Μαξίμου: ὑπό κατάρρευσιν τό τουρκικό τραπεζικό σύστημα

Ἀλέξης Πατέλης, οἰκονομικός σύμβουλος Πρωθυπουργοῦ: Ἀκάλυπτες οἱ καταθέσεις ἑκατομμυρίων Τούρκων καταθετῶν

ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ἰαχές τοῦ Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ἐρντογάν περί «ἐχθρῶν», «τιμήματος» καί «ἀνίκανων ἡγεσιῶν Ἑλλάδος – Γαλλίας», τοῦ Τούρκου Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μεβλέτ Τσαβούσογλου, τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Τουρκικῆς κυβερνήσεως Φ. Ὀκτάι καί τοῦ ἡγέτου τοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος Μπαχτσελί, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποίησαν στίς τοποθετήσεις τους γιά τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις τό Σαββατοκύριακο τίς λέξεις «πόλεμος» (δίς) καί «σύγκρουση», δυστυχῶς γιά τούς γείτονες δέν μποροῦν νά σκεπάσουν τήν ἀμείλικτη οἰκονομική πραγματικότητα στήν χώρα τους. Μπορεῖ ἡ Ἑλλάς νά ἀντέδρασε ὑπερβολικά ψύχραιμα καί νά ἀπεκάλεσε τήν ἀπειλή πολέμου ὡς… «ἀρνησικυρία» (θά μπορούσαμε νά εἴχαμε ἤδη ζητήσει τήν ἐνεργοποίηση τοῦ ἄρθρου 42 τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβῶνος πού καλύπτει καί τήν ἐπικειμένη ἀπειλή), ὡστόσο αὐτό δέν ἀναιρεῖ τήν βασική διαπίστωση: ἡ τουρκική ἡγεσία ἀλαλάζει γιά πόλεμο ἄν καί ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει πεῖ ἀκόμη λέξη γιά ἐπέκταση τῶν 12 μιλίων στό Αἰγαῖο ἐπειδή γνωρίζει ἄριστα πάνω σέ τί οἰκονομικό ναρκοπέδιο κάθεται.

Δύο ἐξελίξεις φωτίζουν τό τουρκικό ναρκοπέδιο καί δείχνουν ποῦ μπορεῖ νά ὁδηγηθοῦν τά πράγματα ἄν ἡ Δύσις πάρει τό ὅπλο καί ἀποφασίσει νά ἐπιβάλλει αὐστηρές οἰκονομικές κυρώσεις στό τραπεζικό σύστημα τοῦ ἀνάγωγου καί ἀλλοπρόσαλλου συμμάχου της. Ἡ πρώτη ἐξέλιξις ἔρχεται ἀπό τήν Οὐάσιγκτων, τήν ἕδρα τοῦ Διεθνοῦς Νοσμισματικού Ταμείου. Ἡ Βουλγάρα, στήν καταγωγή, Γενική Διευθύντρια τοῦ Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ἡ ὁποία διεδέχθη στόν θῶκο της τήν Κριστίν Λαγκάρντ προέβη πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες σέ μία κίνηση μέ ἰσχυρότατο συμβολισμό. Μία ἔνδειξις ὅτι τό Ταμεῖο ἑτοιμάζεται γιά τά χειρότερα στήν Τουρκία. Διόρισε σέ μία περίοδο εὐαίσθητη γιά τήν τουρκική οἰκονομία ὡς ἐπί κεφαλής τοῦ Τμήματος Στρατηγικῆς καί Ἀναθεωρήσεως τήν Τουρκάλα Σέιλα Παζαρμπασιόγλου. Ἡ συγκεκριμένη ἦταν μέχρι σήμερα ἀντιπρόεδρος τῆς Παγκοσμίας Τραπέζης, ἁρμοδια γιά τήν Ἴση Ἀνάπτυξη, τά Χρηματοοικονομικά καί τά Ἱδρύματα. Τό ἐνδιαφέρον στό βιογραφικό τῆς τεχνοκράτου ἀπό τήν Τουρκία εἶναι ὅτι τό 2001 διεδραμάτισε σημαχίες πολέμου ἀπό τήν Τουρκία γιά τά 12 μίλια.

Χθές ἐξαπέλυσε ἀήθη ἐπίθεση κατά τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν. Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος κατά πρῶτον χαρακτήρισε τούς ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν «ἀνίκανους» καί ἀπευθύνθηκε μέ θρασύτητα στούς Ἕλληνες καί τούς Γάλλους πολῖτες ρωτώντας τους «ἐάν ἀποδέχονται αὐτό πού θά τούς συμβεῖ λόγω τῶν φιλόδοξων καί ἀνίκανων ἡγετῶν τους» ὅπως καί ἐάν εἶναι ἕτοιμοι νά ὑποστοῦν θυσίες. «Τό βέλος ἔχει φύγει ἀπό τό τόξο καί σίγουρα θά βρεῖ τόν στόχο του» εἶπε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος. «Σήμερα, εἴμεθα ἀποφασισμένοι νά πληρώσουμε ὁποιοδήποτε τίμημα. Ὅ,τι κι ἄν κάνουμε, θά συνεχίσουμε νά τό κάνουμε. Ἡ Τουρκία δέν ὑπῆρξε ποτέ ἐπιθετικό κράτος σέ ὅλη τήν ἱστορία της, εἶναι ἀπό τίς σπάνιες περιπτώσεις μή ἀποικιακοῦ κράτους» συνέχισε στό παραλήρημά του. Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ χώρα του δέν θά ὑποκύψει στήν γλῶσσα τῶν ἐκφοβισμῶν καί τῶν ἐκβιασμῶν. «Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι αὐτοί πού θέλουν νά ἀποκλείσουν τήν χώρα μας ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί αὐτοί πού ἐπιχείρησαν νά εἰσβάλλουν στήν χώρα πρίν ἀπό ἕνα αἰῶνα εἶναι οἱ ἴδιοι εἰσβολεῖς» τόνισε σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του. Ὁραματίζεται δέ μία νέα Συνθήκη τῶν Σεβρῶν πού θά περιλαμβάνει τήν «Γαλάζια Πατρίδα».

Νωρίτερα ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι εἶπε ὅτι εἶναι casus belli ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο στά 12 μίλια. Διερωτήθη «ἐάν ἡ ἀπόπειρα τῆς Ἀθήνας νά ἐπεκτείνει τά χωρικά της ὕδατα δέν εἶναι αἰτία πολέμου, τότε ποιό εἶναι;». Ἀπηύθυνε μήνυμα στήν ΕΕ ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά περιμένει οἱ Τοῦρκοι νά ὑποχωρήσουν σέ αὐτή τήν ἀμεροληψία. Καί ἡ ἀπάντησις ἦλθε μέ τήν ἐπέκταση γιά σχεδόν δύο ἀκόμη ἑβδομάδων τῆς Navtex γιά ἄσκηση μέ πραγματικά πυρά μέχρι καί τίς 11 Σεπτεμβρίου ἀνάμεσα στήν Κύπρο καί τήν Ρόδο. Ἡ Κύπρος ἀπήντησε μέ ἔκδοση ἀντι-Navtex καταγγέλλοντας τήν παραβίαση τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητός της. Ἐν συνεχεία ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου προανήγγειλε τήν παρουσία τοῦ «Ὀρούτς Ρεΐς» συνολικά γιά τρεῖς μῆνες στήν περιοχή, γεγονός πού συνεπάγεται ὅτι τό Πολεμικό Ναυτικό τους θά πλέει ὅλο αὐτό τό διάστημα ἐντός ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος, αὐξάνοντας τίς πιθανότητες ἑνός ἀτυχήματος. Καί αὐτός εἶπε ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ νά αὐξήσει τά ναυτικά μίλια, γιατί ἀλλιῶς θά ἐκληφθεῖ ὡς αἰτία πολέμου. Σέ ἀνάλογο ὕφος καί οἱ δηλώσεις τοῦ ἀκροδεξιοῦ ἑταίρου τοῦ Ἐρντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ὁ ὁποῖος ἐκτός τῶν ἄλλων κατηγόρησε τήν Ἄγγελα Μέρκελ ὅτι ἀπευθύνει στά κράτη μέλη τῆς ΕΕ πρόσκληση γιά Σταυροφορία.

Ἀπάντηση στίς ἐμπρηστικές δηλώσεις τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας ἔδωσε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. «Ἡ πρωτοφανής ἀντίληψη τῆς Τουρκίας ὅτι δύναται νά ἀπειλεῖ μέ τή χρήση βίας γειτονικές της χῶρες ὅταν αὐτές ἀσκοῦν τά νόμιμα δικαιώματά τους ἀντίκειται στόν σύγχρονο πολιτικό πολιτισμό ἀλλά καί σέ θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου» σημείωσε τό Ὑπουργεῖο. «Καλοῦμε τήν Τουρκία νά ἀντιληφθεῖ ὅτι τό Διεθνές Δίκαιο καί οἱ ἀξίες ἐπί τῶν ὁποίων οἰκοδομήθηκε ἡ σύγχρονη διεθνής τάξη δεσμεύουν ὅλα τά κράτη τοῦ κόσμου. Δέν ἐφαρμόζονται ἐπιλεκτικά, καί ἀποτελεῖ εὐθύνη τῆς διεθνοῦς κοινότητας νά τίς ὑπερασπιστεῖ ἀφοῦ ἡ παραβίασή τους σηματοδοτεῖ μέγιστους κινδύνους. […] Σέ κάθε περίπτωση, ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ ἄσκηση δικαιωμάτων κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδας δέν ὑπόκειται σέ καμμίας μορφῆς τουρκική ἀρνησικυρία» κατέληξε. Ὁ ὑπουργός Νῖκος Δένδιας διεμήνυσε ὅτι «ὁ διάλογος πρέπει νά γίνεται δίχως ἀπειλές καί ἐκβιασμούς, δίχως προκλήσεις, δίχως τήν ἀπειλή πολέμου», καί ὅτι «ἡ Τουρκία σφάλλει ἐάν θεωρεῖ ὅτι μέσω τῆς μάταιης προσπάθειας, τῆς δημιουργίας τετελεσμένων, ἡ Ἑλλάδα θά ὑπαναχωρήσει καί θά ἀποδεχθεῖ τήν εἰς βάρος της παρανομία».

Κεντρικό θέμα