ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ἑλλάς ἐπεκτείνουσα μέ νέα σύνορα καί 12 μίλια ἐναέριο χῶρο σέ Ἰόνιο – Κρήτη

Αὐξάνεται ἡ ἐπικράτεια κατά 13.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα

ΑΠΟ ΟΣΑ ἠκούσθησαν στήν Βουλή κατά τήν συζήτηση τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας, τοῦ Ἰονίου στά 12 μίλια, θά σταθοῦμε σέ δύο σημεῖα. Πρῶτον, ὅτι ἡ Ἑλλάς αὐξάνει τήν ἐδαφική κυριαρχία της κατά 10%, προσθέτει περίπου 13.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στά ὑφιστάμενα 135.000. Ἡ Ἑλλάς μεγαλώνει γιά πρώτη φορά μετά τήν προσάρτηση τῆς Δωδεκανήσου τό 1947. Δεύτερον, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπιφυλάσσεται νά ἀσκήσει τό ἀντίστοιχο δικαίωμα ἐπεκτάσεως καί στό Αἰγαῖο, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία οἱ συνθῆκες θά φέρουν τά μέγιστα δυνατά ὀφέλη ἀπό αὐτό. Δεδομένου ὅμως ὅτι ἀνάλογες κινήσεις στό Αἰγαῖο ἐπηρεάζουν τίς προσβάσεις πρός τόν Εὔξεινο Πόντο καί τήν ναυσιπλοΐα πρός ὅλες τίς ἐκεῖ χῶρες, τῆς Ρωσσίας καί τῆς Οὐκρανίας περιλαμβανομένων, ἀπαιτοῦνται ἰδιαίτερες διευθετήσεις μέ ὁρισμό διαύλων γιά τήν ἐμπορική ναυτιλία, ὥστε ἡ χώρα μας νά μήν φαίνεται ἀνακόλουθη πρός τήν παγία πολιτική της ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς ναυσιπλοΐας ἀνά τόν κόσμο. Ἄλλως τε ἡ προεργασία σέ ὑπηρεσιακό ἐπίπεδο γιά μία τέτοια ἐπέκταση χωρικῶν ὑδάτων ἔχει ἀρχίσει ἤδη ἀπό τό 1994, ὅταν τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θαλάσσης υἱοθετήθηκε μέ νομοθετικές ρυθμίσεις, ἀπό τήν Ἑλλάδα.

Εἶναι ὅμως σημαντικό ὅτι ἡ ἐπέκτασις τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης στό Ἰόνιο καί μέχρι τό Ταίναρο γίνεται ἠπίως, στό πλαίσιο τῶν προνοιῶν τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θαλάσσης καί χωρίς νά δημιουργοῦνται τριβές μέ τίς ὅμορες χῶρες. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπεσήμανε ἐνδεικτικῶς: «Γιά πρώτη φορά μετά τήν προσάρτηση Δωδεκανήσων τό 1947 ἡ ἑλληνική ἐπικράτεια μεγεθύνεται κατά 10%, ὄχι μέ ἀπόσπαση ἐδαφῶν ἤ ἰσοβαρῶς ἄλλων χωρῶν. Μέ διαδικασίες ἀπόλυτα θεμελιωμένες στούς Κανόνες Διεθνοῦς Δικαίου. Εἶχε προηγηθεῖ πρῶτο βῆμα μέ ΠΔ γιά κλειστούς κόλπους καί ὁ προσδιορισμός ΑΟΖ. Σήμερα στήν αὐγή τοῦ 2021 κάνουμε τό 2ο
μεγάλο οὐσιαστικό βῆμα. Ἡ χώρα μάς ἐπεκτείνει στά 12 μίλια τήν κυριαρχία της στό Ἰόνιο. Τήν ἐπέκταση χωρικῶν μας ὑδάτων τήν εἶχα ἀναγγείλει ἀπό τόν Αὔγουστο. Τέσσερις μῆνες μετά οἱ θάλασσές μας ἐκεῖ διπλασιάζονται.

Ἕνα δικαίωμα ἀπόλυτα συμβατό μέ τό Διεθνές Δίκαιο καί ἡ χώρα μας μπορεῖ νά διευρύνει καί σέ ἄλλες περιοχές καί στήν Κρήτη καί ἀλλοῦ, ἀλλά σέ χρόνο καί τρόπο πού ἐμεῖς θά ἐπιλέξουμε».

Χαρακτηριστική ἦταν καί ἡ σχετική ἐπισήμανσις στήν Βουλή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια: «Βεβαίως ὅμορες χῶρες κατανοοῦν τήν ἄσκηση τοῦ δικαιώματός μας. Ἡ Ἰταλία γνώριζε. Τῆς τό εἴχαμε πεῖ ὅτι θά ἐπεκτείνουμε τά χωρικά μας ὕδατα. Δέν σημαίνει ὅτι τό διαπραγματευτήκαμε μαζί τους. Ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός, ὁ κ. Ράμα, πρός τιμήν του ἔκανε σαφῆ δήλωση ὅταν δέχτηκε κριτική ἀπό τήν ἀλβανική ἀντιπολίτευση, ὅτι εἶναι ἀπόλυτο δικαίωμά μας. Ὅπως καί ἡ Ἀλβανία ἔχει ἀσκήσει τό ἀπόλυτο δικαίωμά της, χωρίς νά μᾶς ρωτήσει, καί καλῶς. Ἄν μᾶς εἶχε ἐνημερώσει δέν τό ξέρω, γιατί δέν ἤμουν ἐγώ τότε ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός». Ἄν καί ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων ἔγινε δεκτή πανηγυρικῶς ἀπό τήν Βουλή δέν ἔλλειψαν οἱ ἀντιπαραθέσεις σέ ἐπίπεδο πολιτικῶν ἀρχηγῶν. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά ἀναξιοπιστία καί ὑπεστήριξε ὅτι ἀκολουθεῖται σήμερα ἡ πολιτική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Πρός ἀπάντησιν, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπεκαλέσθη τήν «Ἑστία» καί τό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά μας σχετικῶς πρός τίς ἀποκαλύψεις τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ στό βιβλίο του Ἡ λογική τῆς λύσης. Ἐκεῖ ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔκανε πίσω τό 2018 στήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων «διότι τόν φόβισαν οἱ συνεργάτες του, ὅτι μιά τέτοια ἀπόφαση δέν θά ἄρεσε στούς Τούρκους»! Ὁ κ. Μητσοτάκης ἄφησε αἰχμές γιά τούς χειρισμούς τοῦ παρελθόντος, ὅτι «ἀπό τήν ἀμήχανη διαχείριση καί τά παλιά σύνδρομα προχωρήσαμε σέ δυναμική πολιτική. Λιγότερα λόγια περισσότερη δράση».

Εἰδικῶς δέ γιά τήν ἱστορική χθεσινή ἀπόφαση ὑπεγράμμισε: «Πρίν φτάσουμε στόν διπλασιασμό τῶν ὑδάτων εἴχαμε καταλήξει σέ διαδοχικές συμφωνίες μέ Ἰταλία, Αἴγυπτο γιά διευθέτηση ΑΟΖ. Κλείσαμε ζητήματα πού χρόνιζαν ἐπί δεκαετίες καί ἀνοίξαμε νέο κεφάλαιο σέ διμερεῖς σχέσεις καί πολυμερεῖς συμφωνίες. Οἱ συμφωνίες μετά ἀπό δύσκολες διαπραγματεύσεις ὅμως ψηφίστηκαν γρήγορα ἀπό τή Βουλή. Ἡ συμφωνία μέ Αἴγυπτο ἀναρτήθηκε σέ χάρτες ΟΗΕ, σύντομα καί μέ Ἰταλία. Πρόκειται γιά δύο κρίκους εἰρήνης καί σταθερότητας σέ μιά περιοχή πού ὁρισμένοι ἐπιχειροῦν νά ἀνατρέψουν. Πρόσφατα ὁ πρωθυπουργός Ἀλβανίας δήλωσες ρητά ὅτι ἡ ἐπέκταση στά 12 μίλια εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς Ἀθήνας προσθέτοντας ἀκόμα ἕνα ἐπιχείρημα ὅτι τά νερά τοῦ Αἰγαίου μποροῦν νά ἑνώνουν καί ὄχι νά χωρίζουν. Πέρυσι τέτοιες ἡμέρες μέ πρόεδρο Ἀναστασιάδη μέ πρωθυπουργό Ἰσραήλ ὑπογράφαμε ἀγωγό Ἤστ Μέντ. Ἔχουμε ἀναβαθμισμένη σχέση μέ σημαντικούς παῖκτες τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἡ ἐξωτερική μας πολιτική ξεδιπλώνεται ἔμπρακτα σέ πολλά ἐπίπεδα». Ἡ ψηφοφορία πάντως ἔδειξε ὅτι στά ἐθνικά θέματα μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ συναίνεσις καί μάλιστα εὐρεῖα (284 ψῆφοι). Τά κόμματα ἐψήφισαν μαζί, μέ μοναδική ἐξαίρεση τό ΚΚΕ, πού καί αὐτό ὅμως δέν κατεψήφισε, ἀλλά οἱ βουλευτές του ἐδήλωσαν «παρών».

*Ἡ Ἑστία συμβουλεύθηκε τόν καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι εἶναι σωστός ὁ ὅρος Ἑλλάς ἐπεκτείνουσα ὅπως καί ὁ ὅρος ἐπεκτεινομένη.

Κεντρικό θέμα