Πρετεντέρης στήν Εὐρωβουλή Θεοδωράκης στήν Κυβέρνηση

Τί προβλέπει τό τολμηρό ἄνοιγμα Μητσοτάκη στό κέντρο

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ γιά τίς διεργασίες πού ἔχουν ἀρχίσει παρασκηνιακά στήν ΝΔ γιά τήν στελέχωση τοῦ εὐρωψηφοδελτίου, τοῦ ψηφοδελτίου τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν ἀλλά καί τῆς ἑπομένης κυβερνήσεως πού θά κληθεῖ νά συγκροτήσει ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης –ἐφ’ ὅσον ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ δημοσκοπήσεις– εἶναι σαφεῖς καί συγκεκριμένες: Ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ εἶναι ἀποφασισμένος νά ἐντάξει στό κόμμα δυνάμεις τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί τῆς Κεντροαριστερᾶς, προκειμένου νά κερδίσει τήν μάχη τοῦ Κέντρου. «Οἱ ἐκλογές, Κώστα, κερδίζονται στό κέντρο» εἶχε ἀπαντήσει ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως σέ βουλευτή τῆς ΝΔ ἀπό τήν Περιφέρεια, τόν ὁποῖο ἐδέχθη πρό καιροῦ στό γραφεῖο του, ὅταν ἐκεῖνος τοῦ πρότεινε νά προχωρήσει σέ κινήσεις δεξιᾶς συσπειρώσεως. Καί ὡς φαίνεται, παρά τίς ἀντιδράσεις, ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ κάνει ἤδη τήν ἐξαγγελία του πράξη, σχεδιάζοντας ὅμως καί ἐσωκομματικές κινήσεις γιά νά ἐξισορροπήσει τίς ἐντυπώσεις.

Στό πλαίσιο αὐτό, ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης ταλαντεύεται γιά τό ἄν θά κατέλθει τό Ποτάμι αὐτόνομο στίς ἐκλογές, καθώς οἱ δημοσκοπήσεις μέ τήν προβολή του, τοῦ δίνουν αὐτή τήν στιγμή, μέ ἀναγωγή, 2,5% στήν καλύτερη περίπτωση. Πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἀναφέρουν ὅτι, ἄν ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης ἀποφασίσει τόν Μάρτιο τήν ἀναστολή τῆς λειτουργίας τοῦ κόμματός του προεκλογικῶς –ἐξέλιξις πού θά εὐνοήσει προφανῶς τήν ΝΔ– δέν θά ζητήσει προσωπικό ἀντάλλαγμα, ἤτοι νά περιληφθεῖ στό ψηφοδέλτιο ἐπικρατείας τοῦ κόμματος.

Ὡστόσο, εἶναι εἰλημμένη ἀπόφασις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη νά τόν ἀξιοποιήσει μετεκλογικῶς σέ θέση ὑπουργοῦ (ὅπως καί τήν Ἄννα Διαμαντοπούλου). Εἶναι αὐτονόητο ὅτι, ἄν ὁ Θεοδωράκης ἀναστείλει τήν λειτουργία τοῦ κόμματός του, θά ἀναλάβει τήν εὐθύνη νά συστήσει στούς ψηφοφόρους του νά ψηφίσουν Κυριάκο Μητσοτάκη. Εἶναι, ἐπίσης, εὔλογο ὅτι τυχόν προεκλογική συνεργασία ΝΔ–Ποταμιοῦ θά σημάνει πώς θά πολιτευθοῦν μέ τήν Κεντροδεξιά παράταξη οἱ βουλευτές Γιῶργος Ἀμυρᾶς, Γιῶργος Μαυρωτᾶς καί ὁ ὑπεύθυνος Τύπου τοῦ κόμματος Δημήτρης Τσιόδρας. Αὐτοί θά προστεθοῦν στούς Ἰάσονα Φωτήλα καί Αἰκατερίνη Μάρκου, πού ἤδη ἔχουν ἐνταχθεῖ στήν ΝΔ, στόν Πέτρο Τατσόπουλο, καθώς καί σέ κεντροαριστερά στελέχη, πού ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στήν καρδιά τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ τῆς Πειραιῶς.

Ἄγνωστο εἶναι τί θά συμβεῖ μέ τήν περίπτωση τοῦ Γρηγόρη Ψαριανοῦ, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἀπολύτως συμβατός μέ τό πολιτικό DNA τῆς παρατάξεως. Μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ θά πολιτευθοῦν οἱ νῦν βουλευτές καί εὐρωβουλευτές τοῦ «Ποταμιοῦ» Μίλτος Κύρκος (Εὐρωβουλή) καί Σπύρος Δανέλης, ἐνῶ ἐπίσης ἄγνωστο εἶναι τί θά πράξει ὁ Σπύρος Λυκούδης. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται ἀποφασισμένος νά ἐνισχύσει μέ προσωπικότητες καί τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ. Ἔτσι, μελετᾶ πρόταση νά ἐντάξει σέ αὐτό γνωστούς δημοσιογράφους, διπλωμάτες, οἰκονομολόγους μέ εὐρεῖα προβολή στήν τηλεόραση κ.ἄ. Στό τραπέζι ἔχει πέσει, συμφώνως πρός ἔγκυρες πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό ὄνομα τοῦ ἐμβληματικοῦ δημοσιογράφου τῆς Κεντροαριστερᾶς Γιάννη Πρετεντέρη, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται μέ σθένος κατά καιρούς, ἀρθρογραφώντας σέ ἡμερήσια ἐφημερίδα, τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Ὁ κ. Πρετεντέρης, πάντως, ὅταν ἐρωτᾶται σχετικῶς, ἀπαντᾶ «Μήν ἀκοῦτε». Κάποιοι τόν θεωροῦν καλό ὑποδοχέα τῆς κεντροαριστερῆς ψήφου στήν ΝΔ.

Ὅσοι εἰσηγοῦνται στόν κ. Μητσοτάκη τήν ἐπέλαση στόν χῶρο τῆς Κεντροαριστερᾶς ἐπιχειρηματολογοῦν ὅτι τέτοιου εἴδους ὑποψηφιότητες θά ἐπιταχύνουν τήν μαζική προσχώρηση ψηφοφόρων τοῦ ΠΑΣΟΚ στή ΝΔ. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, πρῶτον ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ σέ μία ἀπό τίς τελευταῖες ὁμιλίες του ἔκανε ἀναφορά στήν ἀνάγκη σχηματισμοῦ μετώπου τοῦ ρεύματος τῆς προόδου, ἐνῶ ἔχει δοθεῖ ἐντολή σέ ὑποψηφίους περιφερειάρχες καί δημάρχους νά ἐνσωματώνουν στά ψηφοδέλτιά τους κατά μεγάλο ποσοστό στελέχη τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ τοῦ ΚΙΝ.ΑΛ.

Κατά τίς ἴδιες πληροφορίες, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται εἰσηγήσεις νά κάνει ἕνα μεγάλο προσωπικό ἄνοιγμα στήν λεγομένη καραμανλική πτέρυγα, οὕτως ὥστε νά ἐξισορροπηθοῦν ἐσωκομματικές ἀντιδράσεις.

Ἄγνωστο, ὅμως, γιά τήν ὥρα τί. Περισσότερα γιά ὅλα αὐτά τά θέματα στό Συνέδριο τῆς ΝΔ τόν Δεκέμβριο.

Κεντρικό θέμα