Πρότασις μομφῆς ΝΔ σέ Τσίπρα μετά τήν κύρωση τῶν Πρεσπῶν!

Τρεῖς ψηφοφορίες «φωτιά» τόν Μάρτιο κρίνουν τόν χρόνο τῶν ἐκλογῶν

ΓΙΑ ΟΛΑ ὑπάρχει μιά ἐξήγησις. Ἀκόμη καί γιά τήν αἰφνίδια ἀλλαγή στάσεως τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων», οἱ ὁποῖοι μέ δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου τους Θόδωρου Τοσουνίδη ἀλλά καί βουλευτῶν τους (Κώστας Κατσίκης) τήν τελευταία ἑβδομάδα προεκάλεσαν νέα νευρική κρίση στό Μέγαρο Μαξίμου, προειδοποιώντας πώς θά ρίξουν τήν Κυβέρνηση πρίν φθάσει στήν Βουλή ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἐνῶ ἡ παλαιά θέση τους ἦταν πώς θά καταψηφίσουν τήν συμφωνία ὅταν ἔλθει αὐτή πρός κύρωσιν στό Κοινοβούλιο καί ἔπειτα θά ἀποχωρήσουν ἀπό τήν Κυβέρνηση.

Τί μεσολάβησε ἄραγε καί ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Καμμένος σκλήρυνε αἰφνιδίως τήν στάση του; Δύο νέα δεδομένα. Τό πρῶτο καί σημαντικώτερο εἶναι πώς τόσο στό Μέγαρο Μαξίμου ὅσο καί στό Πεντάγωνο ἔχει φθάσει ἡ πληροφορία ὅτι στό περιβάλλον τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κυριάκου Μητσοτάκη ἔχει ἀρχίσει νά ὡριμάζει ἡ ἰδέα πώς μετά τήν κύρωση τῆς συμφωνίας ἀπό τό Κοινοβούλιο, ἀπό οἱαδήποτε πλειοψηφία, ἡ ΝΔ πρέπει νά καταθέσει πρόταση μομφῆς κατά τῆς Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Καί γιά νά στεγανοποιήσει τά δεξιά νῶτα της κεφαλαιοποιώντας πολιτικῶς τήν ἀπορριπτική στάση της γιά τήν συμφωνία ἀλλά κυρίως γιά νά σύρει τούς «Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες» νά ψηφίσουν τήν δική της πρόταση μομφῆς!

Τό δεύτερο δεδομένο πού ἀνάγκασε τόν κ. Καμμένο νά προεξοφλεῖ ἀπό τώρα τήν ἀποχώρηση τῶν βουλευτῶν του ἀπό τήν Κυβέρνηση, εἶναι ἡ ὑποψία του πώς ἡ μεγάλη πλειονότης τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῶν ΑΝΕΛ μπορεῖ νά ψηφίσει ἐν τέλει τήν συμφωνία –εἰδικῶς ἄν τυχόν ἔχουν ἐπέλθει ὁριακές βελτιώσεις σέ αὐτήν– καί νά μήν τόν ἀκολουθήσει στόν δρόμο τῆς ἐξόδου τόσο ἀπό τό σχῆμα ὅσο κυρίως ἀπό τήν πλειοψηφία. Γι’ αὐτό ἐπιχειρεῖ ἀπό τώρα νά τήν δεσμεύσει.

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές πώς μέ τήν προϋπόθεση ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ξεπεράσει τόν σκόπελο τῆς μειώσεως τῶν συντάξεων –μᾶλλον θά τήν βοηθήσουν οἱ σύμμαχοι πού «καίγονται» γιά τό Σκοπιανό– οἱ πολιτικές ἐξελίξεις στόν τόπο μας θά κριθοῦν σέ τρεῖς ψηφοφορίες. Στήν ψηφοφορία γιά τήν κύρωση τῆς διμεροῦς Συνθήκης Ἑλλάδος – Σκοπίων (Πρέσπες), στήν χωριστή ψηφοφορία γιά τήν ἔγκριση τῆς εἰσδοχῆς τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ μέ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» καί στήν ψηφοφορία ἐπί τῆς σφόδρα πιθανολογουμένης προτάσεως μομφῆς πού θά καταθέσει ἡ ΝΔ κατά τῆς Κυβερνήσεως. Τό ἐνδεχόμενο, γιά παράδειγμα, νά ψηφίσει τό Ποτάμι θετικά γιά τίς Πρέσπες ἀλλά νά ψηφίσει ὑπέρ τῆς ΝΔ γιά νά διεξαχθοῦν ἐκλογές δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθεῖ. Ὅπως δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθεῖ τό ἐνδεχόμενο νά δώσει ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας χαρακτῆρα μητέρας τῶν μαχῶν στήν πρόταση μομφῆς τῆς ΝΔ μέ στόχο –προσοχή!– νά μήν «πέσει» καί νά ὁδηγήσει τόν τόπο σέ ἐκλογές τόν… Ὀκτώβριο. Γιά νά προλάβουν νά ἀπορροφηθοῦν οἱ ἔντονοι κραδασμοί καί ἡ ὀργή στήν κοινωνία ἀπό τήν στάση του στό Μακεδονικό!

Βεβαίως αὐτό δέν εἶναι τό μόνο σενάριο, ὑπάρχουν καί ἄλλα πού κυκλοφοροῦν, ὡστόσο αὐτή τήν στιγμή εἶναι τό πλέον ἰσχυρό. Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαίτερα τήν μεθοδολογία τῶν συμμάχων δυνάμεων, τώρα πού προσπαθοῦν μέ νύχια καί μέ δόντια νά ἐπιβάλλουν τήν λύση τῶν Πρεσπῶν στό δημοψήφισμα τῶν Σκοπίων, ὑπό τόν φόβο τῆς ἀποχῆς. Ἡ ἐθνικιστική ἀντιπολίτευσις τοῦ VMRO πού ἀντέστη δεκαετίες στήν ἀλλαγή τῆς συνταγματικῆς ὀνομασίας, λανσάροντας τόν μακεδονισμό, δίδει γραμμή στούς πολῖτες γιά ψῆφο κατά συνείδησιν, διότι τά κορυφαῖα στελέχη της εἶναι πολιτικά ἐξουδετερωμένα: ὁ πρώην πρωθυπουργός Γκρούεφσκι εἶναι ὑπόδικος, ἐνῶ ἡ νέα ἡγεσία Μίτσκοσκι συναινεῖ στήν ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος, ἄν οἱ πολῖτες ποῦν «ναί» στό δημοψήφισμα. Προφανῶς καί ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι Σκόπια ἀλλά κυρίαρχη χώρα, παλαιό μέλος τῆς ΕΕ, ὅμως καλό εἶναι τώρα πού εἰσερχόμαστε σέ ὕποπτη περίοδο νά τά ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας ὅλα.

Κεντρικό θέμα