Ἡ Κυβέρνησις ἀλλάζει γιά τρίτη φορά τόν ἐκλογικό νόμο γιά νά τῆς δώσει αὐτοδυναμία

«Παράθυρο» γιά ἐπαναφορά τοῦ μπόνους Παυλόπουλου ἄνοιξε ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν

ΑΙΣΘΗΣΗ ἔχει προκαλέσει ἡ παρέμβασις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Μάκη Βορίδη γιά τόν χρόνο τῶν ἐκλογῶν καί τήν ἑτοιμότητα τοῦ Ὑπουργείου σέ πιθανή πρόωρη ἐκλογική ἀναμέτρηση. «Τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν εἶναι πάντοτε ἕτοιμο γιά ἐκλογές» ἦταν τό σχόλιό του σέ τηλεοπτική συνέντευξη, ὑποστηρίζοντας ὅτι «αὐτή τήν στιγμή δέν ὑπάρχει σκέψη γιά ἀλλαγή τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου», ἀφήνοντας ἐμμέσως πλήν σαφῶς ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ὑπάρξουν ἀλλαγές εἰς τό μέλλον, ἀκόμη καί τό ἄμεσο. Ἡ νέα ἡγεσία στό ΠΑΣΟΚ ἔχει ἀνατρέψει τό πολιτικό σκηνικό, τό ὁποῖο παύει νά εἶναι δικομματικό. Τόσο ἡ ΝΔ ὅσο καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν νά ψαλιδίζονται τά ποσοστά πού συνεκέντρωναν στίς προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ἀκόμη καί ἡ ἀναφορά τοῦ κ. Βορίδη στήν ἐπισήμανση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἐξαντλήσει τήν τετραετία, δέν πείθει ὅπως ἔπειθε πρίν ἀπό μερικούς μῆνες.

Γιά τόν ὑπουργό Ἐσωτερικῶν τό πρόβλημα τό ἀντιμετωπίζει μόνον ὁ ΣΥΡΙΖΑ, πού βλέπει νά συντηρεῖται ἡ μεγάλη διαφορά πού ἔχει ἀπό τήν ΝΔ ἀλλά καί νοιώθει καί τήν ἀνάσα τοῦ ΠΑΣΟΚ πού μέσα σέ ὀλίγες ἑβδομάδες ἔχει δεῖ τά ποσοστά του νά διπλασιάζονται. «Ἡ κοινωνία ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν Ἀριστερά, δέν περιμένει τίποτα ἀπό τήν Ἀριστερά καί στήν πραγματικότητα περιμένει τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς Δεξιᾶς. Αὐτό εἶναι ἕνα βαθύ πρόβλημα πού ἔχει νά ἀντιμετωπίσει ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση» εἶπε ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν. Δέν ἀνέφερε ὅμως ὅτι καί ἡ ΝΔ ἀντιμετωπίζει πρόβλημα, ἀφοῦ ἄλλαξε τόν ἐκλογικό νόμο πρίν ἀπό ἕναν χρόνο γιά νά ξεπεράσει τόν σκόπελο τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς πού εἶχε φέρει ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ τότε ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Τάκης Θεοδωρικάκος εἶχε καταθέσει ἕναν ἐκλογικό νόμο πού ἐστηρίζετο στόν δικομματισμό καί ἔδιδε ὁριακή αὐτοδυναμία 151 ἑδρῶν μέ ποσοστά ἄνω τοῦ 38%. Ὅμως ἡ ἐπάνοδος τοῦ ΠΑΣΟΚ δέν εἶχε προβλεφθεῖ. Ἀκόμη καί ὁ φιλοκυβερνητικός Τύπος ἀναφέρεται ξεκάθαρα στό τριτοκομματικό σκηνικό. Ἡ ἐφημερίς «Τό Βῆμα» εἶχε χθές τίτλο «Πρός τριτοκομματικό τοπίο-Ἡ δυναμική τοῦ ΚΙΝΑΛ ἀπειλεῖ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ-Πανδημία καί ἀκρίβεια τά ἀλλάζουν ὅλα».

Μπορεῖ αὐτή τήν στιγμή νά μήν συζητεῖται ἀνοικτά ἡ ἐκ νέου ἀλλαγή τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου πού θά ὁδηγήσει τό καλοκαίρι τοῦ 2023 (ἐάν τηρήσει τήν ὑπόσχεσή του ὁ κ. Μητσοτάκης) σέ τοὐλάχιστον διπλή ἐκλογική ἀναμέτρηση. Ὅμως, στό Μέγαρο Μαξίμου ἤδη «βλέπουν» τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ἐπαναφέροντας στό προσκήνιο τόν νόμο Παυλόπουλου, μέ τό μπόνους τῶν 50 ἑδρῶν στό πρῶτο κόμμα. Ἐάν ἡ ΝΔ θέλει νά κατακτήσει τήν αὐτοδυναμία θά ἀναγκασθεῖ νά ἀλλάξει καί πάλι τόν ἐκλογικό νόμο πού πρέπει νά «προσαρμοσθεῖ» στό τριτοκομματικό τοπίο.

Αὐτό σημαίνει ὅτι θά πρέπει νά γίνει καί τρίτη ἐκλογική ἀναμέτρηση, ἀφοῦ στήν δεύτερη θά ἰσχύσει τό ἐκλογικό σύστημα τοῦ κ. Θεοδωρικάκου. Ὁ τελευταῖος, πέρυσι τόν Ἰανουάριο, εἶχε δηλώσει μέσα στήν Βουλή ὅτι ὁ ἐκλογικός νόμος «συμβάλλει στήν ἐμπέδωση ἑνός νέου δικομματισμοῦ, ἔστω καί μικρότερου σέ σχέση μέ τό παρελθόν». Ἐπίσης εἶχε πεῖ ὅτι ἡ ὕπαρξις δικομματισμοῦ εἶναι «θετικό γιά τήν δημοκρατία μας». Ὁ τότε ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν Θεόδωρος Λιβάνιος εἶχε προσδιορίσει τό ποσοστό αὐτοδυναμίας κοντά στό 40%. Ἡ δέ ἁπλή ἀναλογική δέν δίδει αὐτοδυναμία οὔτε καί μέ τό οὐτοπικό 47%. Ἐάν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν τίς τελευταῖες δημοσκοπήσεις,
ἡ ΝΔ –μετά βίας– ξεπερνᾶ τό 30% στήν πρόθεση ψήφου. Κατά συνέπεια τό σενάριο αὐτοδυναμίας ἔχει «καεῖ» καί μέ τήν ἁπλή ἀναλογική καί τόν νόμο Θεοδωρικάκου μέ τό μπόνους.

Ἐάν ἡ ΝΔ συγκεντρώσει περίπου 30%, τότε τό μπόνους τῶν ἑδρῶν θά κυμανθεῖ στίς 30 ἕδρες, χωρίς ὅμως νά ὑπολογισθεῖ ἕνα διψήφιο ποσοστό τοῦ ΠΑΣΟΚ, τό ὁποῖο ἔχει ἀποκλείσει ὁποιαδήποτε συνεργασία μέ τήν κεντροδεξιά παράταξη, ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ «Κυριακάτικη Ἑστία».

Εἶναι πλέον ἐμφανές ὅτι ἡ προσοχή τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος τῆς ΝΔ ἑστιάζεται στό ΠΑΣΟΚ, στελέχη τοῦ ὁποίου ἔχουν ὑψηλόβαθμες θέσεις στά δύο ἄλλα κόμματα. Ἐάν συντηρήσει ἤ αὐξήσει τήν δυναμική πού ἤδη καταγράφει ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης, τότε ὁ νέος (τρίτος) ἐκλογικός νόμος πρέπει νά ἀναθεωρήσει πρός τά κάτω τά ποσοστά αὐτοδυναμίας. Εἶναι ὅμως δύσκολο νά ἔχουμε σαφεῖς ἐκτιμήσεις ἀπό τώρα ἀφοῦ ἡ πανδημία καραδοκεῖ καί ἡ ἀκρίβεια ἀρχίζει νά σφυροκοπᾶ τά νοικοκυριά.

Κεντρικό θέμα