Εκτάκτως το Σάββατο 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Η ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού

Εκτάκτως το Σάββατο 11.06 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα μεγαλειώδες έργο, για την ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού.

4 αυτόνομοι τόμοι για την χιλιόχρονη ελληνική αυτοκρατορία, που κυριάρχησε και εκπολίτισε τον σύγχρονο δυτικό κόσμο!

► Προβυζαντινή περίοδος έως την Κωνσταντίνεια Δυναστεία

► Η Δυναστεία του Θεοδόσιου έως του Ηράκλειου

► Η Δυναστεία των Ισαύρων έως των Κομνηνών (Α’ μέρος)

► Η Δυναστεία των Κομνηνών (Β’ μέρος) έως την Άλωση της Πόλης

Εκτάκτως το Σάββατο μην χάσετε τον Δ’ τόμο!

Μία πολύτιμη έκδοση, μόνο με την Εστία της Κυριακής!

Κεντρικό θέμα