Σέ τροχιά διασπάσεως ὁ ΣΥΡΙΖΑ μετά τήν διαγραφή Κοντονῆ

Μέ ἀφορμή τήν Χρυσή Αὐγή – Σενάρια μεγάλου συνασπισμοῦ διακινοῦν οἱ καχύποπτοι ἀριστεροί τῆς Κουμουνδούρου

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ἐνίκησε ὡς φαίνεται μετά τήν καταδίκη τοῦ νεοναζιστικοῦ μορφώματος ὡς «ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης». Ὡστόσο ἡ Χρυσή Αὐγή ἀκόμη καί ἔγκλειστος φαίνεται ὅτι θά ἀποτελέσει τόν καταλύτη γιά εὐρύτερες καί πιθανόν μή ὁμαλές πολιτικές ἐξελίξεις στήν πατρίδα μας. Ἡ χθεσινή παραίτησις βόμβα τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονῆ μέ ἀφορμή τίς διατάξεις τοῦ ποινικοῦ κώδικος πού ἐψήφισε ἡ Ἀριστερά πέρυσι τό καλοκαίρι λίγο πρίν ἀπό τήν διάλυση τῆς Βουλῆς γιά τίς ἐκλογές καί ἡ παραπομπή του γιά διαγραφή μέ τήν κατηγορία τῆς συμπορεύσεως «μέ ἐχθρικά πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά συμφέροντα» ἀποτελεῖ τήν θρυαλλίδα καταιγιστικῶν ἐξελίξεων γιά τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Ἐξελίξεων οἱ ὁποῖες σέ πρώτη φάση μπορεῖ νά ὁδηγήσουν στήν τέταρτη διάσπαση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπί ἡγεσίας Ἀλέξη Τσίπρα (ἡ πρώτη μέ Ἀλέκο Ἀλαβᾶνο, ἡ δεύτερη μέ Φώτη Κουβέλη, ἡ τρίτη μέ Λαφαζάνη-Κωνσταντοπούλου-Βαρουφάκη, τώρα μέ τήν ὁμάδα τῶν ἀντιφρονούντων) καί στήν δεύτερη φάση ἴσως στήν παροχή ψήφου ἀνοχῆς τῶν ἑπτά Βουλευτῶν τῶν ἀντιφρονούντων πρός μιά συμφωνία Εἰρήνης, Φιλίας καί Ἐπώδυνων Συμβιβασμῶν μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας.

Κατά κάποιους εὐφάνταστους τῆς Κουμουνδούρου θά ὁδηγήσει εἰς τό μέλλον (τό 2021) ἀκόμη καί στήν δημιουργία μεγάλου πολιτικοῦ συνασπισμοῦ ἱκανοῦ νά ἀντέξει τό βάρος ἑνός ἐπωδύνου συμβιβασμοῦ μέ τήν γείτονα. Πρᾶγμα τό ὁποῖο δέν προκύπτει πουθενά ἀπό τό ρεπορτάζ αὐτήν τήν στιγμή παρά μόνο ὡς φόβος τῶν Συριζαίων. Ἐπίσης ὡς μύχιος πόθος ὁρισμένων συγκεκριμένων ἐκσυγχρονιστικῶν συμφερόντων πού πολύ θά ἤθελαν νά ἐκμεταλλευτοῦν τήν συγκυρία γιά νά ἐκπαραθυρώσουν τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἀπό τήν πρωθυπουργία. Γεγονός ἀπίθανο καθώς ὁ Πρωθυπουργός εἶναι κυρίαρχος στό κόμμα καί ἰσχυρός στόν λαό. Ἡ βροντώδης παραίτησις τοῦ Σταύρου Κοντονῆ ἀπό τήν Κεντρική Ἐπιτροπή μέ δήλωση στήν ἐκπομπή τοῦ Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα Ἑλλάδα» στόν «Ἀντέννα» ἔχει δύο διαστάσεις. Τήν ἀμιγῶς πολιτική καί τήν ἀμιγῶς ἐσωκομματική. Ἡ ἀποκάλυψις Κοντονῆ, ὅτι διαφωνοῦσε μέ ἐπί μέρους ρυθμίσεις τοῦ Κώδικος ἐπειδή θά εἶχε καλύτερη ποινική μεταχείριση ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἡ «Χρυσή Αὐγή», ἐξέθεσε τήν νῦν ἀντιπολίτευση καί τόν τότε Ὑπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου (μέ τόν ὁποῖο ὁ Κοντονῆς εἶχε κόντρα), ἐξέθεσε τόν ἴδιο τόν κύριο Κοντονῆ πού τίς ψήφισε, ὡστόσο ὑπενθύμισε σέ ὅλους καί τό ἑξῆς: ὁ κῶδιξ ἐψηφίσθη καί ἀπό ἄλλες πτέρυγες τῆς Βουλῆς, εἶχε τήν δημοσία συνηγορία τοῦ Εὐαγγέλου Βενιζέλου, ἐνῶ ἡ ΝΔ ἀπεῖχε ἀπό τήν ψήφισή του. Δέν κατεψήφισε τίς ἐπίμαχες διατάξεις. Οὔτε τίς ἔφερε πρός διόρθωσιν, ὅταν τροποποίησε πέρυσι τόν Νοέμβριο τόν ποινικό κώδικα. Ὁ κῶδιξ ἐψηφίσθη ὁμοφώνως μέ τίς ψήφους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ Ποταμίου, ἐνῶ οἱ λοιπές πολιτικές δυνάμεις (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ) ἀπεῖχαν. Λίγους μῆνες ἀργότερα ἔγινε ἀντιληπτό τό γιατί. Μείζονος δημοσίου συμφέροντος ὑποθέσεις ὅπως ἡ δίκη τῆς Siemens, ἡ δίκη τῆς Energa Power, ἡ δίκη μεγάλης ΔΕΚΟ μέ ἐπιχειρηματίες καί λοιπά καί λοιπά ἔκλεισαν μέ ἀθωωτικές ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης, διά συνοπτικῶν διαδικασιῶν. Ἡ διάταξις γιά τήν «Χρυσή Αὐγή» ἦταν πταῖσμα μπροστά σέ ἄλλες φωτογραφικές. Τό αὐτό ἄλλως τε ἰσχύει καί γιά τόν πρόσφατο διορισμό τῆς συζύγου τοῦ Γραμματέως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἰς θέσιν μετακλητοῦ ὑπαλλήλου στήν Βουλή. Στό Κοινοβούλιο κυκλοφορεῖ λίστα φωτιά μέ τά ὀνόματα συζύγων καί συγγενῶν πολιτικῶν ἀπό ὅλα τά κόμματα πού ἐδιορίσθησαν ἐπίσης σέ θέσεις μετακλητῶν. Ἐξ οὗ καί ἡ γενική σιωπή τήν περασμένη ἑβδομάδα. Ἡ πολιτική διάστασις τῆς καταγγελίας Κοντονῆ λοιπόν ὁδηγεῖ σέ εὐρύτερα ἀπογοητευτικά συμπεράσματα γιά τήν ὑποκρισία τοῦ πολιτικοῦ συστήματός μας ἐν συνόλῳ. Οὐδείς κατεψήφισε τόν Ποινικό κώδικα πού εὐνοεῖ πράγματι μεταξύ ἄλλων καί τήν Χρυσή Αὐγή. Καί δέν κατεψήφισε, διότι οἱ κώδικες δέν ψηφίζονται κατ’ ἄρθρον ἀλλά ἑνιαῖα. Πλήν τῆς πολιτικῆς διαστάσεως ὅμως ὑπάρχει καί ἡ ἐσωκομματική πτυχή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τό κόμμα αὐτό ὁδηγεῖται πρός νέα διάσπαση καί ἡ παραίτησις-διαγραφή Κοντονῆ εἶναι ὁ πυροκροτητής.

Ἡ κρίσις ἄρχισε μέ τήν περίφημη συνέντευξη Τσακαλώτου στήν «Ἐποχή» μέ τήν ὁποία ὁ πρώην Ὑπουργός Οἰκονομικῶν κατήγγειλε τόν ἀρχηγό του γιά «προεδρολαγνεία». Ἠκολούθησε ὁ ἐκβιασμός Τσακαλώτου πρός Τσίπρα γιά τήν στάση πού θά τηροῦσε τό κόμμα στήν ψηφοφορία γιά τήν Συμφωνία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου στήν Βουλή καί τό «παρών» στό ὁποῖο ἐσύρθη ἑκών ἄκων ὁ κύριος Τσίπρας. Ὕστερα προσετέθη ἡ κατσάδα Τσακαλώτου πρός Τσίπρα ἐπειδή ὁ δεύτερος σέ ὁμιλία του στήν Βουλή χαρακτήρισε ἄκομψα «πολιτικό ἀπατεῶνα» τόν Πρωθυπουργό στήν Βουλή. Ἡ ἀπειλή διαγραφῆς ἠνάγκασε τόν κύριο Τσακαλῶτο νά ἀνακρούσει πρύμναν προσώρας ἀλλά ὄχι γιά πολύ. Τήν περασμένη Κυριακή ὁ κύριος Τσακαλῶτος ἐπανῆλθε μέ νέα πρόκληση λέγων ὅτι τό «ἀρχηγικό κόμμα ἀνήκει στά ἀζήτητα τῆς ἱστορίας». Ἡ βροντώδης παραίτησις τοῦ Σταύρου Κοντονῆ ὁ ὁποῖος εἶναι παλαιός συνεργάτης τοῦ Λεωνίδα Κύρκου προερχόμενος ἀπό τό ΚΚΕ ἦταν ἁπλῶς τό «κερασάκι» στήν τούρτα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί ἐπισήμως μετά τήν διαγραφή τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ εὑρίσκεται σέ τροχιά διασπάσεως. Κατά κάποιους καχύποπτους στήν Κουμουνδούρου οἱ ἀντιφρονοῦντες βρίσκονται σέ τροχιά συνεργασίας μέ τήν ΝΔ στό πλαίσιο τῆς συγκροτήσεως κυβερνήσεως ἐθνικῆς σωτηρίας μέ ἀποστολή τόν ἐθνικό συμβιβασμό. Ἀλλά αὐτό φαίνεται σενάριο ἐντελῶς μακρινό μέ βάση τά σημερινά δεδομένα. Ὁπότε συγκρατοῦμε τό σίγουρο δεδομένο: ἡ Χρυσή Αὐγή ἀποτελεῖ τήν ἀφορμή γιά τήν ἐπερχόμενη διάσπαση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἤδη συμβαίνει. Γεγονός πού διευκολύνει τούς χειρισμούς τῆς Κυβερνήσεως σέ ὅλα τά μέτωπα.

Κεντρικό θέμα