Μικρόψυχοι καί Συριζαῖοι

Ὁ Τσίπρας εἶπε «ὄχι» στόν Κυριάκο γιά τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων

ΚΑΤΩ ἀπό τόν ἐθνικό πῆχυ πέρασε χθές ὁ Ἀλέξης Τσίπρας. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἐπιθυμεῖ ἐπ’ οὐδενί τρόπω νά μετέχουν οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς στήν ἐκλογική διαδικασία. Ἡ χθεσινή στάσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξη Τσίπρα κατά τήν συνάντησή του μέ τόν Πρωθυπουργό ἐπιβεβαιώνει τήν θέση, ὅτι ἡ Κουμουνδούρου εἶναι ἀπομονωμένη ἀπό τά ὑπόλοιπα κόμματα, μηδέ τοῦ ΚΚΕ ἐξαιρουμένου, καί ἐλλείψει ἐπιχειρημάτων προβάλλει διχαστικά διλήμματα πού δείχνουν τήν μικροψυχία τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος. Τήν στιγμή πού τά ὑπόλοιπα κόμματα καταθέτουν σχετικές προτάσεις πρός διάλογο ὥστε νά ὑπάρξει συναίνεσις, ὁ κ. Τσίπρας ἐνεφανίσθη στό Μέγαρο Μαξίμου ὡς «μονομάχος» πού ἐπιδιώκει νά ὑπερασπισθεῖ τίς παρωχημένες ἀριστερές ἰδεοληψίες πού ἔχουν ἐκλείψει ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη. Στό Κοσσυφοπέδιο τήν περασμένη ἑβδομάδα προσεμετρήθησαν καί οἱ ἐπιστολικές ψῆφοι, καί πλέον μόνον ἡ χώρα μας καί ἡ Ἀλβανία δέν ἐπιτρέπουν στά ἑκατομμύρια τῶν Ἀποδήμων νά δώσουν τό ἐκλογικό «παρών» μέσω τοῦ ἐν λόγω συστήματος.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεῖ μέ τήν κυβερνητική πρόταση, προβάλλοντας ὡς ἐπιχείρημα τήν μή υἱοθέτηση τοῦ «δικαίου τοῦ ἐδάφους» ἀλλά τοῦ «δικαίου τοῦ αἵματος» (jus sanguinis), ἤτοι νά ἀναγνωρίζεται ἡ ἑλληνική ἰθαγένεια σέ ὁποιονδήποτε μπορεῖ νά ἀποδείξει ὅτι ἔχει μακρυνή καταγωγή ἀπό Ἕλληνα πολίτη. Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις τάσσεται ὑπέρ τῆς ἀποδόσεως ἰθαγενείας βάσει τοῦ «δικαίου τοῦ ἐδάφους», προσδοκῶντας βεβαίως στίς ψήφους τῶν χιλιάδων ἀλλοδαπῶν πού διαβιοῦν στήν Ἑλλάδα. Δέν κατανοεῖ ὅτι ἡ θέσις εἶναι ἀντισυνταγματική ἀφοῦ τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος δέν ἐπιτρέπει τόν διαχωρισμό τῆς ψήφου τῶν Ἑλλήνων πού ζοῦν ἐντός ἤ ἐκτός τῆς χώρας. Ἡ ἄρνησις τοῦ κ. Τσίπρα νά υἱοθετηθεῖ τό σύστημα τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου ὑποτιμᾶ καί τούς ἑκατοντάδες χιλιάδες συμπολῖτες μας πού ἠναγκάσθησαν νά φύγουν στό ἐξωτερικό κατά τήν κρίση καί εἶναι ἐγγεγραμμένοι στούς ἐκλογικούς καταλόγους. Ἐνδεχομένως θεωρεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ θά τοῦ γυρίσουν τήν πλάτη καί στήν ἑπομένη ἐκλογική ἀναμέτρηση. Στίς εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔλαβε μόλις 15% ἀπό τούς Ἕλληνες πού ψήφισαν στήν ἀλλοδαπή, ἐν ἀντιθέσει πρός τήν ΝΔ πού ἐπεκράτησε μέ 33% καί τό ΚΚΕ πού ἔλαβε 14%.

Ἀμέσως μετά τήν χθεσινή συνάντηση ὁ κ. Τσίπρας κατηγόρησε τόν κ. Μητσοτάκη ὅτι ἐπιδιώκει νά μετατρέψει τούς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ σέ «ἀντικείμενο ψηφοθηρίας» καί νά χωρίσει τούς συλλόγους τῆς Ὁμογενείας ἀναλόγως τοῦ ὑποστηριζομένου κόμματος. Ἐπανέλαβε τήν ἄποψη, ὅτι τά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς πρέπει νά ἐκπροσωποῦνται ἀπό τρεῖς ἕως δώδεκα βουλευτές Ἐπικρατείας. Καί γιά νά μήν χαρακτηρισθεῖ ὡς ἀπορριπτικός, δήλωσε ὅτι καί «φυσικά εἶμαι ἀνοικτός νά συζητήσω κάθε ἄλλη ἄποψη πού μπορεῖ νά διευκολύνει τήν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων ἐκλογέων τοῦ ἐξωτερικοῦ». «Προέτρεψα (τόν κ. Μητσοτάκη) νά ἀλλάξει ρότα, ὥστε νά βροῦμε τόν κοινό τόπο τῶν προτάσεών μας καί νά προχωρήσουμε συναινετικά. Καί σέ κάθε περίπτωση νά μήν ὁδηγήσουμε τούς Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς στό διχασμό» δήλωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος μέ τήν δική του πρόταση τούς ὑποβαθμίζει σέ πολῖτες δευτέρας κατηγορίας. «Ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιλογή θά εἶναι ἐπιλογή πολιτικῆς ἀλλά καί θεσμικῆς ἐκτροπῆς» προσέθεσε ἀγνοῶντας ὅτι ἡ δική του πρότασις «σκοντάφτει» στό Σύνταγμα.

Ἀντιθέτως, ἀπό τήν συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τήν Πρόεδρο τοῦ ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματᾶ, ἄν καί ἔγινε σέ «θερμό κλῖμα» λόγω τῆς ἰώσεως πού ταλαιπωρεῖ καί τούς δύο, βγῆκε «λευκός καπνός». Ὁ κ. Μητσοτάκης ἔλαβε τέσσερα «ναί» ἀπό τό ΚΙΝΑΛ, τό ὁποῖο ἐκτός ἀπροόπτου θά ψηφίσει τίς συγκεκριμένες διατάξεις. Εἰδικώτερα, ἡ κ. Γεννηματᾶ ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ψήφου τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ πού εἶναι ἐγγεγραμμένοι στά δημοτολόγια, ὑπέρ τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου, τῆς προσμετρήσεως τῶν ψήφων τους στό ἐθνικό ἀποτέλεσμα καί τῆς ἐκλογῆς ἀντιπροσώπων ἀπό τήν Ὁμογένεια.

Συναινετικός, προβάλλοντας ὡστόσο προϋποθέσεις, προσῆλθε στήν συνάντηση ὁ ΓΓ τοῦ ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τό ΚΚΕ ἔθεσε ὡς ὅρο τήν ἐξασφάλιση τῆς ψήφου τῶν Ὁμογενῶν «ἐκείνων πού ἐργάζονται, ζοῦν καί σπουδάζουν σέ ἄλλες χῶρες μέ συγκεκριμένα κριτήρια». Ὁ κ. Κουτσούμπας ἀπέκλεισε τήν θέσπιση τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου, ὑποστηρίζοντας ὅτι πρέπει νά εἶναι «αὐτοπρόσωπη ἡ ἐκλογή, ὅπως γίνεται καί μέ ὅλους τούς Ἕλληνες πολῖτες ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, εἴτε ζοῦν στήν Ἀλεξανδρούπολη καί ψηφίζουν στήν Ἀθήνα ἤ στήν Κρήτη καί ψηφίζουν ἀλλοῦ» καί προσέθεσε ὅτι πρέπει νά στηθοῦν παραβάν σέ πρεσβεῖες καί προξενεῖα. Δικαίωμα ψήφου θά ἔχουν οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ πού ἔχουν περιουσία ἤ οἰκογένεια στήν Ἑλλάδα καί νά φορολογεῖται. Δέν συμφωνεῖ μέ τό «δίκαιο τοῦ αἵματος», διότι μπορεῖ νά ἔχει φύγει ἡ οἰκογένειά του ἀπό τήν Ἑλλάδα πρίν ἀπό 100 χρόνια, ἐνῶ ἔθεσε ὡς κομβικό διάστημα νά ἀπουσιάζει ἀπό τήν χώρα τά τριάντα ἔτη.

Θετικός –ἐπί τῆς ἀρχῆς– ἐμφανίσθηκε καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Λύσεως Κυριάκος Βελόπουλος. «Εἴμαστε θετικοί ἐπί τῆς ἀρχῆς γιατί μᾶς ἑνώνει ὁ κανόνας τῆς κοινῆς λογικῆς. Τίς λεπτομέρειες θά τίς βροῦμε» εἶπε ὁ κ. Βελόπουλος ἐξερχόμενος τοῦ γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Βουλή. «Ὡς ἄνθρωπος τῆς ὁμογένειας καί παιδί μεταναστῶν, θεωρῶ ἀνεπίτρεπτο Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ νά μήν μποροῦν νά ψηφίσουν, καθώς ὁ νόστος καί ἡ ἀγάπη πού νιώθουν γιά τήν πατρίδα τους, εἶναι ἡ πιό περίτρανη ἀπόδειξη τῆς ἀνάγκης κατοχύρωσης τοῦ δικαιώματός τους στήν ψῆφο» συμπλήρωσε.

Μετά τό πέρας τῶν συναντήσεων τό Μέγαρο Μαξίμου ἀνέφερε ὅτι διεπιστώθη διάθεσις συναινέσεως μέ τούς πολιτικούς ἀρχηγούς καί πώς ὑπάρχει σοβαρό περιθώριο οὐσιαστικῆς συγκλίσεως γιά τήν ἐξεύρεση μίας κοινά ἀποδεκτῆς λύσεως. «Ἡ συζήτηση μέ τά κόμματα θά συνεχιστεῖ, μέ σκοπό νά κατατεθεῖ στή Βουλή τό σχετικό νομοσχέδιο μέσα σέ ἕναν μῆνα.

Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση, κατά τίς συναντήσεις «ἦταν παραγωγική ἡ στάση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν», ἐνῶ ὅπως σημειώνεται «βασική προϋπόθεση γιά τήν ἐξεύρεση κοινοῦ τόπου ἀποτελεῖ γιά τήν κυβέρνηση ἡ παραδοχή τῆς συνταγματικῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητας τῆς ψήφου, πού σημαίνει ὅτι ἡ ψῆφος τῶν Ἑλλήνων πού διαμένουν στό ἐξωτερικό προσμετρᾶται στό συνολικό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα».

Κεντρικό θέμα