Οὔτε λέξις ἀπό Κατρούγκαλο γιά τήν συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο

Τί ἀπαντᾶ σέ ἐρώτηση Κακλαμάνη γιά τό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας»

ΕΙΝΑΙ ἐκπληκτικό τό πῶς, σέ κάποιες περιπτώσεις, οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι λέγουν πολλά χωρίς νά λένε τίποτε. Μνημεῖο αὐτῆς τῆς παρελκυστικῆς τακτικῆς ἀποτελεῖ ἡ ἀπάντησις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Γιώργου Κατρούγκαλου στήν ἐρώτηση τοῦ βουλευτοῦ Νικήτα Κακλαμάνη ἀναφορικῶς πρός τίς μυστικές συνομιλίες περί συνεκμεταλλεύσεως στό Αἰγαῖο, τίς ὁποῖες ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία». Πράγματι, ἐνῶ ἡ ἐρώτησις εἶναι σαφεστάτη καί τιτλοφορεῖται «Κίνδυνος συνεκμετάλλευσης τοῦ Αἰγαίου μέ τήν Τουρκία», στήν ἐκ 214 λέξεων ἀπάντηση τοῦ Ὑπουργείου δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀναφορά στό ἐπίμαχο ζήτημα τῆς συνεκμεταλλεύσεως. Μάλιστα, οἱ λέξεις «συνεκμετάλλευσις» καί «Αἰγαῖο» οὔτε κάν ἀναφέρονται.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ ὑπουργός δέν προβαίνει σέ οὐδεμία ἀναφορά στό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας», παρ’ ὅτι ὁ κ. Κακλαμάνης ἐρωτᾶ ἀπεριφράστως: «Ἐπιβεβαιώνετε ἤ διαψεύδετε τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας “Ἑστία” τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου σχετικά μέ τή συνεκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου;»

Ἀπεναντίας, ἡ ἀπάντησις ἀπεραντολογεῖ μέ ἀναφορές στήν λειτουργικότητα (;) τῶν διμερῶν σχέσεων, στούς διαύλους ἐπικοινωνίας μέ τήν γείτονα καί στό Κυπριακό, ἐνῶ παραπέμπει στίς δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο. Φυσικά, οἱ δηλώσεις αὐτές εἶναι γνωστές, ἀλλά δέν διευκρινίζουν τό τί ἀκριβῶς συζητήθηκε σχετικῶς πρός τό Αἰγαῖο. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἄλλωστε, ὑπεβλήθη ἡ ἐρώτησις τοῦ κ. Κακλαμάνη, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς δέν ἔλαβε ἀπάντηση.

Πρέπει νά σημειωθεῖ μάλιστα, ὅτι ὁ ἐρωτῶν βουλευτής, πέρα ἀπό τό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας», ἐπικαλεῖται καί δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Εἰδικώτερα ἀναφέρει: «Τίς παραπάνω πληροφορίες τῆς ἐφημερίδας “Ἑστία” ἦρθε μία μέρα μετά τό δημοσίευμα νά ἐπιβεβαιώσει ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κύριος Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ὁ ὁποῖος, μιλώντας στίς 20/2 στήν Ἁλικαρνασσό, δήλωσε ὅτι ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός καί ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος συζήτησαν “ὅλα τά ζητήματα τήν ὥρα πού ἡ Τουρκία διατηρεῖ ὅλα τά δικαιώματά της στό Αἰγαῖο”. Ἐπισημαίνω ὅτι, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε, μέ τόν ὅρο “προστασία δικαιωμάτων στό Αἰγαῖο” οἱ Τοῦρκοι πολιτικοί διαχρονικά ὀνομάζουν τή συνεκμετάλλευση».

Ἀλλά οὔτε ἀναφορικῶς πρός τό Καστελλόριζο δίδει τήν παραμικρή ἀπάντηση ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, παρ’ ὅτι καί γιά αὐτό ὑπάρχει ἄμεσος ἀναφορά στό κείμενο τῆς ἐρωτήσεως: «Τό ἴδιο δημοσίευμα ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχουν πρός τό παρόν δύο σημαντικά σημεῖα τριβῆς, πού ἀνέκυψαν κατά τήν προαναφερόμενη συνάντηση τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ Τούρκου Προέδρου. Πρόκειται γιά τόν τρόπο διανομῆς τοῦ κυπριακοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί γιά τήν παράκαμψη τοῦ Καστελλορίζου ἀπό τά σχέδια ὑπολογισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐπήρεια ἀκριτικοῦ μας νησιοῦ δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις ἑνώσεως τῶν ΑΟΖ Ἑλλάδος-Κύπρου, κάτι πού ἡ Τουρκία ἐντόνως ἀρνεῖται καί δέν ἐπιθυμεῖ νά δεχθεῖ».

Ὅσο σαφῆ ὅμως εἶναι τά ἐρωτήματα, τόσο ἀόριστες εἶναι οἱ ἀπαντήσεις. Γιά τήν ἀκρίβεια, οὐδέν αὐτῶν ἀπαντᾶται. Τό κείμενο τοῦ κ. Κατρούγκαλου –ὁ ὁποῖος, σημειωτέον, δέν τό ὑπογράφει ὁ ἴδιος ἀλλά τό διαβιβάζει μέ ὑπογραφή ὑπηρεσιακοῦ παράγοντος– ἔχει συγκεκριμένως ὡς ἀκολούθως:

«Ἡ πολιτική μας ἔναντι τῆς Τουρκίας εἶναι σαφής καί σταθερή. Ἐπιδιώκουμε τή διατήρηση ἀνοικτῶν διαύλων ἐπικοινωνίας πρός ἐξασφάλιση τῆς ἀναγκαίας λειτουργικότητας στίς διμερεῖς μας σχέσεις μέ τή γείτονα χώρα.

»Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσεται καί ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ στήν Τουρκία. Οἱ ἐπαφές μέ τήν τουρκική πλευρά, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, διεξάγονται σέ ἐποικοδομητικό πνεῦμα, μέ στόχο πάντα, πρός ὄφελος τῶν δύο λαῶν, τήν σταδιακή ἐξομάλυνση τῶν διμερῶν σχέσεων σέ ὅλους τούς τομεῖς δραστηριοτήτων, χωρίς καμία ὑποχώρηση σέ θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας καί κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων.

»Τό ὅτι τό Κυπριακό ἀποτελεῖ ὕψιστη ἐθνική προτεραιότητα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Πατρίδας μας εἶναι, τό δίχως ἄλλο, πραγματικότητα.

»Στίς κατά καιρούς ἐπαφές μας μέ τήν τουρκική κυβέρνηση, θέτουμε ἀσφαλῶς καί χωρίς καμία ὑποχώρηση τήν ἀδήριτη ἀνάγκη ἐξεύρεσης βιώσιμης καί λειτουργικῆς ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ, μέ πλήρη ἀποχώρηση τῶν τουρκικῶν κατοχικῶν στρατευμάτων καί κατάργηση τοῦ ἀναχρονιστικοῦ συστήματος τῶν Ἐγγυήσεων, πάντα σέ πλήρη καί διεξοδική συνεννόηση μέ τήν Κυβέρνηση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

»Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ στήν Τουρκία ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά ἐπαναλάβουμε τίς πάγιες θέσεις μας γιά τό πλέγμα τῶν θεμάτων Ἀσφάλειας καί Ἐγγυήσεων, τά μόνα θέματα στά ὁποῖα ἡ χώρα μας ἐμπλέκεται στή διαδικασία ἐπίλυσης τοῦ ἐθνικοῦ θέματος.

»Ὁ κ. Πρωθυπουργός προέβη, μετά τή συνάντηση μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο, σέ δηλώσεις στίς ὁποῖες σᾶς παραπέμπουμε».

Ὅπως διαπιστώνει κανείς, τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀπαντήσεως ἀναλίσκεται σέ φιλολογία περί τό Κυπριακό, χωρίς οὔτε ἐκεῖ νά γίνεται ἀναφορά σέ καίρια θέματα ὅπως τό ἐάν, ἐπί παραδείγματι, συζητεῖται ὅπως ἑλληνικές καί τουρκικές δυνάμεις στήν Μεγαλόνησο ὑπαχθοῦν στό ΝΑΤΟ.

Κεντρικό θέμα