Ἀντάρτικο Κοτζιᾶ: Γράφει βιβλίο μέ ἀποκαλύψεις γιά τίς Πρέσπες

Οἱ διάλογοι τοῦ Τσίπρα στήν Λευκωσία μέ Μακρόν-Ἀναστασιάδη γιά τόν πρώην ὑπουργό

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ πού μετέδωσε προσφάτως ὁ τηλεοπτικός σταθμός «Ἀντέννα» ἀπό τήν συνάντηση κορυφῆς τῶν ἡγετῶν τῆς Μεσογείου γιά τήν ἐνέργεια στήν Λευκωσία (ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀντικείμενο τήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου East Med), «συνέλαβε» πράγματι τόν Πρωθυπουργό νά ἐπιτιμᾶ τόν ἑλληνικό λαό. Ὅταν ἠρωτήθη μπροστά στίς κάμερες ἀπό τόν Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν γιά τό ἐάν συμφωνοῦσαν οἱ Ἕλληνες μέ τήν λύση στίς Πρέσπες, ἐκεῖνος χαλαρός καί μέ ἄγνοια κινδύνου –δέν γνώριζε ὅτι αὐτές ἔχουν μικρόφωνο πού «πιάνει» φυσικό ἦχο– ἔκανε μιά ἀπρεπῆ χειρονομία καί παρατήρησε πώς «ὅποιος εἶχε μυαλό» καί εἶναι νοήμων στήριζε τήν συμφωνία. Τοποθέτησε μάλιστα τό δάκτυλο τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ του στόν κρόταφο γιά νά δώσει ἔμφαση στά λεγόμενά του. Ἄρα ὅσοι διεφώνησαν μαζί του, ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν Ἑλλήνων ἦταν …ἄμυαλοι καί ἀνόητοι. Εὐτυχῶς γιά τόν κ. Πρωθυπουργό οἱ κάμερες μέ τά ἀνοικτά μικρόφωνα δέν «ἔπιασαν» καί ἄλλους διαλόγους πού εἶχε στά πηγαδάκια ὁ κ. Τσίπρας μέ τόν Πρόεδρο Μακρόν, τόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη καί τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Χριστοδουλίδη. Σέ αὐτά τά πηγαδάκια πρῶτο θέμα συζητήσεως ἦταν ἄν θά ἐπιστρέψει στήν Κυβέρνηση ὁ τέως ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς. Μετά τήν ἀποχώρηση Καμμένου, ὁ δρόμος θεωρητικῶς ἄνοιγε. Ὁ κ. Τσίπρας ἠρωτήθη γι’ αὐτό. Καί ἀπό τόν Μακρόν καί ἀπό τόν Ἀναστασιάδη καί ἀπό τόν Χριστοδουλίδη. Καθείς εἶχε τούς λόγους του. Ὁ Μακρόν, διότι παρατήρησε πώς συγκρούσθηκε ὁ Κοτζιᾶς στό προσκήνιο καί στό παρασκήνιο μέ τήν Μεγάλη Βρεταννία στό Κυπριακό. Ἀκόμη καί μέ δημόσιες δηλώσεις του γιά τόν ρόλο τῶν ἀπεσταλμένων της. Ὁ Ἀναστασιάδης, διότι κατά βάθος δέν ἐπιθυμοῦσε τήν ἐπιστροφή Κοτζιᾶ στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων γιά τό Κυπριακό, μολονότι ἀρχίζει τώρα τό μεγάλο παιγνίδι.

Μολονότι, ἐπίσης, ὁ Κοτζιᾶς ἔσωσε τόν Ἀναστασιάδη στό Κράν Μοντανά μετά ἀπό ἔγκριση καί τοῦ κ. Τσίπρα ὅταν ἐκεῖνος τά εἶχε δώσει «ὅλα» στούς Τούρκους ὑπολογίζοντας στήν ἀδιαλλαξία τους (ἐναλλασσόμενες Προεδρίες κ.λπ.), ὁ Τσαβούσογλου τοῦ ἐπεφύλαξε γιά μερικά λεπτά τόν προφορικό αἰφνιδιασμό ὅτι συζητεῖ ἀποχώρηση τουρκικῶν στρατευμάτων. Ὁ Ἕλλην ὑπουργός παρενέβη καί ζήτησε γραπτῶς τήν τουρκική πρόταση, ἡ ὁποία δέν ὑπεβλήθη ποτέ. Ἄν εἶχε ὑποβληθεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου θά κατηγορεῖτο ὅτι τά ἔδωσε «ὅλα» χωρίς νά διαπραγματευθεῖ τό παραμικρό. Ὁ Κοτζιᾶς ἀνταποκρίθηκε στό αἴτημα τοῦ «σῶσε με!». Καί βεβαίως ἐνδιαφέρον ἐπέδειξε καί ὁ ὁμόλογός του Νῖκος Χριστοδουλίδης μέ τόν ὁποῖο ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς εἶχε ἀρίστη σχέση καί συνεργασία. Ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἐρωτηθείς γιά τό ἐάν θά ὑπουργοποιήσει ἐκ νέου τόν κ. Κοτζιᾶ ἀπήντησε στούς συνομιλητές του μέ κατηγορηματικότητα ὅτι «αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει». Ἀπό τίς ἐξηγήσεις πού τούς ἔδωσε κατάλαβαν ὅτι τυχόν ἐπανένταξις τοῦ Μέττερνιχ τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας στήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θά εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τό κατακόρυφο ἀνέβασμα τῶν τόνων τοῦ Πάνου Καμμένου ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Κάτι πού σέ αὐτή τήν περίπτωση ἤθελε νά ἀποφύγει πάση θυσία.

Δεδομένου πάντως ὅτι ἀνοίγει τώρα ἕνας νέος γῦρος διαπραγματεύσεων γιά τό Κυπριακό, εἶναι εὔλογο νά ὑποθέτει κανείς ὅτι ὁ ξένος παράγων δέν θά ἤθελε τόν κ. Κοτζιᾶ στά πόδια του. Στό Σκοπιανό τά πῆγε μιά χαρά, ἀλλά στό Κυπριακό εἶχε συγκρουσθεῖ ἐντόνως στό παρασκήνιο μέ τόν Ἀμερικανό ὁμόλογό του Τζών Κέρρυ λέγοντάς του συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας»: «Ἀφῆστε τούς Κυπρίους νά ἀποφασίσουν μόνοι. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐγγυήτρια δύναμη, ἐσεῖς δέν εἶστε. Δέν εἶστε ἁρμόδιοι νά μᾶς πεῖτε τί νά κάνουμε, εἶστε ἀναρμόδιοι. Στούς Τούρκους νά μιλήσετε πού παρεμβαίνουν».

Ἐπετέθη ἐπίσης μέ βιβλίο του στόν Νορβηγό μεσολαβητή τοῦ ΟΗΕ Ἔιντε, χαρακτηρίζοντάς τον «ἀλκοολικό», ὁ ὁποῖος ὅταν ἤρχετο στήν Ἀθήνα πρῶτα ἐπεσκέπτετο τήν τουρκική πρεσβεία καί ἐπιφανῆ Ἕλληνα ἐπιχειρηματία στήν Φιλοθέη καί μετά ἔβλεπε τόν ἴδιο. Ὡς φαίνεται, ὁ κ. Κοτζιᾶς εἶναι ἐνήμερος γιά ὅλα αὐτά. Ὡστόσο εἶναι λίαν δυσαρεστημένος μέ τόν Πρωθυπουργό γιά δύο λόγους. Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι ὁ κ. Τσίπρας δέν παρενέβη καί δέν τόν ἀποκατέστησε ἠθικά ποτέ στίς ἐπιθέσεις πού ἐδέχθη καί δέχεται ἀκόμη ἀπό τόν Πάνο Καμμένο γιά φερόμενες σχέσεις του μέ τόν ἐπιχειρηματία Σόρος. Γι’ αὐτό καί προσφεύγει στήν Δικαιοσύνη μέ μηνύσεις. Αὐτό τοῦ ἔχει στοιχίσει. Ἐπίσης τοῦ ἔχει στοιχίσει ὅτι ἔμεινε ἐκτός νυμφῶνος στήν τελική εὐθεῖα, μολονότι αἰτία συγκρούσεως μέ τόν Καμμένο εἶναι ἡ ὑποστήριξις τοῦ σχεδίου Τσίπρα γιά κύρωση τῶν Πρεσπῶν ἀπό τήν Βουλή τόν Ἰανουάριο καί ἀναζήτηση ἐναλλακτικῆς πλειοψηφίας προθύμων χωρίς τούς ΑΝΕΛ. Συνέβησαν τά πάντα ἀλλά μέ τόν κ. Κοτζιᾶ ἀπόντα. Στενοί συνεργάτες του στό ΥΠΕΞ διέδιδαν τίς προηγούμενες ἡμέρες ὅτι «ἐπιστρέφει στήν Κυβέρνηση καί μάλιστα ὡς ἀντιπρόεδρος». Δέν συνέβη ποτέ. Ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς ἐξέφρασε τήν δυσαρέσκειά του μέ τήν καταψήφιση τῆς ἀπ’ εὐθείας ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπό τήν Βουλή, διάταξη πού ἐνδιαφέρει τόν κ. Τσίπρα γιά τό ἀπώτερο μέλλον. Ἀλλά ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», θά δείξει τήν δυσαρέσκειά του καί μέ ἄλλο τρόπο: Γράφει βιβλίο γιά τίς Πρέσπες. Θά κυκλοφορήσει πρίν ἀπό τό Πάσχα, μάλιστα, ἀπό τίς ἐκδόσεις «Πατάκη» καί σέ αὐτό πέραν τοῦ ὅτι θά συγκεντρώσει ὅλες τίς δημόσιες παρεμβάσεις του σέ τηλεοπτικά καί ραδιοφωνικά μέσα μέ ἔμφαση στήν ΕΡΤ, θά γράψει εἰδικό πρόλογο καί ἕνα-δυό ἐπεξηγηματικά κεφάλαια. Ἴσως ἐκεῖ ἀποκαλύψει ποῦ «χάθηκε» στόν δρόμο ἀπό τά Σκόπια γιά τήν Ἀθήνα ἡ σύνθετη ὀνομασία στά σλαβικά, σέ κυριλλικό ἀλφάβητο, ἑνιαία καί ἀμετάφραστη…

Τώρα ἕως ποῦ εἶναι διατεθειμένος νά τραβήξει τό σχοινί ὁ πρώην ὑπουργός τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιστολή παραιτήσεως πρός τόν Πρωθυπουργό παραμένει ἀπόρρητη γιά τήν ὥρα, αὐτό θά τό δείξει ἡ ἴδια ἡ ζωή. Τό γεγονός ὅτι χθές ὁ διάδοχός του κ. Κατρούγκαλος ἔκοψε κομμάτι μέ τό ὄνομά του στήν πίττα τοῦ ΥΠΕΞ, δέν νομίζουμε ὅτι ἀρκεῖ γιά νά τόν κατευνάσει…

Κεντρικό θέμα