Στις 08.05 με την Εστία της Κυριακής: «Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Τουρκίας» & ΕΣΤΙΑζω

Την Κυριακή 08.05 με την Εστία της Κυριακής «Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Τουρκίας;»

Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά, για το πώς φτάσαμε στους διωγμούς του ελληνικού πληθυσμού  από τους Τούρκους με την συνδρομή των Γερμανών.

Για πρώτη φορά με την Εστία!

Μαζί, το περιοδικό ΕΣΤΙΑζω! 

Κεντρικό θέμα