ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία

Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία

Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία

Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

«Πάγος» Στουρνάρα στίς παροχές καί στίς αὐξήσεις μισθῶν στόν ἰδιωτικό τομέα

Εφημερίς Εστία

Ἐπιδόματα μόνο στούς ἀδύναμους – Αὐξήσεις στό ὅριο ἀντοχῆς τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῶν ἐπιχειρήσεων – Μόνον μέ ἰσόποση αὔξηση τῆς φορολογίας ἐπί πλέον δαπάνες κοινωνικές – Στήν ἐξόφληση τοῦ δημοσίου χρέους καί στό ἀποθεματικό τά πλεονάσματα – Μίνι-μνημόνιο γιά προσαρμογή στό Νέο Σύμφωνο Σταθερότητος

Ἀπειλές γιά τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια ἡ ἀλλαγή φύλου καί ἡ παρένθετη μητρότης

Εφημερίς Εστία

Βατικανό.– Ἡ παρένθετη μητρότης καί οἱ ἐγχειρήσεις ἀλλαγῆς φύλου ἐκηρύχθησαν ἀπό τό Βατικανό ὡς σοβαρές ἀπειλές γιά τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Συγκεκριμένως, τό Γραφεῖο Δογμάτων τοῦ Βατικανοῦ ἐξέδωσε τήν λεγόμενη «Διακήρυξη γιά τήν ἀξιοπρέπεια», τήν ὁποία ἐπεξεργάζετο τά τελευταῖα πέντε χρόνια καί ἀναθεωρήθηκε πρίν ἀπό λίγους μῆνες. Πρόκειται γιά μία χάρτα εἴκοσι σελίδων, τήν ὁποία ἐνέκρινε ὁ ἴδιος ὁ Πάπας Φραγκίσκος στίς 25 Μαρτίου καί διέταξε τήν δημοσίευσή της. Κατόπιν αὐτῆς τῆς ἀναθεωρήσεως, οἱ ἐγχειρήσεις ἀλλαγῆς φύλου καί ἡ παρένθετη μητρότης ἐντάσσονται στήν ἴδια βαθμίδα ἀπειλῆς γιά τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια μέ τίς ἀμβλώσεις καί τήν εὐθανασία, πού θεωροῦνται ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ὡς πρακτικές πού παραβιάζουν τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή. Υἱοθετῶντας τήν ἀναθεωρημένη χάρτα, τό Βατικανό μένει πιστό στήν θεωρία τοῦ φύλου, καθώς ἐπίσης καί στήν ἀπόρριψη τῆς ἰδέας ὅτι τό φῦλο ἑνός ἀτόμου εἶναι κάτι τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἀλλάξει. Χαρακτηριστικῶς, ἡ διακήρυξις ἀναφέρει ὅτι «ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνδρα καί τή γυναῖκα ὡς βιολογικά διαφορετικά, ξεχωριστά ὄντα καί δέν πρέπει (σ.σ τά ὄντα) νά ἀσχοληθοῦν μέ αὐτό τό σχέδιο ἤ νά προσπαθήσουν νά κάνουν τόν ἑαυτό τους Θεό.» «Συνεπάγεται ὅτι κατά κανόνα, ὁποιαδήποτε παρέμβασις ἀλλαγῆς φύλου κινδυνεύει νά ἀπειλήσει τήν μοναδική ἀξιοπρέπεια πού ἔχει λάβει […]

Τά… ἀπρόβλεπτα τῆς Σλοβακίας

Εφημερίς Εστία

ΣΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ἐξελίξεις μπορεῖ νά ὁδηγήσουν γεγονότα τά ὁποῖα φαινομενικῶς δέν συνδέονται μεταξύ τους.

Πρωτοσέλιδο

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς: