41% εἶναι ἐπειδή ἐμεῖς χάσαμε 600.000 ψήφους στήν ἀποχή.»
Ἄν καί ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δέν ἔκρινε σκόπιμο νά ἀπαντήσει, θεωρεῖται βέβαιον ὅτι ἔχει ἐνοχληθεῖ, μέ ἀποτέλεσμα οἱ σχέσεις του μέ τόν νέο ἡγέτη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἐπιδεινώνονται ἐπικινδύνως, γεγονός πού ἐξανεμίζει κάθε πιθανότητα «πυροσβεστικῆς» παρεμβάσεως τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ, προκειμένου νά διασωθεῖ ὅ,τι μπορεῖ νά διασωθεῖ ἀπό τό κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς.

Ἀπ’ ἐναντίας ὁ ἀρχηγός τοῦ ΜέΡΑ25 ἀπήντησε μέ ἀνακοίνωση τοῦ κόμματός του: «Ἡ δήλωση Κασσελάκη, περί λάθους Τσίπρα νά ὑπουργοποιήσει τόν Γιάνη Βαρουφάκη, ἁπλά ἐπιβεβαιώνει ὅτι θά ὑπέγραφε ἀπό τήν ἀρχή τά μνημόνια. Εὐτυχῶς, ὁ κ. Κασσελάκης δέν θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά ὑπουργοποιήσει ποτέ κανέναν». Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ διάλυσις τοῦ κόμματος τῆς Ἀριστερᾶς συνεχίζεται καί καθώς ἡ ὁμάς τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου εἶναι εἰς τάξιν ἀποχωρήσεως, ὁ κ. Κασσελάκης φαίνεται νά ἐξωθεῖ τά πράγματα στά ἄκρα: «Κανείς δέν ἔχει δικαίωμα νά παίζει μέ τήν ὑπομονή καί τήν ἀγωνία τοῦ κόσμου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἄν εἶναι νά ἀποφασίσουν κάτι, νά τό ἀποφασίσουν τώρα». Ὑπεστήριξε δέ ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή προσεκάλεσε τήν κυρία Ἀχτσιόγλου καί τῆς προσέφερε ὅποιον ρόλο ἤθελε: «Δέν ὑπάρχει στενός κύκλος. Ἔχω πεῖ “ὁ δεύτερος εἶναι πρῶτος”. Εἶπα, ἐλᾶτε νά εἶστε ἡ ἡγετική ὁμάδα». Κατόπιν τούτου, ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος ἔτεινε χεῖρα πρός τούς βουλευτές τῆς ὁμάδος Ἀχτσιόγλου προτείνοντας τήν δημιουργία forum στό ὁποῖο θά μετέχουν οἱ 12 συνολικῶς βουλευτές πού ἀποσπῶνται ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ. Ἔτσι θά μποροῦν νά δημιουργήσουν κοινοβουλευτική ὁμάδα μέ τά προνόμια πού τοῦτο συνεπάγεται, χωρίς νά ὑπάρξουν οἱ δεσμεύσεις τῆς δημιουργίας ἑνός κόμματος πού ἐνδεχομένως θά καθιστοῦσε δύσκολες τίς σχέσεις τους.

Κεντρικό θέμα