Ἡ εὐθύνη στά κόμματα γιά τίς διαδηλώσεις

Ἡ Κυβέρνησις ἐπιτρέπει τίς συναθροίσεις καί θέτει Τσίπρα-Κουτσούμπα-Συνδικάτα πρό τῶν εὐθυνῶν τους γιά τήν διάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ

ΕΝ ΜΕΣΩ τῆς πιό αὐστηρῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας πού ἔχει ἐπιβληθεῖ στήν χώρα ἀπό τό ξέσπασμα τῆς πανδημίας, ἡ Κυβέρνησις θέτει τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς πρό τῶν εὐθυνῶν τους γιά τό φαινόμενο τῶν καθημερινῶν διαδηλώσεων σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη, ἄλλοτε γιά τόν Κουφοντίνα καί ἄλλοτε γιά τίς μεταρρυθμίσεις στήν Παιδεία. Ἡ ἀπαγόρευσις τῶν συναθροίσεων ἔχει καταστεῖ πρακτικῶς ἀνέφικτη, ἐνῷ ἡ Κυβέρνησις ἀναγγέλλει ὅτι δέν πρόκειται νά προχωρήσει σέ ἀποτροπή τῶν συγκεντρώσεων. Κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς, κυρίως δέ ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί τά στελέχη τῆς Νεολαίας του, δίδουν δυναμικό «παρών» στίς διαδηλώσεις ὑπέρ τοῦ τρομοκράτου τῆς «17Ν» ἀδιαφορώντας πλήρως γιά τήν δημόσια ὑγεία καί τό γεγονός ὅτι τά κρούσματα στήν Ἀθήνα κυμαίνονται σέ τετραψήφιους ἀριθμούς. Ἐξ ἄλλου ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔχει δηλώσει ὅτι ἀναλαμβάνει τό ρίσκο τῶν διαδηλώσεων. Ὅμως καί τά ὑπόλοιπα κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς συμμετέχουν σέ διαδηλώσεις ἐνάντια στήν κυβερνητική πολιτική, προτάσσοντας ὅτι τά μέλη τους τηροῦν ὅλα τά ἀπαραίτητα ὑγειονομικά μέτρα!

Ὁ ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ Ἄκης Σκέρτσος δήλωσε ὅτι δέν πρόκειται νά ἀποτραποῦν οἱ συναθροίσεις ἤ ἄλλες πρωτοβουλίες, γιατί θά ἐδημιουργεῖτο ἕνα τρομερά διχαστικό κλῖμα στήν κοινωνία. «Αὐτό δέν πρόκειται νά τό κάνουμε γιατί ἐμεῖς ὡς Κυβέρνηση δέν διχάζουμε τήν κοινωνία» εἶπε καί τόνισε ὅτι «σέ αὐτή τήν φάση εἰδικά πού ἀπαιτεῖ ἑνότητα, ἀπαιτεῖ σύμπνοια, ἀπαιτεῖ ἀτομική καί συλλογική εὐθύνη ἀπ’ ὅλους μας δέν εἶναι κάτι τέτοιο στήν δική μας στρατηγική. Πρέπει ὁ καθένας νά καταλάβει ὅτι αὐτοῦ τοῦ τύπου οἱ διαδηλώσεις σέ αὐτή τή φάση κάνουν πάρα πολύ κακό, θέτουν σέ κίνδυνο τήν ὑγεία ὅλων καί δυστυχῶς ἐπιβαρύνουν πάρα πολύ τό Σύστημα Ὑγείας» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ στενός σύμβουλος τοῦ κ. Μητσοτάκη. «Πρέπει ὁ καθένας νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του» εἶναι τό σαφέστατο μήνυμα πού ἀπεύθυνε στήν Ἀριστερά. Ἐξ ἄλλου ὁ ὑφυπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Νῖκος Χαρδαλιᾶς ἔκρουσε τόν κώδωνα κινδύνου γιά τίς διαδηλώσεις, καθώς δημιουργοῦν συνθῆκες ὑπερμεταδόσεως τοῦ φονικοῦ ἰοῦ. Βλέποντας καί αὐτός ὅτι κανείς πλέον δέν τηρεῖ τόν νόμο σχετικῶς μέ τίς συναθροίσεις, ἀπευθύνθηκε στούς ὀργανωτές, πού εἶναι κόμματα, συνδικάτα καί φορεῖς, λέγων ὅτι ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη ὄχι μόνο γιά τούς διαδηλωτές ἀλλά καί γιά τό κοινωνικό σύνολο. «Βλέπουμε διαδηλώσεις ἐν μέσῳ πανδημίας, πού δημιουργοῦν συνθῆκες ὑπερμετάδοσης. Προφανῶς ἰσχύει τό συνταγματικό δικαίωμα, ἀλλά οἱ διοργανωτές ἀναλαμβάνουν τεράστια εὐθύνη» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ ὑφυπουργός. Εἶναι πλέον πασιφανές, ὅπως δηλώνουν καί οἱ ἐπιστήμονες, ὅτι βασική αἰτία τῆς διασπορᾶς εἶναι ἡ ηὐξημένη κινητικότης τῶν πολιτῶν. Εὔλογα λοιπόν θά συμπεράνει κανείς ὅτι οἱ πολυάριθμες συγκεντρώσεις συμβάλλουν καί αὐτές στήν ἔξαρση τῶν κρουσμάτων καί ἀναπόφευκτα στήν πίεση τοῦ Συστήματος Ὑγείας καί τήν ἐπιβολή νέων μέτρων.

Τήν ἴδια ὥρα ὅμως ἡ Κυβέρνησις δίδει τό παράδειγμα ὅτι δέν θά ἀνεχθεῖ ἀνεύθυνες συμπεριφορές ἀπό βουλευτές καί στελέχη τῆς ἰδίας τῆς παρατάξεώς της. Ὁ βουλευτής Μεσσηνίας τοῦ κυβερνῶντος κόμματος Μίλτος Χρυσόμαλλης ἐνετοπίσθη νά παραβιάζει τά περιοριστικά μέτρα προστασίας ἀπό τήν πανδημία. Αὐτό ἔκανε γνωστό ὁ γ.γ. τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ Ἰωάννης Μπούγας. Στόν βουλευτή ἐπεβλήθη πρόστιμο 600 εὐρώ ἐνῷ τοῦ ἔγινε αὐστηρή ἐπίπληξις. Ὁ βουλευτής εὑρέθη ἀπό κλιμάκιο τοῦ ΕΟΔΥ σέ λόμπυ ξενοδοχείου στό Κολωνάκι, μετά τίς 9 τό βράδυ, χωρίς νά φορᾷ τήν μάσκα. Ὁ ἴδιος ἐπεκαλέσθη ὅτι διέμενε στό ξενοδοχεῖο, κάτι πού δέν ἐπιβεβαιώθηκε καί ὅτι εἶχε συνάντηση μέ δημοσιογράφο. Ἔτσι τοῦ ἐπεβλήθη πρόστιμο γιά παραβίαση τῆς ὥρας κυκλοφορίας καθώς καί πρόστιμο γιά τήν «ἀπουσία» μάσκας. Ὁ ἴδιος ἰσχυρίσθηκε ὅτι δέν παρεβίασε τά περιοριστικά μέτρα, χωρίς ὅμως νά πείσει τό ἴδιο του τό κόμμα.

Ἐν τῷ μεταξύ, καί χθές μέ σχεδόν ὅλη τήν Ἑλλάδα νά εἶναι στό «βαθύ κόκκινο», οἱ διαδηλώσεις ἐπραγματοποιήθησαν κανονικά καί μάλιστα δέν ἔλειψαν καί τά ἐπεισόδια. Ἡ ἀρχή ἔγινε στήν Θεσσαλονίκη ὅπου ἑκατοντάδες φοιτητές καί μέλη ἀριστερῶν ὀργανώσεων ἐπραγματοποίησαν πορεία κατά τοῦ νέου νόμου γιά τήν ἀνωτάτη ἐκπαίδευση. Μεταξύ τῶν αἰτημάτων ἦταν καί ἡ ἀθώωσις τῶν 31 συλληφθέντων γιά τά ἐπεισόδια, πρό ἡμερῶν, στό ΑΠΘ, μεταξύ αὐτῶν καί στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Στήν πορεία συμμετεῖχαν καί ἀναρχικοί. Μάλιστα οἱ διαδηλωτές ἐπραγματοποίησαν καί συναυλία, ὥστε νά «ἔλθουν πιό κοντά»! Στό ὕψος τῆς ΔΕΘ κάποιοι ἀπό τούς διαδηλωτές βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά πετάξουν μολότωφ κατά τῶν ΜΑΤ, τά ὁποῖα ἀπήντησαν μέ ρίψη βομβίδων κρότου λάμψεως.

Κεντρικό θέμα