Παραβίασαν την ὑφαλοκρηπῖδα γιά νά μᾶς σύρουν σέ συνεκμετάλλευση!

State Department – Βερολῖνο ὁμιλοῦν γιά «διαφιλονικούμενα θέματα» καί «διεκδικούμενες περιοχές»

 ΥΠΕΡ ΤΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΗΠΑ – ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΕΝΩ ἡ Ἑλλάς ἀντέδρασε κατά τρόπο ὑποδειγματικό στίς προκλήσεις τῆς Ἀγκύρας νά παραβιάσει τά κυριαρχικά δικαιώματά της στήν ὑφαλοκρηπῖδα της, χθές ἀπεκαλύφθη πανηγυρικῶς ἡ προσπάθεια τῆς «διεθνοῦς κοινότητος» νά ὠθήσει τά πράγματα σέ διάλογο ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης μέ τελικό στόχο τήν συνεκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Μεσογείου. Καί δι’ αὐτοῦ τῆς ἐπαναπροσδέσεως τοῦ οἰκονομικῶς παραπαίοντος Ἐρντογάν στό ἅρμα τῆς Δύσεως… Ἡ χορογραφία τῆς παραστάσεως ἄρχισε μετά τήν ἔξοδο τοῦ «Ὀρούτς Ρεΐς», τήν σύγκληση τοῦ ΚΥΣΕΑ ὑπό τόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί τήν δυναμική ἀντίδραση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Τήν σκυτάλη πῆραν πρῶτοι οἱ Γερμανοί. Τό Βερολῖνο (ὅπως ἀκριβῶς πρό ἡμερῶν εἶχε πράξει ἡ Οὐάσιγκτων) ἀκόμη καί μετά τήν πειρατική ἔξοδο τοῦ «Ὀρούτς Ρεΐς» στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, ἀκόμη καί μετά τήν «ἐπίσκεψή» του στήν ὑφαλοκρηπῖδα χώρας μέλους τῆς ΕΕ, ἀκόμη καί μετά τίς πολεμοχαρεῖς δηλώσεις τῶν Τούρκων Τσαβούσογλου καί Ντονμέζ, ἀκόμη καί μετά τήν ἔκτακτη σύγκληση τοῦ ΚΥΣΕΑ, ἐπέμεινε νά ὁμιλεῖ διά δηλώσεων τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Καγκελλαρίου Μέρκελ, Στέφαν Ζάιμπερτ, γιά «διαφιλονικούμενα ζητήματα τοῦ Δικαίου Θαλάσσης». Ἀφήνοντας τήν κατάσταση στήν περιοχή νά κλιμακώνεται.με τό τουρκικό ἐρευνητικό νά πλέει 20 μίλια ἐντός τῆς ὑφαλοκρηπῖδος μας! Γιά τά μάτια τοῦ κόσμου κάλεσε τήν Τουρκία νά ἀποχωρήσει. Ἠκολούθησε τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ χαρακτηρίζοντας τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα καί τήν κυπριακή ΑΟΖ περιοχή «διεκδικουμένης δικαιοδοσίας» ζητώντας «συνεργασία» γιά τόν διαμοιρασμό τῶν πόρων. Καί μάλωσε τήν Τουρκία γιά τά μάτια τοῦ κόσμου! Χαρακτήρισε τήν συμπεριφορά της «προκλητική» ὄχι παράνομη!

Ἡ ἀνακοίνωσίς του ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες γνωρίζουν ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει ἐκδώσει εἰδοποίηση σέ ἄλλα πλοῖα γιά ἐρευνητικές δραστηριότητες στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε τίς τουρκικές ἀρχές νά σταματήσουν τέτοια σχέδια γιά ἐπιχειρήσεις καί νά ἀποφύγουν μέτρα πού αὐξάνουν τίς ἐντάσεις στήν περιοχή. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνησυχοῦν βαθιά γιά τά δηλωμένα σχέδια τῆς Τουρκίας γιά ἔρευνες φυσικῶν πόρων σέ περιοχές στίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Κύπρος διεκδικοῦν δικαιοδοσία στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Τέτοιες δράσεις εἶναι προκλητικές καί αὐξάνουν τίς ἐντάσεις στήν περιοχή. Ἡ ἀνάπτυξις τῶν πόρων στήν Ἀνατολική Μεσόγειο θά πρέπει νά προάγει τή συνεργασία καί νά παρέχει τά θεμέλια γιά διαρκῆ ἐνεργειακή ἀσφάλεια καί οἰκονομική εὐημερία σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή.».

Τήν παράσταση ἔκλεισε ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἐπαναλαμβάνων τίς πρόσφατες ἀπαράδεκτες δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ΕΕ Μπορρέλλ ζήτησε διάλογο ὅλων τῶν κρατῶν τῆς Μεσογείου γιά συνεκμετάλλευση! Ἤτοι νά τοῦ παραχωρήσουν Ἑλλάς καί Κύπρος τόν πλοῦτο τους! Ἡ δήλωσις Ἐρντογάν ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἄς συγκεντρωθοῦμε ὡς ὅλες οἱ χῶρες τῆς Μεσογείου. Ἄς βροῦμε ἕναν τύπο πού εἶναι ἀποδεκτός ἀπό ὅλους καί προστατεύει τά δικαιώματα ὅλων. Εἴμαστε πάντα ἐκεῖ γιά νά ἐπιλύσουμε τίς διαφορές μέσω διαλόγου. Θά συνεχίσουμε νά ἐφαρμόζουμε τά δικά μας σχέδια καί στόν τομέα τῆς διπλωματίας ἕως ὅτου ἐπικρατήσει ἡ κοινή λογική.».

Ὅμως, εἶχε κατηγορήσει τήν Ἑλλάδα λέγοντας: «Τό πιό σημαντικό ζήτημα τῆς προηγούμενης ἑβδομάδος ἦταν οἱ ἀπαντήσεις πού δώσαμε στήν Μεσόγειο καί τό Αἰγαῖο. Ὡστόσο, ἡ ἑλληνική πλευρά στράφηκε σέ συμφωνία μέ τήν Αἴγυπτο, ἡ ὁποία δέν εἶχε νομική βάση. Ἡ Τουρκία δέν θά συναινέσει σέ ὁποιαδήποτε πρωτοβουλία πού προσπαθεῖ νά “ἐγκλωβίσει” τήν χώρα στίς ἀκτές της, ἀγνοώντας τά τεράστια τουρκικά ἐδάφη. Ὅσοι ἀγνοοῦν τίς ἐκκλήσεις μας γιά διάλογο, σκοτεινιάζουν τό μέλλον τους.».

Ἕως ἀργά χθές βράδυ τά πράγματα ἦταν τεταμένα καθώς πλοῖα τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ καλοῦσαν τό ἐρευνητικό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν κατά τούς Ἀμερικανούς – Γερμανούς ἑταίρους μας «διαφιλονικούμενη περιοχή»! Ἡ Τουρκία τήν ἴδια στιγμή σέ μίαν ἀπροκάλυπτη ἐκδήλωση ἀνατολίτικης κουτοπονηριᾶς, τόσο μέ τίς Navtex πού ἔχει ἐκδώσει ὅσο καί με τίς δηλώσεις τοῦ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσπαθοῦσε νά ἐξαιρέσει τήν Αἴγυπτο ἀπό τήν ἀντιπαλότητα, ἑστιάζοντας τά πυρά της κατά τῆς Ἑλλάδος. Τό σκηνικό γιά τήν συνεκμετάλλευση ἔχει ἀρχίσει νά διαμορφώνεται. Ἄς τό κωδικοποιήσουμε παρακολουθώντας πῶς ἐξελίχθηκε ἡ χθεσινή ἡμέρα:

Σέ πρώτη φάση οἱ Τοῦρκοι υἱοθετοῦν τόν «πόλεμο τῶν Navtex». Ἡ Τουρκία καθορίζει περιοχή ἐρευνῶν νοτίως τοῦ Καστελλορίζου καί τό ἐρευνητικό «Ὀρούτς Ρεΐς» ἀποπλέει συνοδευόμενο ἀπό ἑπτά πλοῖα τοῦ τουρκικοῦ ναυτικοῦ. Τήν ἴδια στιγμή τό σύνολον τῶν διαθεσίμων τουρκικῶν πολεμικῶν βγῆκαν στό Αἰγαῖο. Τά μόνα πλοῖα πού δέν ἐκινήθησαν ἦσαν αὐτά πού ὑποστηρίζουν τούς φίλους τοῦ Ἐρντογάν στήν Λιβύη.

Ἡ τουρκική Navtex κηρύσσεται ἄκυρη μέ ἑλληνική ἀναγγελία πού ἐκδίδεται ἀπό τόν σταθμό τῆς ἑλληνικῆς ὑδρογραφικῆς ὑπηρεσίας στό Ἡράκλειο Κρήτης. Νέα Navtex ἐκδίδεται γιά περιοχή τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ, προκειμένου τό «Ὀρούτς Ρεΐς» νά ἔχει καί μίαν ἐναλλακτική πορεία. Διαφαίνεται ἐδῶ πόσο μεγάλο λάθος ὑπῆρξε ἡ κατάργησις ἀπό τήν πολιτική ἐθνικῆς ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος τοῦ δόγματος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου μέ τήν Κύπρο. Μόλις οἱ Τοῦρκοι διαπιστώνουν ὅτι τά πράγματα δέν ἐξελίσσονται πρός ὄφελός τους στίς ἑλληνικές θάλασσες, ἀναζητοῦν «καταφύγιο» στίς κυπριακές.

Ἐν τῶ μεταξύ ὁ ἑλληνικός στόλος ἔχει ἀναπτυχθεῖ σέ ἐπίκαιρα σημεῖα ἀπό τά ὁποῖα ἀσκεῖ ναυτικό ἔλεγχο σέ ὁλόκληρη τήν ἔκταση τῶν θαλασσίων ζωνῶν μας. Γιά δεύτερη φορά μέσα σέ λίγες ἑβδομάδες τό Ναυτικό μας ἀποδεικνύει τήν ἱκανότητά του, ἐπιτυγχάνοντας πλήρη ἀνάπτυξη δυνάμεων σέ ὀλιγώτερο ἀπό πέντε ὧρες.

Τίς ἀπογευματινές ὧρες τό «Ὀρούτς Ρεΐς» καί τά συνοδά του (πολεμικά καί πλοῖα ὑποστηρίξεως) ἐκινοῦντο στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Ἀνά δεκαπέντε λεπτά τά ἑλληνικά πλοῖα στήν περιοχή ἐξέπεμπαν μήνυμα πρός τό τουρκικό ἐρευνητικό ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ κίνησίς του εἶναι παράνομη. Τό «Ὀρούτς Ρεΐς» ἔρριξε καλώδια στήν θάλασσα, ἀλλά δέν ἐπεχείρησε νά ἀρχίσει ἔρευνες. Κάτι τέτοιο ἄλλως τε θά ἦταν ἀδύνατον μόνο καί μόνο λόγω τοῦ θορύβου ἀπό τούς ἕλικες τῶν ἑλληνικῶν πλοίων.

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ Ἀεροπορία εἶναι σέ ἑτοιμότητα καί ὁ Στρατός στίς θέσεις του. Ὅμως οἱ Τοῦρκοι δέν δείχνουν σημεῖα κινητικότητος στόν Ἕβρο. Τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων συνεδρίασε χθές τό πρωί γιά νά κάνει ἐκτίμηση τῆς καταστάσεως. Ἀποφάσεις δέν ἐχρειάζετο νά λάβει. Ἀπό τήν στιγμή πού εἶχε ὑπογραφεῖ ἡ Ἑλληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία ὁριοθετήσεως ἦτο βέβαιον ὅτι ἡ Τουρκία θά ἀντιδροῦσε. Οἱ κινήσεις της εἶχαν προβλεφθεῖ καί τά κατάλληλα σχέδια γιά τήν ἀντιμετώπισή της εἶχαν ἐπιλεγεῖ.

Μέ νηφαλιότητα καί ἀποφασιστικότητα, ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ ἔδωσε ἀτύπως τό μήνυμά του πρός τούς Ἕλληνες: «Ὅλα θά πᾶνε καλά» ἦταν τό λακωνικό σχόλιό του. Εἶναι ὅμως ἀρκετό.

Τό ΚΥΣΕΑ ἔκρινε ὅτι δέν ὑπῆρχε λόγος γιά ἐκτενεῖς ἀνακοινώσεις. Ἡ σιωπή εἶναι ἐξαιρετικά εὔγλωττη κάποιες στιγμές. Δεικνύει ἀποφασιστικότητα.

Ἀρκοῦσε μία ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν Navtex:

«Ἡ νέα παράνομη τουρκική Navtex γιά παράνομες ἔρευνες νοτίως τῆς νήσου Μεγίστης στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα, σέ συνδυασμό μέ τήν παρατηρούμενη εὐρεῖα κινητικότητα μονάδων τοῦ τουρκικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, ἀποτελεῖ νέα σοβαρή κλιμάκωση καί ἐκθέτει μέ τόν πλέον προφανῆ τρόπο τόν ἀποσταθεροποιητικό καί ἀπειλητικό γιά τήν εἰρήνη ρόλο τῆς Τουρκίας.

»Ἔρχεται σέ μία περίοδο πού ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἔμπρακτα ἀποδείξει τήν προσήλωσή της στή διεθνῆ νομιμότητα.

»Βασιζόμενη ἀποκλειστικά στό Διεθνές Δίκαιο, στό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας καί στούς κανόνες καλῆς γειτονίας, ἔχει ἔλθει σέ συμφωνία μετά ἀπό διαπραγματεύσεις μέ γείτονες χῶρες, γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης της. Ἔχει δηλώσει δέ τήν ἑτοιμότητά της γιά διάλογο, ὥστε νά προχωρήσει σέ ἀντίστοιχες ὁριοθετήσεις μέ τούς ὑπόλοιπους γείτονές της μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας.

»Ἀντίθετα, ἡ Τουρκία ἀποδεικνύει στήν πράξη ὅτι δηλώσεις περί ἑτοιμότητας γιά διάλογο εἶναι προσχηματικές. Ἐπικαλούμενη τήν ὑπογραφή μιᾶς καθόλα νόμιμης Συμφωνίας ΑΟΖ Ἑλλάδας – Αἰγύπτου, ἐγκαταλείπει τόν διάλογο πρίν κἄν ξεκινήσει καί καταφεύγει σέ πρακτικές παρελθόντων αἰώνων ἀκολουθώντας τήν ἀδιέξοδη τακτική ἀπόπειρας δημιουργίας τετελεσμένων.

»Ἡ Ἑλλάδα δέν θά δεχθεῖ κανέναν ἐκβιασμό. Θά ὑπερασπίσει τήν κυριαρχία καί τά κυριαρχικά της δικαιώματα.

»Καλοῦμε τήν Τουρκία νά τερματίσει ἄμεσα τίς παράνομες ἐνέργειές της πού ὑπονομεύουν τήν εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια στήν περιοχή».

Τήν ἴδια στιγμή στό Βερολῖνο ἐκφράζεται ἀνησυχία καί ἐπισημαίνεται ὅτι «μονομερῆ βήματα δέν μᾶς φέρνουν πιό κοντά σέ μία λύση» ἐνῶ ἐπισημαίνεται ὅτι «ἡ Τουρκία μέ τέτοια βήματα ἐπιβαρύνει περαιτέρω τίς σχέσεις της μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση».

Παρά ταῦτα ἡ Γερμανία υἱοθετεῖ τήν τουρκική θέση καί «καλεῖ τίς δύο πλευρές νά προχωρήσουν σέ ἀπ’ εὐθείας διάλογο.» Ἐπισημαίνει ὅμως ὅτι τό Βερολῖνο «βρίσκεται σέ ἐπαφή καί μέ τίς δύο πλευρές καί ὅπου μπορεῖ νά φανεῖ χρήσιμο, θά τό κάνει.»

Στόν πολιτικό τομέα οἱ Τοῦρκοι παραμένουν προκλητικοί. Ὁ Τσαβούσογλου ὁμιλεῖ γιά παραβίαση τῆς… «τουρκικῆς ὑφαλοκρηπῖδος». Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐρντογάν Καλίν κατηγορεῖ τήν Ἑλλάδα καί ὑποστηρίζει ὅτι «τώρα οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν τό πραγματικό της πρόσωπο», ἐνῶ ὁ ὑπουργός Ἐνεργείας Ντονμέζ ὁμιλεῖ γιά «ἐνεργειακή ἀνεξαρτησία» καί ἐπιβεβαιώνει τήν κίνηση τῶν τουρκικῶν πλοίων.

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἀπευθύνεται, ὅπως συνήθως, σέ συμμάχους καί ἑταίρους. Μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ ἐπικοινώνησε χθές τό πρωί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐνῶ τό ἀπόγευμα μιλώντας μέ τόν  Γενικό Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ τόνισε πόσο ἀντιπαραγωγική εἶναι γιά τήν Συμμαχία ἡ τακτική τῶν ἴσων ἀποστάσεων.

Κεντρικό θέμα