Mέ στρατιωτική ἄσκηση καί πυρά ἐντός ὑφαλοκρηπῖδος ἀπαντᾶ ἡ Ἑλλάς

Πρός ἔκδοσιν Navtex σέ ὅλες τίς περιοχές πού κινεῖται παρανόμως τό Ὀρούτς Ρεΐς

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ ΣΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα στό ἀπώτατο ὅριό της, ἐκεῖ πού αὐτή συναντᾶται μέ τήν κυπριακή ΑΟΖ, παραμένει ἔκρυθμη. Τό τουρκικό ἐρευνητικό Ὀρούτς Ρεΐς παραμένει ἐκεῖ γιά τέταρτη ἡμέρα παραβιάζοντας ὠμά τά κυριαρχικά δικαιώματά μας, καί προϊόντος τοῦ χρόνου ἡ πίεσις στήν Ἀθήνα αὐξάνεται. Οἱ ἀλαλαγμοί τῶν Τούρκων (χθές ὁ ἀνόητος Μπαχτσελί ἀπείλησε γιά πολλοστή φορά πώς θά μᾶς πετάξουν στήν θάλασσα, στίς κοιλιές τῶν ψαριῶν), ἡ ψυχολογική προπαγάνδα (βίντεο μέσα ἀπό τό ἐρευνητικό μέ προβολή τῶν καλωδίων μήκους 1.735 μέτρων), ἡ διαρκής πρόκλησις (χθές οἱ Τοῦρκοι ἔθεσαν ξανά θέμα δικαιωμάτων γιά τήν ἐκπαίδευση τῆς μειονότητος) καθιστοῦν στενά τά περιθώρια ἀντιδράσεως γιά κάθε κράτος πού θέλει νά ὀνομάζεται ἀξιοπρεπές.

Στό Πεντάγωνο παρακολουθοῦν τό γελοῖο κατ’ αὐτούς θέαμα νά φρουρεῖται ἐρευνητικό σκάφος ἀπό 15 πολεμικά. Παρά τήν ἔνταση χλευάζουν τούς Τούρκους. Στό Πεντάγωνο καί στίς τάξεις τῶν πληρωμάτων τοῦ ΠΝ ἐπικρατεῖ, ἐπίσης, ἀδημονία νά δοθοῦν ξεκάθαρες ἐντολές καί διαταγές. Δέν τούς ἀρέσει νά βλέπουν ἀπό μακριά τό Ὀρούτς καί τίς φρεγάτες ὅταν ξέρουν τί μποροῦν νά τοῦ κάνουν. Στό Πεντάγωνο ἀναγνωρίζουν πώς δεδομένου ὅτι ἡ κρίσις θά διαρκέσει ὅλο τόν Αὔγουστο ἀπαιτεῖται μεγίστη ψυχραιμία γιατί οἱ Τοῦρκοι «ψάχνουν εὐκαιρία γιά ἀντιπερισπασμό καί ἐπίθεση σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ Αἰγαίου». Στό Πεντάγωνο κάνουν ὑπομονή καί περιμένουν τήν ἔκβαση τῆς διπλωματικῆς προσπάθειας μέ τήν παρέμβαση τῶν ΗΠΑ καί τῆς Εὐρώπης. Ἐάν αὐτές οἱ ἐνέργειες ὅμως δέν ἀποδώσουν (καθοριστική θά εἶναι ἡ συνάντησις Δένδια – Πομπέο αὔριο στήν Βιέννη) τότε δέ μένει ἄλλος δρόμος. Ἡ ἠπιότης δέν πρέπει νά ἐκληφθεῖ ὡς ἀδυναμία! Τό Πεντάγωνο εἰσηγεῖται τήν διεξαγωγή στρατιωτικῆς ἀσκήσεως μέ πραγματικά πυρά στό σημεῖο πού πραγματοποιεῖ ἔρευνες σήμερα τό Ὀρούτς Ρεΐς. Ἐντός ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Στήν περιοχή παρατηρεῖται ἄλλως τε συνωστισμός ναυτικῶν δυνάμεων Ἑλλάδος – Τουρκίας καί τό ἀτύχημα εἶναι ἀνά πᾶσα στιγμή δυνατόν. Τό σωστό εἶναι νά γίνει συντεταγμένα.

Ἡ μπάλλα σέ μία τέτοια περίπτωση βρίσκεται στό τερραίν τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ὁ ὁποῖος καλεῖται νά συνομιλήσει μέ τήν ἱστορία! Κάποιοι βιάστηκαν νά τόν ἐμφανίσουν ὡς ὑποχωρητικό ὑποστηρίζοντες πώς στίς ἐπικοινωνίες του μέ τούς ἀρχηγούς ὑπεβάθμισε τήν τουρκική πρόκληση μέ τό ἐπιχείρημα, πώς γίνεται ἐκτός ΑΟΖ στό ἀπώτατο ὅριο τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Ἀκόμη καί ἔτσι νά ἦταν, ὑποτιμοῦν πώς μιλοῦσε στό τηλέφωνο! Εἶναι βέβαιον πώς ἄν ἡ διπλωματία ἀποτύχει –εὐχόμεθα ὄχι– ὁ πρωθυπουργός θά πράξει τό καθῆκον του. Λαός-Στρατός-Ἡγεσία θά καταφέρουν συντριπτικό πλῆγμα στήν ἀλαζονεία τῶν Τούρκων!

Κεντρικό θέμα