Ψυχρές ἀπαντήσεις τεχνοκρατῶν στά προβλήματα ἐπιβιώσεως πολιτῶν

Ὁ κόσμος ζητεῖ μειώσεις στά καύσιμα καί τά τρόφιμα, καί τό Μαξίμου ἀπαντᾶ ὅτι στόχος εἶναι ἡ ἐπενδυτική βαθμίς καί ἡ δημοσιονομική λιτότης

MΕ ἕνα μπαράζ συνεντεύξεων τίς τελευταῖες ἡμέρες στά μέσα ἐνημερώσεως ὁ συνήθως ἀκριβοθώρητος διευθυντής τοῦ οἰκονομικοῦ γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἄλεξ Πατέλης ἀπέδειξε αὐτό πού λέγεται ἐντός καί ἐκτός Μεγάρου Μαξίμου: ὅτι οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν ἑλληνική πραγματικότητα. Χρησιμοποιῶντας ἕναν ψυχρό τεχνοκρατικό λόγο, ὁ οἰκονομολόγος μέ τίς λαμπρές σπουδές στήν Μεγάλη Βρεταννία καί τίς ΗΠΑ καί τήν σημαντική ἐπαγγελματική διαδρομή, φαίνεται ὅτι δέν ἔχει τή στοιχειώδη ἐνσυναίσθηση νά ἀφουγκραστεῖ τόν σφυγμό τοῦ μέσου Ἕλληνος πολίτου καί νά ἀπαντήσει στίς ἀνησυχίες τῶν νοικοκυριῶν πού βλέπουν κάθε μῆνα τόν οἰκογενειακό προϋπολογισμό τους νά ἐξαερώνεται, καί ἀναρωτιοῦνται πῶς θά καταφέρουν νά ἀντεπεξέλθουν σέ αὐτό τό πρωτοφανές ράλλυ τῆς ἀκρίβειας, τό ὁποῖο ἐξελίσσεται σέ ἕνα μεῖζον πολιτικό πρόβλημα γιά τήν Κυβέρνηση.

Ἐπιχειρῶντας νά περάσει τήν ἐπίσημη κυβερνητική γραμμή πού πρεσβεύει, ὅτι δεν εἶναι ἐφικτή ἡ λῆψις μέτρων γιά τήν ἀκρίβεια διότι προέχει ἡ δημοσιονομική σταθερότης καί ἡ ἀνάπτυξις, ὁ κ. Πατέλης φαίνεται ὅτι δέν «βλέπει» ἤ δέν θέλει νά «δεῖ» τό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει τό μεγαλύτερο μέρος τῆς κοινωνίας.

Κατά τήν χθεσινή παρουσία του στήν τηλεόραση τοῦ «Σκάι» καί παρά τίς φιλότιμες προσπάθειες τῶν συναδέλφων νά ἐκμαιεύσουν ἀπό τόν οἰκονομικό σύμβουλο τοῦ Πρωθυπουργοῦ κάποια ἀπάντηση, σχετικά μέ τό ποιά μέτρα προσανατολίζεται νά λάβει ἡ Κυβέρνησις γιά τήν ἀκρίβεια, ὁ κ. Πατέλης τό μόνο πού εἶχε νά ἀπαντήσει εἶναι ὅτι προτεραιότης εἶναι ἡ ἀνάπτυξις πού ἔχει ἀνακτήσει τόν βηματισμό της, καί τό ΑΕΠ τό 2021 θά κλείσει πάνω ἀπό τό 8%. «Μιά προσωρινή μείωση ΦΠΑ δέν θά εἶχε πολύ μεγάλο ἀντίκτυπο. Εἶναι πολύ πιθανό, νά τήν ἀπορροφοῦσαν οἱ ἐπιχειρήσεις» εἶπε, χωρίς νά ἀναφερθεῖ στόν ρόλο πού θά μποροῦσε νά παίξει τό κράτος μέ τούς μηχανισμούς του, διασφαλίζοντας ὅτι ἡ μείωσις τοῦ φόρου θά φτάσει στό καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς.

Μέ τίς τεράστιες αὐξήσεις στήν ἐνέργεια νά προκαλοῦν «ντόμινο» ἀνατιμήσεων στά βασικά ἀγαθά, τούς καταναλωτές νά ἀναζητοῦν προσφορές ἤ νά ἀγοράζουν τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα, τά ἐνοίκια νά ἔχουν πάρει τήν ἀνηφόρα καί τούς ἀναλυτές νά σημειώνουν ὅτι ἀπειλεῖται ἡ κοινωνική συνοχή, ὁ κ. Πατέλης εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι πίσω ἀπό τούς ἀριθμούς ὑπάρχουν ἄνθρωποι καί ὁλόκληρες οἰκογένειες πού βρίσκονται στά ὅρια τῆς φτώχειας καί οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιά τίς ἐπενδύσεις σέ ἑλληνικές start-up, πού ἀποτελοῦν ἕνα ἀπό τά προσφιλῆ του θέματα. Μάλιστα ἐπιχείρησε νά συγκρίνει τόν πληθωρισμό στήν Γερμανία μέ τόν ἑλληνικό, χωρίς νά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του ποιό εἶναι τό κατά κεφαλήν εἰσόδημα στίς δύο χῶρες, ὅπως καί ποιές εἶναι οἱ τιμές στά ράφια τῶν σοῦπερ μάρκετ ἀλλά καί στά ἄλλα ἀγαθά καί ὑπηρεσίες.

Γιά νά ἀποδείξει δέ ὅτι ἡ χώρα ἔχει κάνει μεγάλη πρόοδο καί ἔχει ἀλλάξει ἡ εἰκόνα της στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ἀνεφέρθη στό …ἀστειάκι τοῦ “Economist”, «ὅτι ἡ Ὁλλανδία εἶχε πολιτικά καί οἰκονομικά προβλήματα, καί μήπως πρέπει νά στείλουμε μιά “ἑλληνική τρόικα” νά τούς βοηθήσει.» «Αὐτή τή νέα εἰκόνα πρέπει νά τή διαφυλάξουμε καί νά τήν θωρακίσουμε» εἶπε ὁ κ. Πατέλης, σπρώχνοντας, ὅμως, τούς Ἕλληνες στήν φτωχοποίηση. Kαί μπορεῖ δικαίως ὁ κ. Πατέλης νά χαρακτηρίζει ἐθνικό στόχο τήν ἀπόκτηση ἐπενδυτικῆς βαθμίδος γιά τήν χώρα ὥστε νά μπορεῖ νά δανείζεται μέ καλούς ὅρους καί νά προσελκύει ἐπενδύσεις, ἀλλά πρωταρχικός καί ὕψιστος ἐθνικός στόχος πρέπει νά εἶναι ἡ ἐξασφάλισις καλύτερου βιοτικοῦ ἐπιπέδου γιά τούς πολῖτες!

Κεντρικό θέμα