ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Στρατηγεῖο στήν ἀκριτική Ἀλεξανδρούπολη ἀποκτοῦν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς

Ἄρχισαν νά κατασκευάζονται ὑποδομές στό στρατόπεδο «Γιαννούλη» – Ἀναφορές σέ «νησιά», «κυριαρχικά δικαιώματα» καί τό «Δίκαιο τῆς Θαλάσσης» στήν ἐπιστολή Μπλίνκεν

«ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» ἐντός τῶν προσεχῶν εἰκοσιτετραώρων ἡ συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας Ἑλλάδος – ΗΠΑ. Καί παρά τό γεγονός ὅτι ἡ πατρίδα μας δέν λαμβάνει ὡς ἀντάλλαγμα ὅλα ὅσα ἀκριβῶς θά ἤθελε, ἐν τούτοις τό περιεχόμενό της ἀλλά καί ἡ ἐπιστολή Μπλίνκεν πού θά τήν συνοδεύει συνιστοῦν, συμφώνως πρός διπλωματικές πηγές, στρατηγικό κτύπημα στήν Τουρκία τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν. Πρῶτον, διότι ὁ ἀμερικανικός στρατός ἀποκτᾶ στρατηγεῖο στήν Ἀλεξανδρούπολη λίγα χιλιόμετρα μακριά ἀπό τά ἑλληνοτουρκικά σύνορα. Ἐκεῖ πού ἔχει ἐγκατασταθεῖ τό πολιτικό στρατηγεῖο τῆς ἀντιπροεδρίας τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως. Δεύτερον, διότι ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἀμερικανοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν θά περιέχει σαφεῖς ἀναφορές γιά θέματα πού ἀποτελοῦν τήν καρδιά τῶν θέσεων τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας ἀφοῦ συνηντήθη ἐπί δίωρο μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καί ἔλαβε τίς κατευθυντήριες ὁδηγίες γιά τό τελικό στάδιο τῆς διαπραγματεύσεως, ἀνεχώρησε χθές γιά τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἐκεῖ ὅπου αὔριο, Πέμπτη, θά ὑπογράψει τό κείμενο τῆς συμφωνίας μέ τόν ὁμόλογό του. Στήν συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν στό Μέγαρο Μαξίμου ἤδη ἐθεωρήθη κεκτημένον ὅτι οἱ ΗΠΑ μετά τήν ἐπιστολή Πομπέο τήν ὁποία ζήτησε προσωπικῶς ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τοῦ Τράμπ (εἰς συνέχειαν τῆς ἐπιστολῆς Κίσσινγκερ πρός Μπίτσιο) δημιουργεῖται παράδοσις. Ἡ Ἑλλάς δέν ἀρκεῖται πλέον σέ ἐπιστολές πρέσβεων ὅπως στό παρελθόν τοῦ Μάικλ Σωτήρχου, ἄν καί αὐτή, στήν συγκυρία πού ἐδόθη στόν τότε Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, εἶχε τήν ἀξία της. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἡ συμφωνία καί ἡ ἐπιστολή θά περιλαμβάνουν τά ἑξῆς σημεῖα:

– Οἱ ΗΠΑ ἀποκτοῦν βάσεις σέ τέσσερεις νέες περιοχές τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας: Στό Λιτόχωρο (ἀπό ὅπου ἄρχισε ὁ Ἐμφύλιος Πόλεμος μέ τήν ἐπίθεση στό ἀστυνομικό τμῆμα!), στό Στεφανοβίκειο Λαρίσης, στήν Σούδα (δευτέρα βάσις) καί στήν Ἀλεξανδρούπολη. Στό στρατόπεδο «Γιαννούλη» ὅπου ἄρχισαν σιγά-σιγά νά κατασκευάζονται νέες ὑποδομές γιά τήν μετατροπή του σέ στρατηγεῖο, ὅπου θά μετασταθμεύουν ἀμερικανικές δυνάμεις. Τό στρατόπεδο θά δέχεται προσωπικό Ἐνόπλων Δυνάμεων πού θά καταφθάνει στό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, τό ὁποῖο ἐπίσης μετά τήν ἀνέλκυση τῆς βυθοκόρου του «Ὄλγα» ἀπέκτησε ἐπαρκῆ χωρητικότητα γιά νά ὑποδέχεται μεγάλο ἀριθμό πλοίων, ἁρμάτων καί στρατιωτῶν. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἔχει ἐνοχλήσει τούς Τούρκους στρατηγούς, οἱ ὁποῖοι φέρονται εἰπόντες σέ συναδέλφους τους ὅτι «φέρνουν τόν στρατό τῶν ΗΠΑ στά μοῦτρα μας». Μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει γιά τήν θωράκιση τῆς Θράκης ἀπό τίς ἐπιβουλές τῆς γείτονος.

– Ἡ συμφωνία εἶναι πενταετοῦς διαρκείας καί θά ὑπόκειται σέ διαρκεῖς διετεῖς σιωπηρές ἀνανεώσεις. Ἤτοι, ἄν μία ἐκ τῶν δύο πλευρῶν θελήσει νά τήν λύσει, ποτέ εἰς τό μέλλον, π.χ. τό 2028, πρέπει νά τήν καταγγείλει λίγο μετά τήν λήξη της, τό 2026. Ἄν θελήσει νά τήν καταγγείλει τό 2030 πρέπει νά εἰδοποιήσει τό ἄλλο μέρος ἀπό τό 2028 κ.ο.κ. Ἡ ἑλληνική πλευρά ἐπέλεξε τό μοντέλο 5+2+2+2 κ.λπ. γιά νά δεσμεύσει τίς ΗΠΑ νά παραμείνουν στήν περιοχή, σέ μιά ἐποχή πού ἀποχωροῦν ἀπό ὅλη σχεδόν τήν Εὐρώπη. Ἀκόμη καί ἀπό τήν Γερμανία. Συμφώνως μέ διπλωματικές πηγές, οἱ ΗΠΑ ἐξεδήλωσαν ἤδη τήν πρόθεσή της νά ἐγκαταλείψουν τήν βάση τοῦ Ραμστάιν, καί ὑπάρχει ἡ σχετική ἀναστάτωσις –γιά οἰκονομικούς λόγους– στό κρατίδιο τῆς Ἕσσης.

– Ἡ συμφωνία δέν περιλαμβάνει τήν ἵδρυση βάσεων στά νησιά Σκῦρο καί Δωδεκάνησα, ὅπως ἦταν τό αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Ὡστόσο, θά περιέχεται σέ αὐτήν νομικό παράθυρο γιά τήν ἵδρυση ἀμερικανικῶν βάσεων σέ ἑλληνικά νησιά στό μέλλον μέ τήν φράση «δύναται νά…».

– Ἡ ἐπιστολή Μπλίνκεν πρός Δένδια θά διακηρύξει ἀρχικῶς τήν προσήλωση Ἑλλάδος – ΗΠΑ στό ἀξιακό πλαίσιο τῆς Δύσεως, πού περιλαμβάνει τόν σεβασμό στήν Δημοκρατία, τό κράτος Δικαίου, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν κοινωνική πρόοδο. Κατ’ ἀντιδιαστολήν μέ τό «ὑπόδειγμα» τῆς Τουρκίας τοῦ Ἐρντογάν, ἡ ὁποία ἀντιστρατεύεται ὅλα τά ἀνωτέρω. Ἡ ἐπιστολή Μπλίνκεν θά περιέχει ἐπίσης τίς λέξεις «νησιά», «κυριαρχικά δικαιώματα» καί «Δίκαιο τῆς Θαλάσσης» χωρίς ὅμως νά εἶναι ἀκόμη γνωστό καί τό ρῆμα πού θά συνοδεύει καί θά συνδέει αὐτές τίς ἔννοιες. Ἡ συμφωνία Ἑλλάδος – ΗΠΑ μέ αὐτό τό περιεχόμενο ἀποκτᾶ ἰδιαιτέρα προστιθεμένη γεωπολιτική ἀξία, διότι ἔρχεται σέ μιά συγκυρία κατά τήν ὁποία:

Πρῶτον, ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν παρακαλεῖ γιά ἕνα ραντεβού μέ τόν Πρόεδρο Μπάιντεν ὑποβάλλων προσφορά 6 δισ. δολλαρίων γιά ἀγορά μαχητικῶν F-16. Προμήθεια, ἡ ὁποία πρέπει ὅμως νά ἐγκριθεῖ ἀπό τό Κογκρέσσο στό ὁποῖο κυριαρχεῖ ὁ φιλέλλην Γερουσιαστής Μενέντες.

– Δεύτερον, ἡ Ἑλλάς θά μετάσχει στήν Διάσκεψη γιά τό μέλλον τῆς Λιβύης ἀπό τήν ὁποία εἶχε ἀποκλεισθεῖ στά χρόνια τῆς Μέρκελ. Στίς 21 Ὀκτωβρίου μεταβαίνει στήν Λιβύη ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας, ἐνῶ λίγο ἀργότερα ὁ Πρωθυπουργός θά παραστεῖ στήν συνάντηση κορυφῆς στό Παρίσι προσκεκλημένος τοῦ Προέδρου Μακρόν. Ἡ ἑλληνική κινητικότης ἐκνευρίζει τούς Τούρκους, γι’ αὐτό καί στό Πεντάγωνο ὑπάρχει συναγερμός γιά ὁτιδήποτε ἀπρόβλεπτο.

Κεντρικό θέμα