Τό βαθύ ΠΑΣΟΚ τῶν συντεχνιῶν ὄπισθεν τῆς ὑποψηφιότητος Παπανδρέου

Ἡ ἀριστοκρατία τοῦ Δημοσίου πού ἐμπόδισε τίς μεταρρυθμίσεις στήν οἰκονομία, διεκδικεῖ κομματική ἐξουσία καί πάλι

ΟI ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ γιά τήν ὁλική ἐπαναφορά Παπανδρέου στήν ἡγεσία τοῦ ΚΙΝΑΛ ἔχουν ἀρχίσει ἐδῶ καί πολύ καιρό. Στελέχη τοῦ βαθέος ΠΑΣΟΚ πού ὅλα τά προηγούμενα χρόνια προσέφεραν ἄν ὄχι τήν στήριξή τους τοὐλάχιστον τήν ἀνοχή τους στήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ καί στόν Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικῶς (σέ ἀντίθεση μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τόν Ἀλέξη Τσίπρα τούς ὁποίους πολέμησαν λυσσωδῶς), τώρα ἀνακρούουν πρύμναν. Ἐπιστρέφουν καί τυπικῶς στό μαντρί γιά νά συμμετάσχουν στόν ἀντιδεξιό ἀνένδοτο ἀγῶνα πού προτίθεται νά ὀργανώσει ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἐναντίον τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, «τῆς Δεξιᾶς καί τῆς Συντήρησης». Καί ἄν τό σχῆμα ἀνακάμψει, νά συγκροτήσουν καί… «λαϊκό προοδευτικό μέτωπο» μέ τήν Ἀριστερά. Πρόκειται γιά κορυφαῖα συνδικαλιστικά στελέχη τῆς ΓΣΕΕ, τῆς ΑΔΕΔΥ, τῶν συνδικάτων στίς συγκοινωνίες, τῆς Διδασκαλικῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλλάδος, τῆς ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, τῆς ΓΣΕΒΕ τά ὁποῖα στό παρελθόν πρωταγωνίστησαν ἐπί ὅλων τῶν κυβερνήσεων στούς ἀντι-μεταρρυθμιστικούς ἀγῶνες.

Στήν μή ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος γιά τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια, στήν ἀκύρωση τοῦ νόμου Γιαννίτση γιά τό ἀσφαλιστικό, στήν ἀντίδραση γιά τίς ἰδιωτικοποιήσεις τῆς Cosco, τοῦ ΟΤΕ, τῆς Ὀλυμπιακῆς, στήν παρεμπόδιση τῆς ἐκχωρήσεως τοῦ μάνατζμεντ τῆς ΔΕΗ. Καί ἀκόμη στήν πρόσφατη ἀναθεώρηση τοῦ συνδικαλιστικοῦ νόμου, στήν μή ἐφαρμογή τῆς ἀξιολογήσεως στόν δημόσιο τομέα καί εἰδικῶς στά σχολεῖα, στίς μεταρρυθμίσεις στόν συγκοινωνιακό χάρτη. Συμφώνως πρός πληροφορίες πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος, τήν ὑποψηφιότητα τοῦ κυρίου Παπανδρέου θά ὑποστηρίξουν ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς ΓΣΕΕ Χρῆστος Πολυζωγόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Μπράτης, ὁ Πρόεδρος τῶν ἐργαζομένων στόν ΟΑΣΑ κύριος Ραφτόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῶν Βιοτεχνῶν κύριος Καββαθᾶς κ.ἄ. Μαζί μέ Δημάρχους καί Περιφερειάρχες, πού συγκροτοῦν τόν μηχανισμό τοῦ βαθέος ΠΑΣΟΚ μέσα στό κράτος, δίδουν πλεονέκτημα στήν ὑποψηφιότητα Παπανδρέου. Ἀλλά καί ταυτοχρόνως σφραγίζουν τήν φυσιογνωμία της. Δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τίς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας καθῶς ἐκπροσωπεῖ τόν βαθύ κρατισμό.

Ὁ κ. Παπανδρέου ἀνεκοίνωσε χθές τό βράδυ ἀπό τό Ἵδρυμα «Ἀνδρέας Παπανδρέου» τήν ὑποψηφιότητά του. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἀπέφυγε νά ἀναφερθεῖ στό ΚΙΝΑΛ ἤ στό ΠΑΣΟΚ, κρατώντας κλειστά τά χαρτιά του ἔναντι τοῦ βασικοῦ ἀντιπάλου του Ἀνδρέα Λοβέρδου πού ὁραματίζεται δυναμική ἐπιστροφή τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἁπλῶς ἔκανε χρήση τῆς λέξεως «ἀλλαγή» πού χρησιμοποίησε κατά κόρον ὁ πατέρας του τήν δεκαετία τοῦ 1980. Ἐπίσης τό μήνυμα εἶχε μία ἑνωτική διάθεση, χωρίς αἰχμές πρός τούς ὑπολοίπους ὑποψηφίους. Ἀναλυτικῶς ἡ δήλωσις: «Χρειαζόμαστε μιά Νέα Ἀλλαγή. Γιά τούς πολῖτες καί τή χώρα. Γιά αὐτό ἡ Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη χρειάζεται νά ξαναγίνει μεγάλη. Νά συμπορευτεῖ μέ τίς ἄλλες προοδευτικές δυνάμεις στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο, πού ἐπανέρχονται δυναμικά. Ἀποφάσισα νά θέσω ὑποψηφιότητα γιά τήν ἡγεσία τοῦ Κινήματος. Θά συμβάλλω μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις γιά νά ξαναγίνει ἡ παράταξή μας μεγάλη καί ἰσχυρή. Πρωταγωνιστής καί πάλι τῶν ἐξελίξεων. Καταλύτης γιά τήν διαμόρφωση μιᾶς προοδευτικῆς πρότασης διακυβέρνησης. Παράταξη ἱκανή νά ἀπαντήσει ἀποτελεσματικά στή συντήρηση. Καλῶ ὅλους τούς δημοκράτες καί προοδευτικούς πολῖτες, νά μετατρέψουμε αὐτήν τή διαδικασία σέ γιορτή Δημοκρατίας καί συμμετοχῆς. Γιά τήν ἀπόφασή μου αὐτή ἔχω ἐνημερώσει τήν Πρόεδρό μας, Φώφη Γεννηματᾶ καί τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή».

Ἐνωρίτερα ὁ Βασίλης Κεγκέρογλου εἶχε καταθέσει στήν ἐπιτροπή καταστατικοῦ τοῦ κόμματος τίς ὑπογραφές πού ἀπαιτοῦνται γιά νά θέσει ὑποψηφιότητα. Συνολικά συνεκέντρωσε 6.837 ὑπογραφές «ἐνεργῶν πολιτῶν, φίλων καί μελῶν τοῦ Κινήματος Ἀλλαγῆς ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, πού ὑποστηρίζουν τήν ὑποψηφιότητά μου», καί «πρόσφεραν ἁπλόχερα τήν ἐμπιστοσύνη τους στό πρόσωπό μου», σέ διάστημα πέντε ἡμερῶν.

Κεντρικό θέμα