Ἐπίθεσις σέ 4 ἐπιχειρηματίες ἡ νέα βερσιόν τοῦ «Ἐμεῖς ἤ Αὐτοί»

Ἡ ἀδίστακτη Ἀριστερά ἐπενδύει σέ δικαστικές ὑποθέσεις ἐφοπλιστῶν, βιομηχάνων

«ΣΩΣΙΒΙΟ» σέ ἐκκρεμεῖς δικαστικές ὑποθέσεις κορυφαίων ἐπιχειρηματιῶν τῆς χώρας ἀναζητεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ σέ μιά ἀπέλπιδα προσπάθειά του νά ἀναστήσει παλαιές διαχωριστικές γραμμές «πλουσίων – φτωχῶν», «πολλῶν – λίγων», καί νά σταματήσει τόν κατήφορο τῶν ἐκλογικῶν του ποσοστῶν. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», τό Μαξίμου παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ μακρόθεν μέ ἐνδιαφέρον τήν πορεία τεσσάρων δικαστικῶν ὑποθέσεων καί, ἀναλόγως πρός τήν ἐξέλιξή τους (ἄσκηση ποινικῶν διώξεων ἤ μή), θά ἐπενδύσει πολιτικά σέ αὐτές στήν τελική εὐθεῖα γιά τίς ἐκλογές. Πλέον τῶν γνωστῶν ὑποθέσεων τῆς Novartis, τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ, τῆς Siemens καί τῶν δανείων τῶν κομμάτων, οἱ ὁποῖες ἀξιοποιοῦνται γιά νά πληγεῖ αὐτό πού ὁ ΣΥΡΙΖΑ θεωρεῖ παλαιό πολιτικό σύστημα (τοῦ ὁποίου ἔχει καταστεῖ πλέον μέρος καί ὁ ἴδιος ὅμως), ἡ ἀδίστακτη Ἀριστερά δείχνει διατεθειμένη νά τά παίξει ὅλα γιά ὅλα γιά νά ἀποτρέψει αὐτοδυναμίες τῆς ΝΔ, προεδρικές πλειοψηφίες, πλειοψηφίες καταργήσεως τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς καί μελλοντικές ἐκλογές Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Γεγονότα πού θά τήν ἄφηναν στό πολιτικό περιθώριο γιά μία τετραετία τουλάχιστον.

Στήν προσπάθειά της νά διαμορφώσει τήν ἀρχιτεκτονική τοῦ μελλοντικοῦ πολιτικοῦ συστήματος καί νά δυσκολέψει τήν πρωθυπουργία Μητσοτάκη, μετέρχεται κάθε μέσο: νομοθέτησε ἐγκαίρως τήν ἁπλή ἀναλογική, τήν ἐπέβαλε ὡς ἐκλογικό σύστημα καί στούς Δήμους, ἀξιοποιεῖ τό Σύνταγμα γιά νά θεμελιώσει τό προνόμιό της νά διαλύει τήν Βουλή (ὑποκρινόμενη ὅτι ἐπιδιώκει συναίνεση γιά τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας) καί, βεβαίως, ἀξιοποιεῖ τήν πορεία τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων πολυεθνικῶν ἐπιχειρήσεων καί ἐπιχειρηματιῶν, γιά νά δώσει… θέαμα στόν λαό. Ἔτσι στό πλαίσιο αὐτό, ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», τό Μαξίμου ἔχει θέσει στό μικροσκόπιό του καί παρακολουθεῖ μέ ἐνδιαφέρον:

Πρῶτον, τήν δικαστική ἐξέλιξη πού ἀφορᾶ στό δάνειο πού εἶχε λάβει ἀπό τήν τράπεζα ΜΙG τοῦ ἐκλιπόντος Βγενόπουλου κορυφαῖος-κορυφαία ἐπιχειρηματίας πού δραστηριοποιεῖται στόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας. Οἱ δικαστικές Ἀρχές ἐξετάζουν ἄν ἔγινε σωστή χρῆσις τοῦ δανείου μαμμούθ, ἄν ἱκανοποιεῖται τακτικά, ἄν τό δάνειο ἔγινε κατάθεσις στό ἐξωτερικό, ἄν στήν οὐσία ἀπεδείχθη «ἀγύριστο», ἄν…, ἄν… Στό πλαίσιο αὐτό μάλιστα, δεσμεύθηκαν καί τραπεζικοί λογαριασμοί τοῦ/τῆς ἐπιχειρηματίου στήν Ἑλλάδα. Ὅσοι εἶναι σέ θέση νά ἀξιολογήσουν τήν τακτική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἔχουν ἀμφιβολία: Μολονότι οἱ σχέσεις κορυφαίων στελεχῶν του μέ ἐκπροσώπους τῆς Ναυτιλίας ὄχι μόνο εἶναι ἀρίστη ἀλλά ἄνθισε στήν διάρκεια τῆς διακυβερνήσεώς του –ὁ Τσίπρας ἀντιστάθηκε σθεναρά στά αἰτήματα Σώυμπλε γιά τήν κατάργηση τῶν συνταγματικῶν φορολογικῶν προνομίων τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας καί ἁπλῶς ἀνανέωσε τήν ἐθελοντική εἰσφορά πού εἶχε ἐπιβάλει ἡ κυβέρνησις Σαμαρᾶ στόν κόσμο τῆς ναυτιλίας– στόν δρόμο πρός τίς κάλπες, μέ αἰχμή μία σοβαρή πράγματι ὑπόθεση, θά θυμηθεῖ τόν παλαιό ἑαυτό του: θά προσφέρει καί ἄλλο… κάρβουνο στόν ἑλληνικό λαό, ἀναβιώνοντας τό σχῆμα «ἐφοπλιστής πού παίρνει δανεικά καί ἀγύριστα ἐναντίον μεροκαματιάρη πού ρυθμίζει τό δάνειό του μέ τόν νόμο Κατσέλη». Τυχοδιωκτισμοί.

Δεύτερον, (παρακολουθεῖ) τήν δικαστική ἐξέλιξη κορυφαίας ἑταιρείας πού ἔκανε ἐξαγωγές ἀλλά, ὅπως προέκυψε ἀπό ἔρευνα ἀνεξάρτητων ἐκτιμητῶν ἀπό τό ἐξωτερικό, ἀντλοῦσε παρανόμως κεφάλαια ἀπό τό ἑλληνικό Χρηματιστήριο βασιζόμενη σέ πλαστούς καί εἰκονικούς ἰσολογισμούς (Folie Folie). Οἱ ραγδαῖες δικαστικές ἐξελίξεις καί στήν ὑπόθεση αὐτή ὑπηρετοῦν τό ἰδεολόγημα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ: «Κάποιοι ἔπαιρναν τίς καταθέσεις σας ὡς δανεικά καί δέν τά ἐπέστρεφαν ποτέ. Κάποιοι ἄλλοι ἔπαιρναν μέ ἀπάτη τά λεφτά σας ἀπό τό Χρηματιστήριο καί πάλι δέν τά ἐπέστρεψαν ποτέ». Τό «ἤ Ἐμεῖς ἤ Αὐτοί» σέ νέες ἐκδοχές.

Τρίτον, τήν δικαστική ἐξέλιξη μέ τά pos καί τήν ἐμπλοκή στελεχῶν μεγάλης βιομηχανίας παιγνιδιῶν στήν ἐξαγωγή μαύρου χρήματος ἀπό τήν Κίνα στήν Ἑλλάδα μέσω δύο ἑλληνικῶν τραπεζῶν. Πρᾶξις πού θεωρεῖται κακούργημα καί στό Πεκῖνο καί στήν Ἀθήνα.

Τέταρτον, τήν δικαστική ἐξέλιξη ὑποθέσεων πού ἀφοροῦν στόν χρηματοπιστωτικό τομέα τόσο γενικώτερα μέ τά δάνεια τῶν κομμάτων ὅσο καί εἰδικώτερα.

Αὐτές οἱ τέσσερεις ὑποθέσεις, ἀθροιζόμενες μέ τίς γνωστές, ἐκτιμᾶται ἀπό τό Μαξίμου πώς ἴσως δημιουργήσουν τήν κρίσιμη πολιτική μᾶζα πού θά ὁδηγήσει τήν Ἀριστερά ἀξιοπρεπῶς ἐκτός ἐξουσίας. Στήν πραγματικότητα, ἡ θεματολογία αὐτή ἐξαντλήθηκε στίς περασμένες ἐκλογές, σήμερα ἡ Ἀριστερά διαθέτει βαρύ ποινικό μητρῶο, ἀπό τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ξεφύγει. Ὡστόσο, μετά τό πέρας τῆς πρώτης φάσεως τῆς συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως, τό κλείσιμο τῆς συμφωνίας μέ τίς τράπεζες γιά τά «κόκκινα» δάνεια καί τήν ψήφιση τῶν Πρεσπῶν, τό θέμα θά ἐγγραφεῖ στήν ἡμερήσια διάταξη. Ἄς ἑτοιμαζόμαστε.

Κεντρικό θέμα