ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ποιούς θά «κάψει» ἡ λάβα ἀκόμη;

Ἡ ἀνίερος συμφωνία Ἐκκλησίας-Πολιτείας: Σιωπή τῆς Ἱεραρχίας γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ἔναντι παραχωρήσεων γιά τήν ἐκκλησιαστική περιουσία! – Ὁ «λαγός» Πρόεδρος τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Στέφανος Κασσελάκης «ἄνοιξε» τό θέμα στήν συνάντησή του μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο – Στόν ὁρίζοντα ὁ διαχωρισμός Κράτους-Ἐκκλησίας μέ συναίνεση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ στήν συνταγματική ἀναθεώρηση

ΠΟΙΟΣ θά ἐφαντάζετο ὅτι ἡ λάβα μπορεῖ νά κάψει πολιτικά πρόσωπα καί ἐκκλησιαστικούς παράγοντες στήν Ἑλλάδα! Τό ἡφαίστειο μπορεῖ νά ἐξερράγη στήν Ἰσλανδία, ἀλλά ἐκεῖ ἡ λάβα ἔχει κάψει μέχρι στιγμῆς μόνον σπίτια. Στήν Ἑλλάδα μπορεῖ νά μήν ἔχουμε ἐνεργό ἡφαίστειο αὐτήν τήν στιγμή, ἀλλά ἡ λάβα τῶν συγκρούσεων ἐξ αἰτίας τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων (πολύ ἰσχυρότερη ἀπό τήν ἡφαιστειακή) ἀπειλεῖ νά κάψει πολλούς. Στήν φάση στήν ὁποία εὑρισκόμεθα τό ἐρώτημα εἶναι πόσους καί ποιούς. Ὅλα τά ἐνδεχόμενα εἶναι ἀνοικτά.

Ἤδη τό θερμόμετρο ἀνεβαίνει στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἡ στάσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐγείρει ἀντιδράσεις. Κορυφαῖοι Ἱεράρχες δυσανασχετοῦν, θεωρῶντας τήν τακτική τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου παρελκυστική. Ἀπαιτοῦν ἄμεση σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, ἀφοῦ οἱ προθέσεις τῆς Κυβερνήσεως γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν εἶναι ξεκάθαρες καί δέν ἀντιλαμβάνονται γιά ποιόν λόγο πρέπει νά περιμένουν τήν διατύπωση τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου. Φοβοῦνται ὅτι τότε θά εἶναι πολύ ἀργά… Ταυτοχρόνως ὀγκοῦνται οἱ «ψίθυροι» ὅτι πίσω ἀπό τήν τακτική τῶν ἀναβολῶν συγκλήσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὑποκρύπτεται μία προσπάθεια νά μήν τῆς ἐπιτραπεῖ νά ἐκφρασθεῖ ἐγκαίρως. Κάποιοι διαβλέπουν μίαν ἀνίερη συμφωνία, στό πλαίσιο τῆς ὁποίας μεθοδεύεται ἡ τήρησις σιγῆς ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔναντι ἀνταλλαγμάτων στά ζητήματα κυρίως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο ἐξοργίζει πολλούς Μητροπολῖτες, οἱ ὁποῖοι ἤδη ἔχουν τοποθετηθεῖ ἐναντίον οἱασδήποτε σκέψεως θεσμοθετήσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων. Διότι οἱ μεμονωμένες φωνές δέν εἶναι τό ἴδιο μέ μίαν ἐπίσημη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ συνάντησις τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἔφερε στήν ἐπιφάνεια ζήτημα τοῦ διαχωρισμοῦ Κράτους – Ἐκκλησίας. Ὁ κ. Κασσελάκης μίλησε ξεκάθαρα γιά τήν πρόθεσή του νά καταθέσει σχετική πρόταση νόμου στό ἀμέσως προσεχές διάστημα, κάνοντας μάλιστα μνεία τῶν ὅσων εἶχαν συζητηθεῖ μεταξύ τοῦ προκατόχου του Ἀλέξη Τσίπρα καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου τοῦ 2018. Ἔκανε μάλιστα λόγο γιά «συμφωνία Τσίπρα-Ἱερωνύμου»!

Ἡ ἀνακίνησις τοῦ θέματος αὐτοῦ ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες θεωρεῖται ὅτι ἐνέχει στοιχεῖα ἐκβιασμοῦ πρός τήν Ἐκκλησία, καθώς ἐπίκειται μία συνταγματική ἀναθεώρησις, ἡ ὁποία θά δώσει τήν εὐκαιρία νά τεθεῖ ἐπί τάπητος τό ζήτημα τοῦ διαχωρισμοῦ, μέ συμφωνία μάλιστα τῶν ἡγεσιῶν τῶν δύο μεγάλων κομμάτων ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ. Εἶναι γεγονός πάντως ὅτι μία τέτοια πρωτοβουλία δέν θά εἶναι χωρίς πολιτικό κόστος γιά κανέναν. Καί τά δύο κόμματα θά ὑποστοῦν συνέπειες. Τό πολιτικό κόστος θά εἶναι σημαντικό. Αὐτήν τήν στιγμή ὅμως ἡ Ἐκκλησία εἶναι πληττομένη καί ἐξ αἰτίας τῆς ἀδρανείας της βλέπει τό κῦρος της νά τραυματίζεται. Ἡ πολιτική «λάβα» τῆς ἀντιπαραθέσεως ρέει πρός τήν θέση ὅπου ἵσταται παθητικῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Στό χέρι τους εἶναι ὅμως νά τήν ἐκτρέψει πρός τά κόμματα, παίρνοντας θέση καί συγκαλῶντας τήν Ἱεραρχία. Οἱ Ἕλληνες πολῖτες ἀναζητοῦν ἀγωνιωδῶς καθοδήγηση καί μοιραίως ἀναλογίζονται τί θά συνέβαινε σήμερα ἄν ἦσαν ἐν ζωῇ προκάτοχοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅπως ὁ ἀείμνηστος Χριστόδουλος…

Κεντρικό θέμα