«Τρέμουν» οἱ Τοῦρκοι τήν ναυτική βάση τῶν ΗΠΑ στήν Ἀλεξανδρούπολη!

Φοβοῦνται ἀμερικανική εἰσβολή – Ἀφοῦ ἠγόρασαν ρωσσικούς πυραύλους S400 τώρα θυμοῦνται ὅτι εἶναι …σύμμαχοι μέ τήν Ἀμερική στό ΝΑΤΟ

«Ο ΣΤΡΑΤΟΣ τῶν ΗΠΑ στήν Ἀλεξανδρούπολη μᾶς ἐνοχλεῖ.» Αὐτό δηλώνει ὁ Τοῦρκος ἀπόστρατος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαγτσί, ὁ θεωρούμενος ἐμπνευστής τῆς θεωρίας τῆς «Γαλάζιας Πατρίδος» ἀλλά καί τοῦ τουρκολιβυκοῦ μνημονίου. Ἀφορμή γιά τίς δηλώσεις του ἡ συγκέντρωσις ἀμερικανικῶν δυνάμεων στό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, στό πλαίσιο τῆς συμμαχικῆς ἀσκήσεως Defender Europe 2021. Ἐνοχλεῖται ὁ ἐν λόγῳ ναύαρχος Γιαγτσί, διότι, ὅπως ὑποστηρίζει, μιλώντας πρός τήν ἐφημερίδα Γενί Ἀκίτ, ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, εἶναι «φιλικά διακείμενος πρός τήν Ἑλλάδα». Ὁμιλεῖ λοιπόν περί ἐνδεχομένη ἀμερικανική εἰσβολή στήν Τουρκία (!), κάτι πού ναί μέν παραδέχεται ὅτι εἶναι «ἀδιανόητο» ἀλλά ἐπιμένει νά «ἀνησυχεῖ» ἐξ αἰτίας τῶν φιλικῶν πρός τήν Ἑλλάδα διαθέσεων τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου.

Παραδέχεται βεβαίως ὅτι ἡ ἄσκησις αὐτή εἶναι ἐπικεντρωμένη πρός μιάν ἐνδεχομένη ἀπειλή ἀπό πλευρᾶς Ρωσσίας, ἀλλά σημειώνει: «Εἶναι γεγονός πώς μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ δημιουργία βάσεως στήν Ἀλεξανδρούπολη καί τό γεγονός ὅτι μιά τέτοια ἄσκησις διεξάγεται δίπλα μας καί μέ μιά τέτοια συγκέντρωση δυνάμεων». Καί συνεχίζει ὅτι «εἶναι ἀκόμη πιό ἐνοχλητικό οἱ δυνάμεις αὐτές νά σωρεύονται στά σύνορά μας καί σέ μιά χώρα ὅπως ἡ Ἑλλάδα πού στερεῖται καλῶν προθέσεων». Ἀπό τήν μία δηλαδή ἡ Τουρκία ἀγοράζει ρωσσικούς πυραύλους S400 καί ἀπό τήν ἄλλη θυμᾶται ὅτι εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ἐνοχλεῖται ἀπό τίς ἀμερικανικές ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες καί ἀμφισβητεῖ τίς προθέσεις τῆς Ἑλλάδος. Πρόκειται γιά τρικυμία ἐν κρανίῳ. Θά πρέπει ὅμως νά σημειώσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἡ Τουρκία μπορεῖ νά ἐνοχλεῖται, διότι οἱ δυνάμεις στήν Ἀλεξανδρούπολη ἀντιμετωπίζουν μιάν ἀπειλή πού προέχεται ἀπό τόν νέο φίλο της καί προμηθευτή πολεμικοῦ ὑλικοῦ, τήν Ρωσσία. Ἀκόμη πιό σημαντικό ὅμως εἶναι τό γεγονός ὅτι ἐγκαθιστάμενοι στήν Ἀλεξανδρούπολη, οἱ Ἀμερικανοί θέτουν ὑπό τόν ἔλεγχό τους τό στρατηγικό βάθος τῶν Στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου, ἀμφισβητώντας τήν ἀσύδοτη χρήση τους ἀπό τήν Τουρκία καί βάζοντας τέλος στήν ἄρνησή της νά τηρήσει τούς περιορισμούς πού προβλέπονται ἀπό τίς διεθνεῖς συμφωνίες. Περιορισμούς πού ἀφοροῦν τήν διέλευση πολεμικῶν πλοίων καί τούς ὁποίους ἡ Ἄγκυρα μέ μεγάλη εὐκολία παραβλέπει ὅταν πρόκειται γιά πλοῖα τοῦ ρωσσικοῦ ναυτικοῦ.

Εἶναι ἀλήθεια, πάντως, ὅτι οἱ ἀμερικανικές δυνάμεις στήν Ἀλεξανδρούπολη εἶναι σημαντικές καί θά παραμείνουν στήν Θράκη μέχρι τόν Μάιο διεξάγουσαι διάφορα ἐκπαιδευτικά ἀντικείμενα ἀρχικῶς στό πλαίσιο τῆς Defender Europe 2021 καί ἐν συνεχείᾳ ἄλλων συμμαχικῶν ἀσκήσεων, ὅπως ἡ Poseidon Trident 2021.

εδομένου ὅτι οἱ δραστηριότητες αὐτές ἐκτείνονται στίς ἀκτές τῆς Βαλκανικῆς πρός τόν Εὔξεινο Πόντο, δηλαδή τήν Βουλγαρία καί τήν Ρουμανία, εἶναι προφανές ὅτι ἡ Ἀλεξανδρούπολις εἶναι ὁ κόμβος γιά τίς Νατοϊκές κινήσεις στήν περιοχή. Πλοῖα τοῦ 6ου Ἀμερικανικοῦ Στόλου ἀλλά ἡ Νατοϊκή ὁμάς μάχης ἐπιφανείας κινοῦνται μέ βάση τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἐνῷ περί τά 150 ἑλικόπτερα τῆς 1st CAB (Combat Aviation Brigade) καί 1.800 ἅρματα καί ὀχήματα τοῦ Ἀμερικανικοῦ Στρατοῦ καί τῶν Πεζοναυτῶν μετεγκατεστάθησαν ἐκεῖ ἤ μετεφέρθησαν διά θαλάσσης. Φυσικά καί δέν προτίθενται νά εἰσβάλουν στήν Τουρκία, ὅπως ἀνησυχεῖ ὁ ναύαρχος Γιαγτσί. Ἐμπράκτως ὅμως δείχνουν ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει παύσει νά θεωρεῖται ἀξιόπιστος σύμμαχος. Καί τοῦτο δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ Ἑλλάς «στερεῖται καλῶν προθέσεων». Εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν πράξεων τῆς Τουρκίας καί τῶν σχεδίων τῶν ἐπιτελείων της. Ἐνοχλεῖται ὅμως ἀκόμη ἡ Τουρκία διότι ἀρκετά ἀπό τά ἀμερικανικά χερσαῖα καί ἐναέρια μέσα θά συνασκηθοῦν μέ τίς ἑλληνικές δυνάμεις, στήν περιοχή εὐθύνης τοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ. Ναί μέν δέν θά ἀναπτυχθοῦν στήν μεθόριο τοῦ Ἕβρου, ἀλλά ἡ παρουσία τους στά πεδία βολῆς τῆς Ξάνθης εἶναι ἀρκετή γιά νά «χαλάει ὁ ὕπνος» τῶν Τούρκων ἐπιτελῶν.

Κεντρικό θέμα