Το Σάββατο 06.08 με την Εστία: Τα πρόσωπα του 1821

Μία μοναδική έκδοση με εκατοντάδες ονόματα και βιογραφικά από γνωστές και άγνωστες μορφές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.

Το τρίτομο έργο «Τα πρόσωπα του 1821» • Το Σάββατο 06.08 με την Εστία.

Το μεγαλύτερο λεξικό για τους ήρωες της Επανάστασης.

Μην χάσετε τον Γ΄ τόμο!

Κεντρικό θέμα