ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Παυλόπουλος: Ρήτρα ἐξόδου τῶν Σκοπίων ἀπό τό ΝΑΤΟ

Ἠχηρή παρέμβασις τοῦ Προέδρου – Ἄν στό μέλλον ἀλλάξουν τό Σύνταγμά τους

ΔΕΝ ΟΜΙΛΕΙ τυχαίως ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ὅταν στίς δημόσιες τοποθετήσεις του ἐδῶ καί καιρό κάνει ἀναφορά στήν «ὁριστικοποίηση τοῦ περιεχομένου τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν», καθώς τό ὑπάρχον μονογραφέν κείμενο ἀπό τούς ὑπουργούς Κοτζιᾶ – Ντιμιτρώφ δέν λογίζεται ὡς τελικό. Σέ συνεννόηση μέ τήν Κυβέρνηση καί μέ τά πολιτικά κόμματα ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θέτει τίς προϋποθέσεις πού πρέπει νά ἐκπληρωθοῦν προκειμένου ἡ Ἑλλάς νά δώσει, ἐάν δώσει, τό τελικό «Ok» γιά τήν ἔνταξη τῆς χώρας αὐτῆς στό ΝΑΤΟ.

Στόν προηγούμενο γῦρο τῆς διαπραγματεύσεως ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔθεσε ὡς ὅρο γιά τήν πλήρη ἐφαρμογή τοῦ erga omnes στό ἐσωτερικό τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων καί τήν κατάργηση τῶν ἀλυτρωτικῶν ἀναφορῶν πού διατρέχουν τό προοίμιό του καί ἐπί μέρους διατάξεις του. Ἄν καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς διαφώνησε τότε ἔντονα μαζί του στό παρασκήνιο, ὁ Πρωθυπουργός ἀνεγνώρισε ὅτι ὁ Πρόεδρος ἔχει δίκιο καί ἀπαίτησε νά ἐνσωματωθεῖ στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἡ τροποποίησις συγκεκριμένων διατάξεων τοῦ Σκοπιανοῦ Συντάγματος. Πρᾶγμα τό ὁποῖο συνέβη –τήν ἀναγκαιότητά του ἀνεγνώρισε καί ὁ Ζάεφ ὅπως προκύπτει ἀπό τά πρακτικά τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τῆς πΓΔΜ– καί ἔν τινι μέτρω συνιστᾶ ἐθνική ἐπιτυχία: νά ἐπιβάλει ἕνα κράτος σέ ἕνα ἄλλο νά ἀλλάζει Σύνταγμα. Σύνταγμα τά κράτη ἀλλάζουν μόνο μετά ἀπό πόλεμο, συνήθως! Δύσκολα στήν εἰρήνη.

Γράφουμε ἔν τινι μέτρω, διότι δυστυχῶς μέ τήν συμφωνία παραχωρεῖται τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Τώρα καθώς εἰσερχόμεθα στόν τελικό γῦρο τῆς διαπραγματεύσεως καί οἱ σύμμαχοι «καίγονται» γιά τήν ἐπικύρωση τῶν Πρεσπῶν ἀπό τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἑτοιμάζει νέα διπλή παρέμβαση προκειμένου νά περιορίσει ὅσο εἶναι δυνατόν τίς ἀπώλειες ἀπό τήν Συμφωνία Κοτζιᾶ – Ντιμιτρώφ.

Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ὁ κ. Παυλόπουλος ἑτοιμάζει νέα παρέμβαση –δημόσια ἤ παρασκηνιακή δέν ἔχει ἀποφασισθεῖ ἀκόμη– προκειμένου νά ζητήσει ἀπό τό ΝΑΤΟ νά θεσπίσει ρήτρα ἐξόδου ἀπό τήν Συμμαχία γιά τά Σκόπια σέ περίπτωση πού μελλοντική κυβέρνησις τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ θελήσει ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς νά ἀναθεωρήσει ἐκ νέου τό Σύνταγμά της καί νά ἐπαναφέρει σέ αὐτό τόν «μακεδονισμό» καί τόν ἀλυτρωτισμό. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας διαβάζοντας στόν Τύπο τίς καταγγελίες γιά τίς μεθόδους μέ τίς ὁποῖες γίνονται οἱ ἀναθεωρήσεις τοῦ Συντάγματος στήν γειτονική χώρα (τυχόν δωροδοκίες), δέν αἰσθάνεται καθόλου ἀσφαλής πώς οἱ Σκοπιανοί θά τηρήσουν τήν συμφωνία μετά τήν ἀπομάκρυνση ἐκ τοῦ ταμείου. Γι’ αὐτό καί θά ἀπαιτήσει νά προβλεφθεῖ εἴτε στήν Πράξη προσχωρήσεώς τους στό ΝΑΤΟ, εἴτε στήν Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν, εἴτε στό κείμενο τῶν συμπερασμάτων τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ, πρόνοια γιά ..πέναλτυ ἐξόδου ἀπό τήν συμμαχία σέ περίπτωση ἀθετήσεως τῶν συμφωνηθέντων.

Πέραν αὐτῶν, ὅπως ἔχει πράξει ἤδη μέ διαβήματά του τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς, θά ζητήσει πρίν ὁριστικοποιηθεῖ τό κείμενο πού θά τεθεῖ ὑπ’ ὄψιν τῆς Βουλῆς νά διευκρινίσουν οἱ Σκοπιανοί πώς μέ τήν συμφωνία δέν ἀναγνωρίζεται μακεδονικό ἔθνος καί ὅτι ἡ γλῶσσα τους εἶναι σλαβική. Καί τοῦτο, διότι ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων οὐκ ὀλίγες φορές, κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας γιά τό δημοψήφισμα, ἔκανε ἀναφορά σέ «μακεδονική ἐθνικότητα», «μακεδονικό λαό» κ.λπ. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ὅτι αὐτό πού ἀναγνωρίζουν οἱ Πρέσπες στούς Σκοπιανούς μέ τήν ὑπογραφή τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως –«μακεδονική ἰθαγένεια» δηλαδή, δέν τούς τό ἀναγνωρίζει οὔτε τό Σκοπιανό Σύνταγμα πού ὁμιλεῖ γιά «πολῖτες» πού φέρουν τήν ἰθαγένεια τοῦ κράτους αὐτοῦ! Οἱ διευκρινίσεις αὐτές γιά τίς ὁποῖες εἶναι ἤδη ἐνήμερος καί ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ καθίστανται ἐπιβεβλημένες γιά δύο λόγους.

Πρῶτον, διότι οἱ ὀκτώ ἀποστάτες βουλευτές τοῦ VMRO ἀπαιτοῦν ἀπό τόν Ζάεφ νά ἐνισχύσει μέ τό νέο Σύνταγμα τήν …«μακεδονική ταυτότητα» προκειμένου νά ψηφίσουν τίς τροπολογίες.

Δεύτερον, διότι ὁ ἴδιος ὁ Σκοπιανός Πρωθυπουργός ἑρμήνευε κατά τόν δοκοῦν στό δημοψήφισμα τούς ὅρους αὐτούς μέ συνέπεια νά ἐκθέσει ἀνεπανόρθωτα τόν φίλο του κ. Τσίπρα: Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός τόν ἀπεδοκίμασε χλιαρά στήν ΔΕΘ, τοῦ τηλεφώνησε μέ ὀργή ὅταν ἐκεῖνος διεκδίκησε τήν μοναδικότητα τῆς «Μακεδονίας», ἐνῶ τέλος ἔδωσε τήν ἔγκρισή του στό ΥΠΕΞ γιά διαβήματα σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ παρέμβασις Παυλόπουλου δέν εἶναι ἁπλῶς εὐκταία. Κρίνεται ἐπιβεβλημένη. Εἴθε.

Κεντρικό θέμα