Ὁ Κυριάκος ἐκδιώκει τούς ξένους ἀπό ὑπερ-Ταμεῖο καί ΤΧΣ

Αὐστριακοί, Γερμανοί, Ὁλλανδοί θά ἀντικατασταθοῦν ἀπό Ἕλληνες μετά ἀπό διάλογο

ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΤΗΝ ἐπαναδιαπραγμάτευση τοῦ μνημονίου στό σκέλος τῶν ὅρων λειτουργίας συγκεκριμένων διοικητικῶν σχημάτων καί ἰδιαιτέρως τῆς συνθέσεώς τους σχεδιάζει νά θέσει ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τίς πρῶτες ἐπαφές πού θά ἔχει μέ τούς «θεσμούς» ἀμέσως μετά τήν ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργίας.

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἔχει ἐξομολογηθεῖ στούς συνεργάτες του πώς ἔχει ἀνησυχήσει ἀπό τήν ἔλλειψη ἀποδοτικότητος καί προσηλώσεως στόχων πού παρατηροῦνται τόσο στό ὑπερ-Ταμεῖο Ἀποκρατικοποιήσεων ὅσο καί στό Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος.

Βασική αἰτία κατά τόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ εἶναι βεβαίως ἡ ἀτολμία τῶν Ἑλλήνων τεχνοκρατῶν πού ὑπέδειξε ἡ ὁμάς Τσακαλώτου – Τσίπρα, ἐξ οὗ καί ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν ὅπως ἡ σύζυγος τοῦ βουλευτοῦ Χριστόφορου Παπαδόπουλου Ὄλγα Χαρίτου, πού ἔσπευσαν νά παραιτηθοῦν πρίν ἀπό τίς ἐκλογές καί νά βροῦν φιλόξενη στέγη στίς ἀγκάλες τοῦ κ. Στουρνάρα στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Ὡστόσο σημαντικό ποσοστό εὐθύνης γιά τήν ἀποτυχία τῆς ἐπιτεύξεως στόχων ἔχουν κατά τόν κ. Μητσοτάκη καί οἱ ἀλλοδαποί πού ἐτοποθετήθησαν στά διοικητικά καί ἐποπτικά συμβούλια τοῦ ὑπερ-Ταμείου καί τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος πού ἐποπτεύουν ἀντιστοίχως τίς ΔΕΚΟ καί τίς τράπεζες. Λίαν ἀμφίβολο ἄν προσαρμόσθηκαν ποτέ στήν ἑλληνική πραγματικότητα γιά νά λαμβάνουν ἀποφάσεις μέ ταχύτητα καί ἀντίληψη.

Συμφώνως πρός τά ἤδη ὑπάρχοντα στοιχεῖα, πρόκειται για τούς Martin Czurda Αὐστριακός, Christof Gabriel Maetze Γερμανός, Paul Arlman Ὁλλανδός, Radovan Jelašić Σερβικῆς καταγωγῆς (ἅπαντες μετέχουν στό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος) καί Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape Γάλλος, David Vegara Figueras Ἱσπανός. (Μετέχουν στό διοικητικό συμβούλιο τοῦ ἐποπτικοῦ συμβουλίου τοῦ ὑπερ-Ταμείου.)

Οἱ μέν πρῶτοι ὡς μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος με ἀποφάσεις πού ἔλαβαν λίγο πρίν ἀπό τό Πάσχα κατ’ ἐντολήν τοῦ SSM ἀπέβαλαν ἀπό τά διοικητικά συμβούλια τῶν τραπεζῶν ὅλους τούς Ἕλληνες πού μετεῖχαν σέ αὐτά.

Τό συγκεκριμένο Ταμεῖο μέ νόμο τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου τό 2010 ἱδρύθηκε ὡς νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου τό ὁποῖο διαθέτει διοικητική καί οἰκονομική αὐτοτέλεια καί δέν ὑπάγεται στόν δημόσιο τομέα.

Ἡ δέ λειτουργία του θωρακίσθηκε μέ τό τρίτο μνημόνιο, τήν «Συμφωνία Δημοσιονομικῶν Στόχων καί Διαρθρωτικῶν Μεταρρυθμίσεων» τῆς 19ης Αὐγούστου 2015 (Ν4336/2015).

Τό ὑπερ-Ταμεῖο ἔχει τήν ἁρμοδιότητα νά προετοιμάζει τίς ἀποκρατικοποιήσεις (τό πρόγραμμα τοῦ 2019 γιά ΔΕΗ – λιμάνια παρεπέμφθη γιά μετά τίς ἐκλογές) ἀλλά καί τόν κρίσιμο ρόλο νά ἐπιλέγει τεχνοκράτες γιά τήν Διοίκηση τῶν ΔΕΚΟ. Δικαίως ἐπιθυμεῖ μετά ταῦτα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης την ἀντικατάσταση τῶν Γερμανῶν, τῶν Αὐστριακῶν, τῶν Ὁλλανδῶν, τῶν Γάλλων καί τῶν Ἱσπανῶν πού μετέχουν σέ αὐτά τά διοικητικά συμβούλια ἀπό Ἕλληνες τεχνοκράτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι κλάσεις ἀνώτεροι ἀπό αὐτούς.

Ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ μολονότι θά τό ἐπιθυμοῦσε –τήν ἴδια ἄποψη ἔχει καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς– γνωρίζει πώς εἶναι δύσκολο νά ἐπαναδιαπραγματευθεῖ τήν μείωση τοῦ χρόνου (99 ἔτη) πού θά εἶναι δεσμευμένη στούς δανειστές ἡ δημοσία περιουσία.

Τό ὑπερ-Ταμεῖο τύπου Τρόιχαντ κατά τό πρότυπο τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά τό χρέος σέ περίπτωση ἀδυναμίας ἀποπληρωμῆς. Οἱ δανειστές μποροῦν νά βγάλουν στό σφυρί ΔΕΚΟ χωρίς κἄν νά ρωτήσουν τήν Ἑλληνική Βουλή. Ἡ ἀντικατάστασις τῶν ξένων ὅμως εἶναι ἐφικτός στόχος γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί θά τόν ἐπιδιώξει ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς διακυβερνήσεώς του.

Εἶναι θέμα οὐσίας ἀλλά εἶναι καί θέμα γοήτρου γιά τήν ἑπομένη ἑλληνική κυβέρνηση. Φαντάζεται, ἄλλωστε, κανείς τήν Ἑλλάδα νά ἑορτάζει τά 200 χρόνια τῆς Ἀνεξαρτησίας της τό 2021 καί στά διοικητικά συμβούλια τῶν ΔΕΚΟ καί τῶν ὀργανισμῶν νά κυριαρχοῦν ξένοι καί κατά βάσιν ἀνίδεοι τοποτηρητές; Ὄχι βεβαίως!

Γι’ αὐτό καί ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ θά ἐπιμείνει μέ ἔνταση στήν ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματός του.

Κεντρικό θέμα