«Φάρμα τῶν ζώων» τό Κοινοβούλιο!

Σύγκρουσις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ γιά τό παρελθόν τοῦ δημοψηφίσματος καί τήν ὑπόθεση τῆς Novartis – Πρωθυπουργός: «Θά μέ πᾶτε φυλακή, κύριε Τσίπρα;»

ΤΑ ΕΙΧΕ ΟΛΑ ἡ χθεσινή πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις πού ἔγινε στήν Βουλή γιά τήν κοινωνική πολιτική μέ πρωτοβουλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη: Ὄργουελ, Ἐρινύες, γκόλντεν μπόυς, καταμέτρησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εὐρωβουλευτῶν πού παρηκολούθησαν τίς ὁμιλίες τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τό 2018 καί τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ τό 2022 στό Στρασβοῦργο (…κωμικά πράγματα!), σύγκρουσις Μητσοτάκη-Τσίπρα-Βαρουφάκη γιά τό παρελθόν τοῦ δημοψηφίσματος καί τά capital controls, ἀκόμη καί ἐκπλήξεις πίσω ἀπό τίς προσεκτικές διατυπωμένες φράσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τά πολιτικά πρόσωπα πού παρεπέμφθησαν ἀπό τήν Βουλή στήν δικαιοσύνη γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis. Τόσο ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ὅσο καί ἀπό τήν ΝΔ ὅμως! Αὐτό πού προεκάλεσε ἰδιαίτερη αἴσθηση ὅμως μέσα σέ αὐτή τήν ἀτμόσφαιρα ἦταν πώς οἱ δύο βασικοί μονομάχοι ἀντεδίκησαν γιά τήν ἀριστερή ταυτότητα τοῦ Ὄργουελ, ὁ ὁποῖος μέ τήν «Φάρμα τῶν Ζώων» φαίνεται πώς ἐπέκρινε τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ. Πρίν λοιπόν παραθέσουμε τήν περίληψη ἀρχικῶς καί ἔπειτα ἐν ἐκτάσει ὅλων ὅσα εἶπαν οἱ μονομάχοι, καλό εἶναι νά θυμίσουμε ποιούς ἀφορᾶ ἡ «Φάρμα τῶν Ζώων». Ἡ ὑπόθεσίς της ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Σέ ἕνα ἀγρόκτημα τά ζῶα ἐπαναστατοῦν καί ἀνατρέπουν τήν καταπιεστική ἐξουσία τοῦ ἀνθρώπου. Τήν διοίκηση ἀναλαμβάνουν τά γουρούνια, πού φαίνονται ἱκανότερα ἀπό τά ἄλλα ζῶα. Ἡ νέα ἐξουσία ὅμως δέν ἀργεῖ νά ἀποδειχθεῖ τό ἴδιο κακή ἤ καί ἀκόμα χειρότερη ἀπό τήν προηγούμενη. Κυρίως γιατί ἐξαφανίζει τίς δυνατότητες γιά ἀντίδραση»…

Ἡ ἀλληγορία τοῦ Τζώρτζ Ὄργουελ ἔχει πρωταγωνιστές της τά ζῶα, ὅπως αὐτές τοῦ Αἰσώπου. «Ἡ φάρμα τῶν ζώων», πού ἔκανε τόν συγγραφέα της παγκόσμια γνωστό, «εἶναι σάτιρα τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων καί κυρίως κριτική τοῦ σταλινικοῦ φαινομένου. Εἶναι ἡ καυστική ἀπεικόνισις τῆς νέας καί ἐλπιδοφόρου ἡγεσίας πού, μόλις ἔρθει στήν ἐξουσία, γίνεται ὅ,τι καί ὅλες οἱ προηγούμενες.» Ἄς ἀναρωτηθοῦν τά κόμματα ποιό εἶναι ποιό.

Ἀπό τήν τοποθέτηση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη συγκρατοῦμε, πρῶτον, τήν διαβεβαίωσή του, ὅτι δέν θά γίνουν πρόωρες ἐκλογές, τήν ἡμέρα μάλιστα πού ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ κόμματος Ἄδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ὅτι δέν πρέπει νά ἐξαντληθεῖ ἡ τετραετία, δεύτερον τήν προσπάθειά του νά κερδίσει τό στοίχημα τοῦ φιλολαϊκοῦ κόμματος μέ τήν ἀναγγελία γιά αὐξήσεις συντάξεων ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2023, τρίτον, τήν ἐπίθεσή του στόν Δημήτρη Παπαγγελόπουλο τόν ὁποῖο κατηγόρησε ὅτι «φαίνεται ὅτι εἶχε στήσει κανονικό παραδικαστικό» (ὁ κ. Τσίπρας τόν ἔψεξε ὅτι κατήργησε τό τεκμήριο ἀθωότητος) καί, τέταρτον, τίς περίτεχνα διαπιστωμένες ἀποστάσεις του ἀπό τά πολιτικά πρόσωπα τῆς ΝΔ τῶν ὁποίων οἱ ὑποθέσεις ἐτέθησαν στό ἀρχεῖο. Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀναφερόμενος ἐμμέσως στούς κυρίους Σαμαρᾶ, Ἀβραμόπουλο, Γεωργιάδη, Στουρνάρα τόνισε ὅτι «ἔχουν ἀποδοθεῖ ΩΣ ἀθῶοι στήν κοινωνία.» Δέν εἶπε «εἶναι ἀθῶοι.» Εἶπε «ὡς ἀθῶοι», καί αὐτό εἶναι λίαν σοβαρό. Πέμπτον, ἐπεχείρησε νά ξυπνήσει στούς πολῖτες ἀντιαριστερά σύνδρομα μέ ἀφορμή τό δημοψήφισμα προτάσσοντας τό δίλημμα σταθερότητα καί ἀσφάλεια ἤ ΣΥΡΙΖΑ.

Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀπό τήν πλευρά του στηλίτευσε τίς ἀποφάσεις τῆς Κυβερνήσεως στό Οὐκρανικό μέ τίς μεγάλες ἀποστολές ὅπλων, κάλεσε τόν Πρωθυπουργό νά ζητήσει συγγνώμη γιά τούς χαρακτηρισμούς «ὑπόκοσμος», «συμμορία» κ.λπ. Ζήτησε ἐπανέναρξη τῆς ἐρεύνης γιά τήν δωροδοκία πολιτικῶν προσώπων. Τέλος ὁ κύριος Τσίπρας ἀπετάθη στό ΠΑΣΟΚ καί τό κάλεσε νά ξεκαθαρίσει ἀπό τώρα ὅτι δέν θά συνεργασθεῖ μέ τήν ΝΔ.

Αἴσθηση προεκάλεσε ἡ παρέμβασις τοῦ Προέδρου τοῦ ΜέΡΑ25 Γιάν(ν)η Βαρουφάκη, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι ἡ ΝΔ δέν ὑλοποίησε τήν ἀπειλή της νά συγκροτήσει ἐξεταστική ἐπιτροπή γιά τά capital controls καί θύμισε ὅτι ὁ διοικητής τῆς ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι ζήτησε ἀπό τήν ἄνοιξη τοῦ 2015 γνωμάτευση ἀπό ἰδιωτικό δικηγορικό γραφεῖο γιά τήν δυνατότητά του νά διακόψει τόν ELA καί νά κλείσει τίς ἑλληνικές τράπεζες. Πρόκληση στήν ὁποία ὁ Πρωθυπουργός δέν ἀνταπεκρίθη.

Ἡ συζήτησις εἶχε ἐπίσης καί μερικά lapsus. Ἀκούσαμε τόν κύριο Πρωθυπουργό νά κάνει ἀναφορά στά «λεγάμενά» του (λεγόμενα ἐννοοῦσε) καί στά «εἰδώλια τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου» (ἑδώλια ἐννοοῦσε). Ἐνῶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τόν Πρόεδρο τῆς ΔΕΗ “golden boys” (ἑνικός, κύριε Τσίπρα! Ἑνικός). Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἦταν πράγματι ἐπίκαιρη ἡ ἀνάσυρσις τῶν ἔργων τοῦ Τζώρτζ Ὄργουελ στήν χθεσινή συζήτηση. Ἡ «Φάρμα τῶν Ζώων» ἀλλά καί τό …«1984» εἶναι σκηνές ἀπό τό μέλλον πού μᾶς ἐπιφυλάσσει τό πολιτικό μας σύστημα… Γιά αὐτό καί ἡ συζήτησις ἔκλεισε ὅπως ἄρχισε! Μέ Ὄργουελ. Ὁ Γραμματεύς τοῦ ΚΚΕ τόν χαρακτήρισε «ρουφιᾶνο» ἐπειδή κατέδωσε τόν Μπέρναρντ Σῶ καί τόν Τσάρλυ Τσάπλιν! Κωμωδία μέχρι τέλους.

Κεντρικό θέμα