Θράκη: Βουλευτής τῆς μειονότητος καταγγέλλει τόν Τοῦρκο πρόξενο γιά ἀνάμειξη στά ἐσωτερικά μας!

Ὑποστηρίζει σέ τηλεοπτική του συνέντευξη ὅτι ἀπειλήθηκε μέ φυσική ἐξόντωση

Τό τί ἀκριβῶς κάνει τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, τό γνωρίζουμε ὅλοι πολύ καλά. Πρωτίστως τό γνωρίζουν τά μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος, πού ὑφίστανται μέ ἀμεσότητα τίς προσπάθειές του νά ἐπηρεάζει τίς ζωές τους. Ὑφίστανται ἀκόμη ἀσφυκτική πίεση γιά «εὐθυγράμμιση» μέ τούς στόχους τῆς Ἄγκυρας. Τώρα ἔχουμε μία καταγγελία τῆς καταστάσεως αὐτῆς ἀπό κάποιον πού τήν γνωρίζει καλύτερα ἀπό τόν καθένα. Ἀπό κάποιον πού ὑφίσταται τήν πίεση τῆς Τουρκίας συνεχῶς. Ὁ λόγος γιά τόν Θρακιώτη βουλευτή τῆς μειονότητος Ἰλχάν Ἀχμέτ (ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ), ὁ ὁποῖος εἶχε τήν παρρησία νά μιλήσει καθαρά γιά τήν κατάσταση καί νά καταγγείλει τόν Τοῦρκο πρόξενο τῆς Κομοτηνῆς Μουράτ Ὀμέρογλου γιά ἀνάμειξη στά ἐσωτερικά τῆς Ἑλλάδος, γεγονός πού ἔχει ὁδηγήσει στό νά δέχεται ἀπειλές γιά φυσική του ἐξόντωση. Δέν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία, γιά νά ἀντιληφθεῖ κανείς ἀπό ποῦ προέρχονται αὐτές οἱ ἀπειλές.

Ὁ Ἰλχάν Ἀχμέτ μίλησε συγκεκριμένα γιά τόν ρόλο πού πρέπει νά ἔχει ἕνας διπλωμάτης καί γιά τό πῶς ὁ Μουράτ Ὀμέρογλου καθημερινῶς ξεπερνᾶ τό διπλωματικό πρωτόκολλο μέ τήν δράση του. Στό τοπικό «Ράδιο Χρόνος 87.5 fm» ὁ Ἰλχάν Ἀχμέτ ἦταν ξεκάθαρος, ἐπισημαίνοντας τήν σκοπιμότητα πού ὑποκρύπτει κάθε κίνησις τοῦ Τούρκου προξένου. Ἀκόμη καί μέ ποιούς πολιτικούς θά βγεῖ φωτογραφία, προκειμένου νά περάσει συγκεκριμένα μηνύματα καί νά δείξει… ποιούς στηρίζει.

Εἰδικώτερα ἐτόνισε: «Ἡ ἀποστολή τοῦ διπλωμάτη εἶναι νά συσφίγξει περαιτέρω τίς σχέσεις τῶν δύο κρατῶν, νά ἐνισχύσει τήν οἰκονομική διπλωματία καί αὐτόματα νά ἐξυπηρετήσει κάποιους Τούρκους ὑπηκόους στήν περιοχή. Ἡ ἀποστολή τῶν προξένων καί κάθε διπλωματικοῦ ὑπαλλήλου δέν εἶναι νά ἀσχολεῖται μέ τά ἐσωτερικά ζητήματα. Τό ἐνδιαφέρον κάθε Τούρκου προξένου στήν Κομοτηνή ὡς πρός τήν μειονότητα, λόγω καί τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, ἴσως θεωρηθεῖ ὡς ἕνα σημεῖο ὁμαλό. Ἀπό ἐκεῖ καί μετά ὅμως, δέν μπορεῖ νά γίνει ὁποιαδήποτε παρέμβαση στά ἐσωτερικά ζητήματα τῆς μειονότητας. Ὅ,τι ξεφεύγει ἀπό αὐτό τό πλαίσιο δέν εἶναι σύννομο». Ἡ θέσις τοῦ Ἰλχάν Ἀχμέτ εἶναι ξεκάθαρη καί τό ὑπεγράμμισε σέ ὅλους τούς τόνους: «Οἱ πρόξενοι καλό θά εἶναι νά μήν παρεμβαίνουν στά πολιτικά ἐσωτερικά ζητήματα τῆς μειονότητας». Τονίζει, μάλιστα, ὅτι ὁμιλεῖ ἐκ μέρους καί τῆς μειονότητος, διατυπώνοντας τήν ἀνησυχία της «ἀκόμα κι ἄν οἱ Μουσουλμᾶνοι συμπολῖτες μας δέν τολμοῦν νά τήν ἐκφράσουν, καθώς ζοῦν ὑπό καθεστώς φόβου».

Ὅπως τόνισε χαρακτηριστικῶς ὁ ἴδιος, τό τουρκικό παρακράτος ἐπιχειρεῖ ξεκάθαρα τήν ἠθική ἀλλά καί τήν πολιτική του ἐξόντωση. Τήν ἴδια στιγμή, δηλώνει πώς δέν φοβᾶται τίποτα καί κανέναν καί ὑπογραμμίζει πώς ὁ ἴδιος ζητεῖ μόνον εἰρηνική συνύπαρξη καί δέν ἐπιδιώκει σέ καμμία περίπτωση νά ἀκολουθήσει τήν γραμμή τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, τό ὁποῖο ἀποζητᾶ τρόπους ὥστε νά δημιουργεῖ ἐντάσεις στήν Θράκη. Εἶναι, τέλος, χαρακτηριστικό ὅτι ὁ ἴδιος ὁ βουλευτής, μιλῶντας στήν δημοσιογράφου κ. Σταμπουλίδου στόν τοπικό τηλεοπτικό σταθμό «ΔΕΛΤΑ», ἀπεκάλυψε τίς ἀπειλές πού δέχεται. Ἀνέφερε ὅτι ἀπειλήθηκε μέ «σπάσιμο τοῦ μολυβιοῦ», ἀπειλή πού σημαίνει, ὅπως ἐξήγησε, θανατική ποινή. Δέν δίστασε, μάλιστα, νά ἀποκαλύψει ὅτι τό τελευταῖο χρονικό διάστημα δέχεται προσωπικές ἐπιθέσεις ἀπό τόν πρόξενο τῆς Τουρκίας στήν Κομοτηνή, τόν Μουράτ Ὀμέρογλου.

Κεντρικό θέμα