Κομπάρσος στήν ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους ὁ Ἐρυθρός Σταυρός!

Μετά τό μνημόνιο στήν Ἀθήνα ὁ Κινίκ συντόνισε ἐκδήλωση στήν Ἄγκυρα! – Ὑπέρ καί ἡ Μόσχα

ΟΤΑΝ ἡ «Ἑστία» προειδοποιοῦσε τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό πώς ἡ τουρκική Ἐρυθρά Ἡμισέληνος μέ τήν ὁποία ὑπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας τήν περασμένη Δευτέρα λειτουργεῖ στήν πράξη ὡς πέμπτη φάλαγγα τοῦ Ἐρντογάν στήν περιοχή τῆς Μεσογείου, μέλη τοῦ Δ.Σ. εἰρωνεύοντο τήν ἀποκάλυψή μας σέ ἐσωτερικά σημειώματα. Διερωτῶντο σκωπτικός ἄν καί τά κράτη πού ψήφισαν τόν Προέδρό της κ. Κινίκ στήν ἡγεσία τοῦ διεθνοῦς κινήματος ἀνεγνώρισαν καί αὐτά ὅτι εἶναι πεμπτοφαλλαγγίτης. Ὅταν ἡ «Ἑστία» φώναζε ὅτι εἶναι ἐθνικό λάθος αὐτή ἡ συνεργασία λόγω τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων Κινίκ – Ἐρντογάν (σύμφωνα μέ στοιχεῖα τοῦ τουρκικοῦ Τύπου), τά μέλη τοῦ Δ.Σ. ἀκκίζοντο σέ τηλεοπτικές συνεντεύξεις παρουσίᾳ ὑπουργῶν ἤ διέδιδαν πώς ὁ Ἐρυθρός Σταυρός δέν εἶναι ἀνακριτής γιά νά γνωρίζει τά ἐσωτερικά τῆς τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου.

Γιά ὅλα ὑπάρχει ὅμως Θεός σέ αὐτήν τήν ζωή. Δύο μέρες μετά τήν ἀναχώρησή του ἀπό τήν Ἀθήνα καί τήν ὑπογραφή τοῦ μνημονίου μέ τόν Ἐρυθρό Σταυρό, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου κ. Κινίκ προήδρευσε, συμφώνως πρός τήν ἐφημερίδα Σαμπάχ, σέ σύσκεψη μέ ἀντικείμενο τήν ἀναγνώριση κατ’ οὐσίαν τοῦ ψευδοκράτους τοῦ Ντενκτάς!!! Ἄγνωστο ἄν αὐτή ἔγινε στήν Ἄγκυρα ἤ τήν σκλαβωμένη Κύπρο μας! Καί κατά πληροφορίες ἐξησφάλισε τήν στήριξη 41 κρατῶν μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ρωσσία ὑπέρ τοῦ αἰτήματός του. Ἐν ὄψει μάλιστα τῆς συγκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ὀργανισμοῦ στήν Γενεύη, ἡ Τουρκική Ἐρυθρά Ἡμισέληνος ἐπιδιώκει νά ἐκλεγεῖ παρατηρητής στό ψευδοκράτος! Σημειωτέον ὅτι ἡ ἴδια Γενική Συνέλευσις ἠρνήθη τό 2012 νά ἀναγνωρίσει τήν Ἐρυθρά Ἡμισέληνο τοῦ ψευδοκράτους! Σημειωτέον ὅτι στό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταύρου πού ἐνέκρινε τό μνημόνιο συνεργασίας μέ τήν Ἡμισέληνο, ἕνα μέλος ρώτησε ἄν αὐτό σημαίνει καί ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους. Καί ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβε ἀπό δύο κορυφαῖα μέλη τοῦ Δ.Σ. ἦταν κατηγορηματικῶς «ὄχι» –δέν ὑπάρχει τέτοιο θέμα. Ἰδού πού ὑπάρχει ὅμως! Μεῖζον! Αὐτός μέ τόν ὁποῖο ἐφωτογραφήθησαν μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἐρυθροῦ Σταύρου καμαρώνοντας ἐπί τό λαϊκώτερον ὡς «γύφτικα σκεπάρνια» μόλις ἀνεχώρησε ἀπό τήν Ἀθήνα, ἄρχισε καμπάνια γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους!!

Μία λέξις ἀπό ἐμᾶς: ΝΤΡΟΠΗ! Ντροπή νά εἶναι ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός κομπάρσος στήν ἀπόπειρα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἀπό τήν πέμπτη φάλαγγα τοῦ Ἐρντογάν. Ντροπή νά συνεργάζεται μαζί της. Ντροπή νά προσβάλει τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους! Εἶναι λυπηρό.

Ἡ «Ἑστία» δέν παίζει σέ προσωπικά παιγνίδια ὅμοια μέ αὐτά πού ὁδήγησαν τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταῦρο στήν ἔξοδο ἀπό τήν διεθνῆ ὀργάνωση. Δέν τήν ἐνδιαφέρουν οἱ παρα-κάμαρές του. Δέν ἔχει προκατάληψη κατά τῆς ἡγεσίας του. Νοιάζεται ὅμως γιά τήν πατρίδα! Νοιάζεται γιά τά γεγονότα. Καί ἐνοχλεῖται νά διαπιστώνει πώς οἱ ἐπιφυλάξεις της γιά τήν ὑπογραφή τοῦ μνημονίου δικαιώνονται τόσο γρήγορα. Ὅσοι τίς ἀγνοοῦν, ὅσο γερές πλάτες κι ἄν ἔχουν, ἄς γνωρίζουν πώς δίδουν λόγο στούς πολῖτες. Ὄχι σέ ἐμᾶς!

Γιά τήν ἱστορία, ἀκολουθεῖ ρεπορτάζ τοῦ κυπριακοῦ ἱστοτόπου sigma live στήν ἀνάγνωση τοῦ ὁποίου ἡ ἡγεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ πρέπει νά κοκκινίσει ἀπό ντροπή!

«Σαράντα ἕνα κράτη ὑπέγραψαν τήν Τετάρτη διακήρυξη, προτρέποντας διεθνεῖς ὀργανισμούς νά ἀναγνωρίσουν ἐπίσημα τήν “Ἐρυθρά Ἡμισέληνο τῆς Τουρκικῆς Βόρειας Κύπρου”, τόν ἀντίστοιχο Ἐρυθρό Σταυρό, σύμφωνα μέ τήν Sabah.

Ρεπορτάζ τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας ἀναφέρει ὅτι μετά ἀπό μία διήμερη ἐκδήλωση ὑπογράφτηκε μέ τίτλο “Ἰσχυρότερο Κόκκινο γιά Ἀνθρώπινη Ἀξιοπρέπεια στή Βόρεια Κύπρο”, ἡ δεύτερη δήλωση “Girne (Κερύνεια)” καλῶντας ἄλλες ἐθνικές ὁμάδες τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Ἐρυθροῦ Σταυροῦ (IFRC) καί τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ (ICRC) γιά τήν ἐπέκταση τῆς συνεργασίας καί “τήν ἐξασφάλιση ἀλληλεγγύης πρός τήν τουρκική κοινωνία τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου τῆς Βόρειας Κύπρου (KKTKD)”.

Ὁ κατάλογος τῶν 41 χωρῶν περιελάμβανε, σύμφωνα μέ τήν Sabah, τήν Τουρκία, τή Ρωσσία καί τό Κατάρ. Τά κράτη αὐτά ἐξέφρασαν τήν “ἰσχυρή τους ὑποστήριξη” γιά τήν “Τουρκική Ἐρυθρά Ἡμισέληνο τῆς Βορείας Κύπρου” στίς “ἀνθρωπιστικές της προσπάθειες καθώς καί στή διαδικασία ἀναγνώρισής της σέ ὅλα τά φόρουμ”.

Ὁ κ. Κερέμ Κινίκ, πρόεδρος τῆς τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, δήλωσε στό Anadolu στή σκλαβωμένη Κερύνεια ὅτι τά δικαιώματα τῶν Τουρκοκυπρίων καί τῆς τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου στό ψευδοκράτος πρέπει νά ἐκφραστοῦν σαφῶς στό πλαίσιο τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ καί τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί πρέπει νά ὑπερασπιστοῦν ἔντονα.

“Ἔχουμε λόγο νά ὑποστηρίξουμε καί αὐτό εἶναι νά προσφέρουμε ἀνθρωπιστική βοήθεια σέ κάθε γωνιά τοῦ κόσμου” δήλωσε προσθέτοντας: “Φυσικά μπορεῖ νά ὑπάρξουν ἐμπόδια, γιά παράδειγμα, ἡ πολιτική κατάσταση στήν Κύπρο καί ἡ πολιτική στό βόρειο καί νότιο τμῆμα τοῦ νησιοῦ… Βρισκόμασταν στό Νότο πρίν ἀπό δύο ἑβδομάδες γιά μιά συνάντηση μέ εὐρωπαϊκά ἱδρύματα καί προήγαγε αὐτή τή συνάντηση” δήλωσε ὁ πρόεδρος.

“Σήμερα βρισκόμαστε στό βορρᾶ, προσπαθοῦμε ὅσο μποροῦμε γιά τήν ἀποτελεσματική ἀνθρωπιστική διπλωματία ὅπως κάνουμε ἐδῶ, στήν Κύπρο, τήν Παλαιστίνη καί σέ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου” δήλωσε ὁ Κινίκ.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ “KKTKD” ἱδρύθηκε ἀπό 15 τοπικές ἑνώσεις στό ψευδοκράτος καί ὁ Κινίκ δήλωσε ὅτι ἔχουν πλέον γίνει μιά “μεγάλη οἰκογένεια” μέ 42 φιλανθρωπικές ὀργανώσεις πού ἑνώνουν τούς σκοπούς τους.

Μεταξύ ἄλλων ὁ Κινίκ δήλωσε ὅτι ὑπάρχει “παγωμένη σύγκρουση” στήν Κύπρο ὅσον ἀφορᾶ τούς ἀνθρωπιστικούς νόμους καί ὑπογράμμισε ὅτι τά Ἡνωμένα Ἔθνη καί ἡ Διεθνής Ἐπιτροπή Ἐρυθροῦ Σταυροῦ “κάνουν διακρίσεις” πρός τή μιά πλευρά, ἐνῶ ἔπρεπε νά διατηρήσουν “ἴση ἀπόσταση” ἀπό τήν ἑλληνική καί τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εἶπε ὅτι πρόκειται γιά παραβίαση τῶν δικαιωμάτων.

“Πρόκειται γιά μιά περίπτωση πού ξεκινᾶ τό 2012, ὅταν ἀπορρίφθηκε ἡ ἀναγνώριση τῆς Τουρκοκυπριακῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, καί ὅλες οἱ ἐθνικές ἑνώσεις πού ὑποστηρίζουν τό αἴτημά τους ἐξέφρασαν ἐπανειλημμένα τό αἴτημά τους, ἐξέδωσαν μιά δήλωση καί θά ἐκδώσουν μιά δεύτερη. Ὁ κόσμος ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκπροσωπεῖται σέ ἀνθρωπιστικές πλατφόρμες καί ὅλοι οἱ λαοί τοῦ κόσμου ἔχουν τό δικαίωμα νά προστατεύονται ἀπό διεθνεῖς νόμους καί μηχανισμούς” ἀνέφερε.

Ἀπό τήν πλευρά της ἡ Τουρκική Ἐρυθρά Ἡμισέληνος προσπαθεῖ νά κερδίσει τό καθεστώς “παρατηρητῆ” τῆς Τουρκοκυπριακῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου στό προσεχές διεθνές συνέδριο τῶν κοινωνιῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου στή Γενεύη».

Κεντρικό θέμα