ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Τί «δουλειά» εἶχε ὁ Χριστοφοράκος στό Κορακοχώρι, κ. Σημίτη;

Τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» στίς 23.11.18

Δικογραφία-φωτιά στήν Βουλή – 4 off shore καί 15 ἑκατ. εὐρώ μίζες γιά τό C4I

Η SIEMENS συνταράσσει καί πάλι τό πολιτικό μας σύστημα. Ἡ συμμετοχή τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας στήν κοινοπραξία μέ τήν ἀμερικανική Saic –στήν ὁποία ἀνετέθη μετά μεθοδεύσεις καί ἐπανειλημμένες ἀκυρώσεις τοῦ διαγωνισμοῦ τό ἔργο τῆς ἀσφαλείας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004– ἀποτελεῖ τό βασικό θέμα τῆς δικογραφίας πού διεβιβάσθη χθές στήν Βουλή ἀπό τόν ἐφέτη ἀνακριτή κ. Ὀρφανίδη. Στήν δικογραφία αὐτή περιλαμβάνεται:

• Μαρτυρία τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Γαλλικῆς ἑταιρείας «Thales» Παύλου Πεζᾶ, ὁ ὁποῖος κατήγγειλε τό 2002 ὅτι μετά τήν ἀνάδειξη τῆς ἑταιρείας του σέ πλειοδότρια στόν συγκεκριμένο διαγωνισμό ὁ τότε διευθύνων σύμβουλος τῆς Siemens Μιχάλης Χριστοφοράκος ἔκανε ἀπ’ εὐθείας κλήσεις στό Μαξίμου τοῦ κ. Σημίτη, στόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης Γιάννο Παπαντωνίου, στόν ὑπουργό Δημοσίας Τάξεως Μιχάλη Χρυσοχοΐδη καί στόν Θόδωρο Τσουκᾶτο μέ αἴτημα νά ἀλλάξει τό ἀποτέλεσμα τοῦ διαγωνισμοῦ.

• Μαρτυρία τῆς Γραμματέως τοῦ Μιχάλη Χριστοφοράκου Αἰκατερίνης Τσακάλου, ἀπό τό ἡμερολόγιο τῆς ὁποίας ἐπιβεβαιώνονται ὅλες οἱ ὀχλήσεις Χριστοφοράκου πρός τήν κυβέρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ, γιά νά ἀλλάξει τό ἀποτέλεσμα τοῦ διαγωνισμοῦ εἰς βάρος τῆς γαλλικῆς ἑταιρείας καί ὑπέρ τῆς ἀμερικανογερμανικῆς κοινοπραξίας.

• Μαρτυρία τοῦ πρώην Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἐξοπλισμῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης Εὐάγγελου Βασιλάκου, ὁ ὁποῖος ἐκλήθη ἀπό τόν εἰδικό ἐφέτη ἀνακριτή νά ἐξηγήσει τίς διαδικασίες. Ὁ κ. Βασιλάκος στήν κατάθεσή του ὑποστηρίζει ὅτι ἐδόθησαν μίζες γιά νά ἀλλάξει ὁ πλειοδότης τοῦ ἔργου, τίς ὑπολογίζει σέ 15 ἑκατομμύρια εὐρώ καί θεωρεῖ πώς παραλήπτης τους εἶναι, μεταξύ ἄλλων, ὁ Γιάννος Παπαντωνίου. Τό ὕψος τῆς μίζας προκύπτει ἀπό σύγκριση τῶν ἐκπτώσεων καί τῶν ἀντισταθμιστικῶν ὠφελημάτων πού ἐδόθησαν ἀπό τήν Saic-Siemens. Ὁ μάρτυς θεωρεῖ ἐπίσης βέβαιον ὅτι ὁ Κώστας Σημίτης γνώριζε γιά τίς μίζες, ὑποστηρίζοντας ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά εἶχε ἄγνοια γιά ὅ,τι συνέβαινε. Ὑπ’ ὄψιν, ὅτι καί στήν ἐξεταστική τοῦ 2011 ὁ μάρτυς Παῦλος Πεζᾶς, ἐκπρόσωπος τῶν Γάλλων, κατέθεσε ὅτι «τά ἀντισταθμιστικά χρησιμοποιοῦνται γιά νά πληρώνονται προμήθειες σέ πολιτικά πρόσωπα».

Στήν δικογραφία γίνεται ἐπίσης λόγος γιά 4 ὑπεράκτιες ἑταιρεῖες μέσω τῶν ὁποίων ἐγίνετο διακίνησις χρημάτων.

Ἡ «Ἑστία» προκειμένου νά δώσει στούς ἀναγνῶστες της τήν δυνατότητα νά διαμορφώσουν ἰδίαν ἄποψιν γιά τίς μεθοδεύσεις, δημοσιεύει ἐν εἴδει ἡμερολογίου τά γεγονότα ὅπως προκύπτουν ἀπό τό πόρισμα τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν Siemens τοῦ 2011 (σσ. 194-203), ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν ὁποίων προκύπτει πόσες φορές ἀκυρώθηκε ὁ διαγωνισμός μέχρι νά ἀνατεθεῖ στήν ἀμερικανογερμανική κοινοπραξία, καί κυρίως τί προσφορές κατέθεσαν οἱ ἑταιρεῖες. Τό χρονικό τῆς ἀναθέσεως ἔχει ὡς ἑξῆς:

– 16 Ἰουλίου 2002: Συντάσσεται μνημόνιο ἀποφάσεων συσκέψεως γιά τό πρόγραμμα Ὀλυμπιακῆς Ἀσφαλείας, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κώστα Σημίτη καί τήν συμμετοχή τῶν ὑπουργῶν Γιάννου Παπαντωνίου καί Εὐάγγελου Βενιζέλου.

Ἀποφασίζεται ὁ διαγωνισμός νά γίνει μέ τήν διαδικασία τῆς διαπραγματεύσεως «ἀπό περιορισμένο ἀριθμό ἑταιρειῶν» καί ὄχι ἀπό μεγαλύτερο ἀριθμό προμηθευτῶν, συμφώνως πρός τό ΠΔ 284/89.

Ἐπίσης, ἀποφασίζεται νά συμπεριληφθεῖ στόν ἴδιο διαγωνισμό ἡ προμήθεια τοῦ τετρακαναλικοῦ συστήματος ἐπικοινωνιῶν Tetra, πάλι ἀπό περιορισμένο κατάλογο ἑταιρειῶν. (Ἔτσι μπῆκε στόν διαγωνισμό ἡ Siemens.) Ἡ Saic –κατά τόν μάρτυρα τῆς ἐξεταστικῆς Σπῦρο Τραυλό– ὑποχρεώθηκε νά συνεργασθεῖ μέ τήν Siemens, ἐπειδή μπῆκε τό Tetra στό σύστημα. Κατά τόν Τραυλό «τήν πρόταση γιά τό Tetra τήν ἔκανε ΚΥΣΕΑ ὑπό Σημίτη, καί μέ αὐτό τόν τρόπο ἔβαλε τήν Siemens στό ἔργο».

– Στίς 30 Αὐγούστου 2002 ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Γιάννος Παπαντωνίου ἀποφασίζει μέ ἔγγραφό του νά χαρακτηρισθεῖ τό ἔργο ὡς «εἰδικό ἐξοπλιστικό» καί νά διεξαχθεῖ κλειστός διαγωνισμός τοῦ ΠΔ 284/89. Μέ ἀπόφασή του μάλιστα ἀποστέλλει πρόσκληση ἐνδιαφέροντος μόνο πρός τήν Saic, τήν Τhales καί τήν Titan.

– Στίς 23 Ἰανουαρίου τοῦ 2003 τό ΚΥΣΕΑ κήρυξε τόν διαγωνισμό ἄγονο.

– Στίς 29 Ἰανουαρίου 2003 ἐπελέγη νέα διαδικασία γιά τόν διαγωνισμό. Οἱ δύο ἑταιρεῖες κατέθεσαν σφραγισμένες οἰκονομικές προσφορές. Ἡ προσφορά τῆς Saic ἔφθανε τά 376 ἑκατομμύρια εὐρώ καί τῆς Thales τά 398 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἡ ἐπιτροπή ἔκρινε μή ἀποδεκτές τίς προσφορές!

– Στίς 21 Φεβρουαρίου 2003 οἱ ἑταιρεῖες κατέθεσαν σφραγισμένες οἰκονομικές προσφορές. Ἀπό τήν ἀποσφράγιση προέκυψε ὅτι ἡ ἔκπτωσις πού ἔδιδε ἡ Saic ἦταν 15,44% καί τῆς Τhales 20,11%.

– Στίς 27 Φεβρουαρίου 2003 τό ΚΥΣΕΑ ἐπέλεξε τήν Saic. Τήν ἀνάθεση εἰσηγεῖται ὁ Εὐάγγελος Μαλέσιος. Κατά τόν μάρτυρα τῆς ἐξεταστικῆς Πολυμενόπουλο, πρώην σύμβουλο τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως, «ἡ πρόταση τῆς Thales ἦταν τεχνικά πολύ ἀνώτερη». «Εἶχα πληροφορίες γιά ἐπεμβάσεις καί πιέσεις, ὥστε νά ἀλλάξει ἡ ἔκβαση τοῦ διαγωνισμοῦ ὑπέρ τῆς SAIC» προσέθεσε.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: στό ἡμερολόγιο τῆς κ. Τσακάλου πού κατετέθη στήν Ἐξεταστική καί πρέπει νά ἐπαναξιολογογηθεῖ ὑπό τό φῶς τῶν νέων δεδομένων, γιά τό ἔτος 2003 ὑπάρχουν ἐγγραφές γιά ἐπαφές μέ Σημίτη – Σρέντερ καί γιά ἐπίσκεψη τοῦ ἰσχυροῦ ἄνδρα τῆς Siemens στό Κορακοχώρι.

Τί δουλειά εἶχε ὁ Μιχάλης Χριστοφοράκος στό Κορακοχώρι, κ. Σημίτη;

Πᾶσα ἀπάντησις δεκτή.

Κεντρικό θέμα