«Θά μπολιάσουμε τήν Νέα Δημοκρατία μέ ἱκανά στελέχη ἀπό τό ἐκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ…»

Μητσοτάκης: Χωρίς ἰδεολογικό πρόσημο οἱ ἐπιλογές μου γιά τό νέο ὑπουργικό συμβούλιο – Ἐκτός κυβερνήσεως καί πρωτοκλασσᾶτοι ὑπουργοί τῆς ΝΔ – Δέν θά τηρήσω ἰσορροπίες – Διαμαντοπούλου, Φλωρίδης, Μανιάτης, Χριστοφιλοπούλου στόν προθάλαμο

ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ γιά ἀξιοποίηση στελεχῶν ἀπό διάφορους πολιτικούς χώρους, ἐπιβεβαίωσε χθές ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, λέγοντας ὅτι στόχος του εἶναι τό «μπόλιασμα» τοῦ κόμματός του μέ ἱκανά στελέχη πού δέν θά προέρχονται ἀπό τόν γαλάζιο κομματικό μηχανισμό. Στήν χθεσινή διακαναλική συνέντευξη Τύπου ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε πρωτοκλασσᾶτα μέλη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, ὅτι δέν θά περιληφθοῦν στό νέο σχῆμα, σέ περίπτωση πού ἡ ΝΔ λάβει τήν προσεχῆ Κυριακή ἰσχυρή αὐτοδυναμία. Καί αὐτό, διότι ἡ νέα Κυβέρνησις πού ὁραματίζεται «θά δώσει ἔμφαση στή δυνατότητα τῶν προσώπων πού μποροῦν νά ὑλοποιήσουν τίς συγκεκριμένες πολιτικές γιά τίς ὁποῖες ἔχουμε δεσμευτεῖ.» Ἔστειλε τό μήνυμα, ὅτι «δέν ἔχει καμμία δικαιολογία νά ἐμπλακεῖ σέ μία λογική ἐσωτερικῶν ἰσορροπιῶν, ἀλλά θά ἀναζητήσει στό σχηματισμό τῆς Κυβέρνησης τόν καλύτερο ἤ τήν καλύτερη γιά τήν θέση καί τήν ἀποστολή τήν ὁποία αὐτός ἤ αὐτή θά πρέπει νά ἀναλάβει.»

«Νομίζω ὅτι ἔχουμε ἀποδείξει μέχρι στιγμῆς ὅτι ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ἐντάσσουμε στή Νέα Δημοκρατία στελέχη τά ὁποῖα ἀνήκουν σέ ὅλους τούς πολιτικούς χώρους. Ἅμα δεῖτε πόσα ἀπό τά κυβερνητικά στελέχη ἐκλέχθηκαν πιά βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας στήν προηγούμενη κάλπη, ἀντιλαμβάνεστε ἀκριβῶς αὐτό τό ὁποῖο σᾶς λέω. Καί αὐτό πού πρέπει νά σᾶς πῶ εἶναι ὅτι αὐτή ἡ προσπάθεια τῆς ἀνανέωσης τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοῦ μπολιάσματος τῆς ΝΔ μέ ἱκανά στελέχη, εἶναι μία συνεχής προσπάθεια. Δέν σταματάει» ἦταν ἡ ἀπάντησις πού ἔδωσε ὁ τέως Πρωθυπουργός στήν ἐρώτηση ἄν σκέπτεται νά ἀξιοποιήσει καί ἄλλα στελέχη ἀπό τόν χῶρο τοῦ λεγόμενου ἐκσυγχρονιστικοῦ ΠΑΣΟΚ πού εἶναι σήμερα ἐκτός κόμματος. Συμφώνως πρός πληροφορίες, στό «μπόλιασμα» τῆς ΝΔ μποροῦν νά συμμετάσχουν πρώην στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὅπως οἱ κ.κ. Διαμαντοπούλου, Φλωρίδης, Μανιάτης καί Χριστοφιλοπούλου. Οἱ δύο πρῶτοι τήν προηγούμενη ἑβδομάδα μέ δημόσιες τοποθετήσεις τους γιά τό θέμα τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Ροδόπη εἶχαν υἱοθετήσει τήν ἐπιχειρηματολογία τῆς ΝΔ, καταγγέλλοντας τό τουρκικό προξενεῖο καί ἀποκαλύπτοντας ὅτι μουσουλμάνοι ἀπό τήν Γερμανία εἶχαν σπεύσει τήν πρώτη Κυριακή νά ψηφίσουν τούς ἐκλεκτούς τῆς Ἀγκύρας. Ὁ δέ κ. Γιάννης Μανιάτης, μέ μακρά πορεία στό Ὑπουργεῖο Ἐνέργειας καί ἄριστος γνώστης τῶν συνεχῶν προκλήσεων στά ἐνεργειακά, μπορεῖ νά εἶναι ὁ νέος ἔνοικος στό κτήριο τῆς Μεσογείων.

Ἡ κ. Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ὁ ὁποία γνωρίζεται καλά μέ τόν κ. Μητσοτάκη, καθώς ἦταν μαζί τό 2014 στό Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως, μπορεῖ νά μήν ἀνέλαβε τήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, ἀλλά ἐνδεχομένως ἦλθε ἡ ὥρα νά ἀξιοποιηθεῖ γιά νά ὑλοποιήσει τίς πολιτικές πού σχεδιάζει ὁ κ. Μητσοτάκης. Υἱοθετῶντας τόν ὅρο πού χρησιμοποιοῦν προπονητές ὁμαδικῶν ἀθλημάτων ἐξήγγειλε ἕνα διευρυμένο rotation (ἀνακατανομή), κατά τό ὁποῖο πρωτοκλασσᾶτοι ὑπουργοί θά κληθοῦν νά ἀναλάβουν ἄλλο χαρτοφυλάκιο.

«Τό rotation σημαίνει πολύ ἁπλά, ὅτι, ναί, πρωτοκλασσᾶτοι ὑπουργοί, κατά κανόνα αὐτοί πού θά ἀξιοποιηθοῦν, θά βρεθοῦν σέ ἄλλα ὑπουργεῖα, γιατί πιστεύω στήν ἀνάγκη τῆς ἀνανέωσης καί τῆς ἀνάληψης καινούργιων ἀποστολῶν.

Αὐτός θά εἶναι ὁ κανόνας. Μπορεῖ νά μήν εἶναι ἀπαράβατος κανόνας, ἀλλά αὐτός θά εἶναι ὁ γενικός κανόνας. Καί προφανῶς rotation σημαίνει ὅτι δίνονται εὐκαιρίες καί σέ νέους παῖκτες νά δείξουν τίς δυνατότητές τους» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ κ. Μητσοτάκης. Σίγουρα κάποιοι ἀπό τώρα πρέπει νά ἀνησυχοῦν γιατί ὁ Πρόεδρός τους τούς γνωστοποίησε ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου δέν εἶναι ἀτελείωτος. «Ἄρα, εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρχουν στελέχη τά ὁποῖα νά εἶχαν ὑπουργικό ρόλο καί στήν ἑπόμενη τετραετία σέ πρώτη φάση νά μήν ἀξιοποιηθοῦν. Εἶναι κάτι, θά σᾶς ἔλεγα, ἀναμενόμενο καί πάντα μπορεῖ νά συμβεῖ στήν συγκρότηση μιᾶς Κυβέρνησης» προειδοποίησε.

Κατέστησε σαφές ὅτι μετά ἀπό τήν τετραετία παραμονῆς στό Μέγαρο Μαξίμου εἶναι πιό ἔμπειρος εἰς τό νά κάνει ἐπιλογές προσώπων. Ἐξ ἄλλου, συνέχισε, «ἡ ἐντολή πού θά μοῦ ἔχει δώσει ὁ λαός εἶναι νά λύσω προβλήματα. Καί τό χρέος μου –καί βάσει τοῦ Συντάγματος, αὐτή εἶναι ἡ ἀποκλειστική ἁρμοδιότητα τήν ὁποία ὁ λαός οὐσιαστικά ἀναθέτει στόν Πρωθυπουργό– εἶναι ἡ ἐπιλογή τῶν καλύτερων προσώπων γιά νά φέρουν εἰς πέρας τό πρόγραμμά μας.»

Αἴσθηση προεκάλεσε τό γεγονός ὅτι στό στόχαστρο τῆς κριτικῆς του, ἐκτός ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΠΑΣΟΚ, εὑρέθη καί ἡ «Νίκη» (χωρίς νά τήν κατονομάσει), τήν ὁποία συμπεριέλαβε στά κόμματα καί κομματίδια πού εὑρίσκονται στά δεξιά τῆς ΝΔ. «Φαίνεται ὅτι εἶναι κόμματα τά ὁποῖα εἴτε ἐπικαλοῦνται τό θρησκευτικό συναίσθημα τῶν πολιτῶν –ἐκεῖ θά ἐπαναλάβω αὐτό πού ἔχω πεῖ, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία προφανῶς δέν μπορεῖ νά φυλακιστεῖ στά ὅρια ἑνός μικροῦ κόμματος, ἡ πίστη ἑνώνει, δέν διχάζει καί ὅτι οἱ δημόσιες τοποθετήσεις καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι πάρα πολύ σαφεῖς. Ἡ Ἐκκλησία δέν μπλέκει στά τῆς Πολιτείας καί κανένα κομματίδιο, πόσῳ μᾶλλον κάποια τά ὁποῖα ἐμφανίστηκαν ὡς διάττοντες ἀστέρες, δέν μπορεῖ νά ἰσχυρίζεται ὅτι μπορεῖ νά καπηλευτεῖ τήν πίστη τῶν πολιτῶν καί νά διεκδικήσει τήν ψῆφο μέ βάση αὐτό τό ἐπιχείρημα» δήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Ἀναφερόμενος στήν περίπτωση τῶν δύο μουσουλμάνων ὑποψηφίων βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Θράκη δήλωσε ὅτι ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας ἐνημερώθηκε λεπτομερῶς δύο φορές πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 21ης Μαΐου. «Ἐνημέρωση τοῦ κ. Τσίπρα ὑπῆρξε μία, κάποιους μῆνες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, γενική, γιά τά θέματα τῆς Θράκης, καί μία πολύ πιό εἰδική, ἐν ὅσῳ ἤμουν Πρωθυπουργός, προσέξτε, γιατί ἄκουσα τόν κ. Τσίπρα νά λέει ὅτι τόν ἐνημέρωσα ὅταν δέν ἤμουν Πρωθυπουργός. Στίς 25 Μαΐου ἐξακολουθοῦσα νά εἶμαι Πρωθυπουργός καί ἔλαβα, πράγματι, μία ἐμπιστευτική ἐνημέρωση ἀπό τήν ΕΥΠ, ἡ ὁποία πολύ ἀναλυτικά ἐξηγοῦσε τήν ἔκταση τῆς παρέμβασης τοῦ τουρκικοῦ προξενείου ὑπέρ συγκεκριμένων ὑποψηφίων στή Ροδόπη. Αὐτή τήν ἐνημέρωση τήν ἔστειλα στόν κ. Τσίπρα, εἶναι κάτι τό ὁποῖο δέν ἀμφισβητεῖ» ἀνεκοίνωσε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ. Διερωτήθη τί θά συμβεῖ ἐάν οἱ δύο ὑποψήφιοι ἐκλεγοῦν στήν Βουλή καί ἐγείρουν θέμα «τουρκικῆς μειονότητας» καί τούς διαγράψει ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Θά συνεχίσουν, ὡς ἀνεξάρτητοι, «νά ἀγωνίζονται γιά τά συμφέροντα τῆς “τουρκικῆς μειονότητας”.»

Ὡς πρός τά κοινωνικά θέματα ἐπικεντρώθηκε στό φλέγον ζήτημα τῆς Ὑγείας, εἰδικά δέ μετά τά τραγικά περιστατικά μέ τίς ἐλλείψεις στό ΕΚΑΒ, λέγοντας ὅτι θά ἀσχοληθεῖ ὁ ἴδιος προσωπικῶς.

Προανήγγειλε τήν ἀξιοποίηση τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ Στρατοῦ, εἰδικά γιά τήν ἀντιμετώπιση ἐκτάκτων περιστατικῶν στά νησιά. «Θά ἐπαναλάβω πόσο μεγάλη σημασία ἀποδίδω καί στήν διακομιδή ἀπό τόν ἀέρα, εἶναι κάτι τό ὁποῖο στά νησιά μας γίνεται ἤδη. Θέλω νά θυμίσω ὅτι τό ΕΚΑΒ αὐτή τή στιγμή ἔχει δύο ὑπερσύγχρονα ἑλικόπτερα καί δύο ἀεροσκάφη, δωρεά τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος, τά ὁποῖα κάνουν διακομιδές ἀκριβῶς γιά νά μήν ἀναγκάζεται ὁ Στρατός καί ἡ Ἀεροπορία νά χρησιμοποιήσουν τά δικά τους μέσα γιά νά μεταφέρουμε ἀσθενεῖς στά νοσοκομεῖα.

Αὐτό εἶναι τό τίμημα τῆς νησιωτικότητας τό ὁποῖο πρέπει νά καταβάλουμε, ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ἕνα καλά ὀργανωμένο σχέδιο διακομιδῶν» τόνισε.

Κεντρικό θέμα