ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Γιατί διεγράφη ἀπό τήν ΝΔ ὁ Γιῶργος Κύρτσος

Ἡ ὑπόθεσις Novartis, ἡ κ. Τουλουπάκη, ἡ Οὑγγαρία καί ἡ κριτική στόν κ. Μητσοτάκη

H ΔΡΙΜΕΙΑ κριτική πού ἀσκεῖ τό τελευταῖο διάστημα στήν Κυβέρνηση ὁ εὐρωβουλευτής Γιῶργος Κύρτσος ὁδήγησε χθές στήν διαγραφή του ἀπό τήν ΝΔ. Σταγόνα πού ξεχείλισε τό ποτῆρι ἦταν ἡ τοποθέτησίς του στό σκάνδαλο Novartis καί οἱ διώξεις σέ Βαξεβάνη, Παπαδάκου καί Τουλουπάκη, καί ὁ συσχετισμός τῆς Ἑλλάδος μέ τά καθεστῶτα τῆς Οὑγγαρίας καί τῆς Πολωνίας, ὅπου οἱ διώξεις δημοσιογράφων ἔχουν γίνει συνήθεια.
Συγκεκριμένα, ὁ εὐρωβουλευτής ἐξαπέλυσε χθές τό πρωί ἐπίθεση κατά ριπάς κατά τῆς Κυβερνήσεως (τέσσερα twitter σέ διάστημα ὀλίγων λεπτῶν.) Τό πιό αἰχμηρό καί αὐτό πού ἐξόργισε τό Μέγαρο Μαξίμου ἦταν τό κάτωθι:

«Παγίδα γιά κυβέρνηση, Ἑλλάδα, ἡ δίωξη δημοσιογράφων, Τουλουπάκη. Ἡ κόντρα Βρυξελλῶν – Οὑγγαρίας, Πολωνίας γιά κράτος Δικαίου στό ζενίθ. Τό Εὐρ. Δικαστήριο δέχθηκε σύνδεση κονδυλίων μέ σεβασμό δικαιωμάτων. Ἡ κριτική ἀπό ἔγκυρα ΜΜΕ, ὅπως ARTE, σκληραίνει. Τό Μαξίμου θεατής τῶν ἐξελίξεων»! Ἐπίσης ἔγραψε σέ ἄλλο μήνυμα: «Τό ἀσφαλιστικό μαύρη τρῦπα γιά κυβέρνηση, οἰκονομία. Τό ἔλλειμμα μεγαλώνει σάν ποσοστό τοῦ ΑΕΠ. Οἱ ἁρμόδιοι δέν ἐνημερώνουν. Μπήκαμε σέ λούκι ἀναδρομικῶν χωρίς λεφτά. Τεράστια ἡ οὐρά ὅσων περιμένουν σύνταξη. Οἱ ὀργανωτικές ἀλλαγές δαπανηρή ἀποτυχία. Οἱ θεσμοί ἀρκετά ἀνήσυχοι».
Σέ ἀνάλογο ὕφος ἦταν καί ἡ ἀνακοίνωσις διαγραφῆς τῆς ΝΔ πού ἐπικαλεῖται τήν ἀνωτέρω τοποθέτηση στά κοινωνικά δίκτυα, εἰδικά δέ ὁ παραλληλισμός τῆς Ἑλλάδος μέ Οὑγγαρία καί Πολωνία. «Μέ ἀπόφαση τοῦ Γραμματέα τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ν.Δ. Παύλου Μαρινάκη, ὁ Εὐρωβουλευτής Γιῶργος Κύρτσος διαγράφεται ἀπό τή Νέα Δημοκρατία. Ὁ κ. Κύρτσος ὁ ὁποῖος ἐξελέγη μέ τό ψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ, μέ ἐντολή ἀπό τούς ψηφοφόρους νά προωθεῖ τίς ἑλληνικές θέσεις στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ τίς ἀναρτήσεις του κάνει ἐντελῶς τό ἀντίθετο. Δυσφημεῖ διεθνῶς τή χώρα ἀμφισβητῶντας τήν ἀνεξαρτησία τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης καί συγκρίνοντας τήν Ἑλλάδα μέ κράτη πού παραβιάζουν τούς κανόνες τοῦ κράτους δικαίου. Μέ τή στάση του προσβάλλει ὅλους ἐκείνους πού τόν ἐμπιστεύθηκαν νά τούς ἐκπροσωπεῖ. Μέχρι σήμερα ἔγινε ἀνεκτή ἡ ὅποια κριτική του στήν κυβέρνηση, ἀκόμη κι ἄν ξεπερνοῦσε τά ὅρια. Ἀνοχή ὅμως στήν δυσφήμιση τῆς χώρας δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει.

Πιό συγκεκριμένα ἐφαρμόστηκε τό ἄρθρο 5 §1.2 σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ ἀπώλεια τῆς ἰδιότητας τοῦ μέλους ἐπέρχεται “μέ τήν αὐτόβουλη ἀπομάκρυνσή του ἀπό τό κόμμα, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μέ λόγο ἤ πράξη καί προκύπτει κατάδηλα, ἐνδεικτικά μέ τήν ἐγγραφή του σέ ἄλλο πολιτικό κόμμα, ἤ μέ δημόσιες ἐκδηλώσεις του πού ἀντιστρατεύονται ἔντονα τίς ἰδεολογικές καί πολιτικές ἀρχές τοῦ κόμματος ἤ προωθοῦν τό ρατσισμό, τό μῖσος καί τή βία ἤ ἀμφισβητοῦν τό κράτος δικαίου καί τό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα τῆς χώρας. Ἡ διαπίστωση τῆς συνδρομῆς τῶν παραπάνω γίνεται μέ ἀπόφαση τοῦ Γραμματέα τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς».

Ὁ κ. Κύρτσος σχολίασε τήν διαγραφή ρίχνοντας καί ἄλλο λάδι στήν φωτιά ἀπευθυνόμενος προσωπικά στόν Πρωθυπουργό μέ ἀλλεπάλληλα μηνύματα στά κοινωνικά δίκτυα. Ἀρχικῶς ἔγραψε: «Πρέπει νά εἶναι δεσμευμένος ὁ Μητσοτάκης γιά νά μέ διαγράψει ἐπειδή… “συκοφάντησα” τή χώρα, διαφωνῶντας μέ κουκούλωμα σκανδάλου Novartis καί δίωξη δημοσιογράφων, Τουλουπάκη. Εἶναι σάν νά παραδέχεται διεθνῶς τήν ἐνοχή του. Ἐκθέτει τήν κυβέρνηση σέ σκληρή εὐρω-κριτική». Ἐνωρίτερα εἶχε ἀναφέρει ὅτι δύο φορές ἔχει διαγραφεῖ στήν ζωή του, τό 1977, ἀπό τό ΚΚΕ καί τό 2022 ἀπό τήν ΝΔ. «Τό ΚΚΕ ἔψαξε τό θέμα, ἔστειλε τόν Ἀμπατιέλο στό Λονδῖνο νά συζητήσουμε, παρουσίασε σκεπτικό. Στή ΝΔ ἀποφάσισε ὁ Μητσοτάκης, δέν ὑπῆρξε συζήτηση, οὔτε σκεπτικό. Ἡ φιλελεύθερη ΝΔ πιό αὐταρχική ἀπό τό ΚΚΕ τῆς δεκαετίας τοῦ ’70».

Καί συνέχισε: «Ἡ φιλελεύθερη μέθοδος Μητσοτάκη. Σεπτ. 2020: Τηλεφώνημα ἀπό Δημητριάδη: Σταμάτα κριτική γιά ἀστικές συγκοινωνίες. Ἀπρ 2021: Τηλεφώνημα ἀπό Μητσοτάκη. Ἐάν συνεχίσεις κριτική σέ θέματα πανδημίας θά διαγραφεῖς. Φεβρ. 2022: Διαγραφή ἀφοῦ προηγήθηκε συκοφάντησή μου, ἀποκλεισμός ἀπό κρατική TV». Καί ἠκολούθησε τρίτο tweet: «Ὁ Μαρινάκης μοῦ ἀνακοίνωσε τή διαγραφή μου, ὁ Μητσοτάκης δέν βρῆκε τό κουράγιο. Εἶναι ἄλλωστε στόν “ Ὄλυμπο” τοῦ Μαξίμου μέ καλή παρέα. Μέ τόν κρυπτόμενο-δοξαζόμενο συγγενῆ του, τόν συγγενή τῆς ΓΕΚ-Τέρνα καί ἄλλους κορυφαίους. Τόν εὐχαριστῶ πάντως γιά τήν πολιτική μου λύτρωση». Κατέληξε δέ: «Τά ἐπιχειρήματά μου μετά τή διαγραφή ἀπό τή ΝΔ, τά ἴδια μέ αὐτά πού ἀναπτύσσω ἐδῶ καί 15 μῆνες. Θά εἶναι ὅμως πιό δυναμική ἡ προβολή τους. Ἰδιαίτερα σέ σχέση μέ προσωπικές εὐθῦνες Μητσοτάκη καί τήν εὐρωπαϊκή τους διάσταση. Τά περί κόμματος, προσχώρησης σέ κόμμα δέν ἔχουν βάση».

Αἴσθηση προεκάλεσε τό γεγονός ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔσπευσε νά τοποθετηθεῖ ὑπέρ τῆς διαγραφῆς λαμβάνοντας οὐσιαστικῶς τό μέρος τοῦ κ. Κύρτσου. Ἡ Κουμουνδούρου ἀνέφερε ἀρχικῶς ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης δέν εἶχε τολμήσει νά τόν διαγράψει «γιά τήν αὐτονόητη κριτική πού ἀσκεῖ ἐδῶ καί ἕναν χρόνο γιά τήν ἀποτυχία διαχείρισης τῆς πανδημίας καί τίς ἑκατόμβες νεκρῶν.» Ὅμως, ὅπως προσέθεσε, τό ἔκανε χθές, ὅταν ὁ εὐρωβουλευτής «τόλμησε νά ἐπισημάνει πώς ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει νά χάσει κοινοτικά κονδύλια γιά καταπάτηση τοῦ κράτους δικαίου, ὅπως συνέβη μέ τήν Οὑγγαρία καί τήν Πολωνία, μέ ἀφορμή τίς διώξεις σέ δημοσιογράφους καί δικαστικούς γιά τό σκάνδαλο Novartis.» Καί κατέληξε ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπογραμμίζοντας ὅτι ὁ διαγραφείς πολιτικός «εἶπε ἁπλά αὐτό πού ὅλη ἡ Εὐρώπη συζητᾶ γιά τό καθεστώς Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος νομίζει πώς μέ τή διαγραφή του θά συνεχιστεῖ ἡ ὀμερτά»!

Ἡ ἀναφορά πάντως πού ἔκανε ὁ Γιῶργος Κύρτσος γιά τίς δύο διαγραφές στήν ζωή του, μία ἀπό τήν ΝΔ σήμερα καί μία ἀπό τό ΚΚΕ στή δεκαετία τοῦ 1970, δέν ἔμεινε ἀναπάντητη ἀπό τόν Περισσό. «Κατανοοῦμε τήν πικρία τοῦ κ. Κύρτσου γιά τήν διαγραφή του ἀπό τήν ΝΔ. Πάντως ἡ διαγραφή του ἀπό τό ΚΚΕ, στήν ὁποία ἀναφέρεται, δικαιώθηκε ἀπό τή μετέπειτα πορεία του. Τοῦ εὐχόμαστε καλό ταξίδι!». Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἀρχή ὅλων εἶχε γίνει –τοὐλάχιστον δημοσίως– τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2020 ὅταν εἶχε ἀσκήσει κριτική γιά τήν ἀργοπορία στό κλείσιμο τῆς Θεσσαλονίκης πού ὁδήγησε σέ ἔξαρση κρουσμάτων. Δέν εἶχε ὅμως τήν ἀντιμετώπιση ἀπό τό Μαξίμου πού ὁ ἴδιος ἐπιζητοῦσε, ἐνθυμούμενος προφανῶς τίς ἄριστες σχέσεις πού εἶχε μέ τόν πατέρα του, Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη. Καί ἐπῆλθε ἡ ρῆξις ὅταν ἄρχισε νά δίδει συνεντεύξεις γιά τόν ρόλο τῶν ΜΜΕ στήν πανδημία, τίς λανθασμένες ἀποφάσεις γιά τά μέτρα, τό ἀνασχηματισμό μέ τήν «ἀξιοποίηση» δεκάδων συμβούλων, τήν πρόσληψη ἀστυνομικῶν γιά τήν πανεπιστημιακή ἀστυνομία. Ἔδωσε συνέντευξη τό περασμένο διάστημα στήν «Αὐγή» ἐνῶ ἔρριξε κεραυνούς γιά τόν ἀποκλεισμό του ἀπό τήν ΕΡΤ. Ἡ σταγόνα πού ξεχείλισε τό ποτῆρι ἦταν ἡ Novartis, ἡ Τουλουπάκη καί ὁ συσχετισμός μέ τόν Ὀρμπάν, τόν ὁποῖο ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχει στηλιτεύσει οὐκ ὀλίγες φορές.

Κεντρικό θέμα