Ὅταν ὁ βασιλεύς «παίνευε» τόν κ. Τσίπρα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ οὐδόλως ἐνοχλεῖτο!

«Νά δώσουμε μία εὐκαιρία στόν νέο ἡγέτη» δήλωνε ὁ τέως Ὀξεῖα ἀντιπαράθεσις μεταξύ Κυβερνήσεως καί ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως

ΣΕ ΜΕΙΖΟΝ πολιτικό ζήτημα προσπάθησε νά ἀναγάγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τήν ἀξιοποίηση τοῦ βασιλικοῦ κτήματος τοῦ Τατοΐου γιά τήν ὁποία προγραμματίζεται συνάντησις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν πρίγκηπα Κάρολο. Στόχος εἶναι νά ἀξιοποιηθεῖ τό Τατόι στά πρότυπα τοῦ ἱστορικοῦ κτήματος τοῦ 18ου αἰῶνος Dumfries House στήν Σκωτία. Τοῦτο εἶχε συζητηθεῖ πέρυσι, κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Καρόλου στήν Ἀθήνα, γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὁπότε ὁ διάδοχος τοῦ βρεταννικοῦ Θρόνου εἶχε ἐκφράσει ἔντονο ἐνδιαφέρον νά συνδράμει γιά νά ἀξιοποιηθεῖ ὁ χῶρος πού ἐπί δεκαετίες εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ καί πλέον ἔχει πληγεῖ καί ἀπό τίς περυσινές πυρκαϊές. Στό πλαίσιο αὐτό ὁ Πρωθυπουργός ἀποδεχόμενος τήν πρόσκληση τοῦ Πρίγκηπος Καρόλου μετέβη στήν Σκωτία γιά νά συναντηθεῖ μαζί του καί νά ξεναγηθεῖ στούς χώρους τοῦ Dumfries House.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀντέδρασε μέ τήν συνήθη συμπλεγματική προσέγγιση τῆς ἀριστερᾶς μιλῶντας γιά «κολλήματα». Ἀναφέρει συγκεκριμένα: «Ἡ σημερινή ἡγεσία τῆς ΝΔ ἐπιβεβαίωσε ξανά πώς τό κόλλημα πού ἔχει μέ τούς Γλύξμπουργκ εἶναι διαχρονικό καί ἀταλάντευτο. Κάνουν ὅτι δέν καταλαβαίνουν πώς τό θέμα δέν εἶναι ἡ συνάντηση ἑνός Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ μέ τόν Πρίγκηπα Κάρολο. Τό θέμα εἶναι οἱ ἐπιδιώξεις τοῦ κ. Μητσοτάκη νά ἀποκαταστήσει τό ὄνομα τῶν Γλύξμπουργκ στή σύγχρονη ἑλληνική ἱστορία, κάτι γιά τό ὁποῖο τόσο ὁ ἑλληνικός λαός ὅσο καί ὁ ἱδρυτής τοῦ κόμματός του καί τότε πρωθυπουργός Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἀποφάνθηκαν ὁριστικά τό 1974.

»Ὁ κ. Μητσοτάκης προκειμένου νά ξαναγράψει τίς πιό μελανές σελίδες τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας, δέν διστάζει νά προσβάλει χιλιάδες ἀγωνιστές τῆς Δημοκρατίας, ἀλλά καί τό ἴδιο του τό κόμμα.

»Τοῦ συνιστοῦμε γιά ἄλλη μία φορά νά σταθεῖ στό ὕψος τοῦ πρωθυπουργικοῦ του ἀξιώματος καί νά μήν συμπεριφέρεται ὡς αὐλάρχης τῶν Γλύξμπουργκ.

»Ἄλλωστε ἔχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια ἀπό τήν Ἀποστασία καί, παρά τήν… κατανοητή οἰκογενειακή ἁβροφροσύνη, δέν ὑπάρχει πλέον λόγος νά καταθέτει δημόσια –καί μάλιστα ὡς πρωθυπουργός– διαπιστευτήρια στόν τέως».

Λιτή καί δηκτική ἦταν ἡ ἀπάντησις τῆς ΝΔ: «Χρειάζεται μεγάλο ἀπόθεμα γελοιότητας γιά νά προσπαθεῖ κάποιος νά συνδέσει τήν ἀξιοποίηση τοῦ κτήματος Τατοΐου, ὥστε νά ἀποτελέσει ἕναν χῶρο ἀναψυχῆς γιά τούς πολῖτες, μέ πολιτειακό θέμα πού λύθηκε ὁριστικά μέ πρωτοβουλία τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Νέας Δημοκρατίας Κ. Καραμανλῆ τό 1974. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀποδεικνύει γιά ἄλλη μιά φορά, ὅτι τά ἀποθέματα γελοιότητας πού διαθέτει εἶναι ἀνεξάντλητα».

Αὐτό ὅμως πού στόν ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν λησμονήσει εἶναι οἱ ἁβρότητες πού ἀντήλλαξε ὁ τέως Βασιλεύς μέ τόν Ἀλέξη Τσίπρα, ὅταν ὁ τελευταῖος ἦταν πρωθυπουργός.

Τόσο ὁ ἴδιος ὁ κ. Τσίπρας ὅσο καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐν τῷ συνόλῳ του οὐδόλως εἶχαν ἐνοχληθεῖ ἀπό τούς κολακευτικούς λόγους τοῦ Κωνσταντίνου ὁ ὁποῖος στούς “Times” εἶχε δηλώσει: «Πρέπει νά δώσουμε στόν νέο ἡγέτη μία εὐκαιρία».

Εἴδαμε βεβαίως τί τήν ἔκανε τήν «εὐκαιρία» του ὁ κ. Τσίπρας. Ἀκόμη τήν πληρώνει ἡ χώρα. Καί ἄν ὁ τέως βασιλεύς ἀνέμενε κάποια ἔκφραση καλῆς διαθέσεως ἀπό πλευρᾶς του, μᾶλλον ἔχει λησμονήσει τόν συμπλεγματικό χαρακτῆρα τῆς ἀριστερᾶς ἐν γένει καί τά προβλήματα πού ἔχει σωρεύσει στήν Ἑλλάδα ἡ παράταξις αὐτή.

Πάντως οἱ δύο ἄνδρες εἶχαν συναντηθεῖ στήν αἴθουσα VIP τοῦ ἀεροδρομίου «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» καί τίς σχετικές λεπτομέρειες εἶχε ἀποκαλύψει ὁ Σταῦρος Ψυχάρης στό «Βῆμα». Τό σχετικό δημοσίευμα ἀνέφερε: «Μιά “συνάντηση κορυφῆς” πού ἔγινε τυχαῖα πρό καιροῦ στό ἀεροδρόμιο “Ἐλευθέριος Βενιζέλος” καί πέρασε τότε ἀπαρατήρητη, ἀξίζει ἴσως τώρα νά καταγραφεῖ. Στό κέντρο τῆς αἴθουσας VIP τοῦ ἀεροδρομίου καθόταν ἕνα πρόσωπο πολύ γνωστό σήμερα, πού διάβαζε τίς ἐφημερίδες τῆς ἡμέρας.

Κάποια στιγμή ἐμφανίζεται στήν εἴσοδο τῆς αἰθούσης ἕνα ἄλλο πρόσωπο, πολύ γνωστό ἐδῶ καί δεκαετίες.

Ὁ νεοφερμένος παρατηρεῖ τόν χῶρο ἀπό τήν μιά ἄκρη στήν ἄλλη. Ἐν συνεχείᾳ, κρατῶντας τό μπαστούνι του στό χέρι, διασχίζει τή αἴθουσα, ἄγνωστος (;) μεταξύ ἀγνώστων (;), πλησιάζει τόν ἀναγνώστη τῶν ἐφημερίδων καί τόν χαιρετᾶ…

Ἐκεῖνος ἐπιστρέφει ἀδιάφορα τόν χαιρετισμό καί συνεχίζει τήν ἀνάγνωση τῶν ἐφημερίδων του. Ξαφνικά, φαίνεται νά ἀναγνωρίζει τόν ἄνθρωπο πού τόν πλησίασε, σηκώνεται ἐν σπουδῇ ἀπό τήν πολυθρόνα του καί τοῦ λέει:

Μέ συγχωρεῖτε, δέν σᾶς ἀναγνώρισα.

Δέν πειράζει…

(Γιά τήν ἐκτίμηση τῆς συνομιλίας σημειώνεται ὅτι ἡ συζήτηση ἦταν ἀφιερωμένη στό μεγαλύτερο μέρος της στά ψέματα πού λέγονται στούς προεκλογικούς ἀγῶνες)». Nά ὑπενθυμιστεῖ πάντως ὅτι ὁ τέως βασιλεύς ἔκανε δημοσίως δηλώσεις στηρίξεως στήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τόν Φεβρουάριο 2015.

«Ὁ βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος ἐπέστρεψε ἀπό τήν ἐξορία καί βλέπει ἐλπίδα στίς πολιτικές κατά τῆς λιτότητας» ἔγραφε δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος “TheTimes”, πού φιλοξενεῖ δηλώσεις στηρίξεως τοῦ τέως στήν νέα κυβέρνηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα.

«Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὑποφέρει πολύ. Πρέπει νά δώσουμε στό νέο ἡγέτη μία εὐκαιρία» εἶχε πεῖ, τονίζοντας πώς ὁ ἴδιος βλέπει ἐλπίδα στίς πολιτικές ἐναντίον τῆς λιτότητος, πού εἶχε ἐξαγγείλει ὁ ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετικῶς πάντως μέ τό Τατόι ἐγνώσθη ὅτι εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς συναντήσεως μέ τόν Πρίγκηπα Κάρολο, εὑρέθη ἡ ὁλιστική στρατηγική πού ἔχει ἐφαρμόσει τό Ἵδρυμά του γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐπαύλεως Dumfries καί τοῦ κτήματος πού τήν περιβάλλει, τήν ἀνάπτυξη ἐκπαιδευτικῶν, περιβαλλοντικῶν καί πολιτιστικῶν δράσεων καί τήν ἀνάδειξη τοῦ κτήματος σέ «πράσινο» τοπόσημο πού εἶναι ἀνοιχτό στούς πολῖτες καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους καί προσφέρει θέσεις ἐργασίας στήν τοπική κοινωνία.

Ὁ χῶρος εἶναι ἀνοικτός γιά ἐκδηλώσεις, σεμινάρια, ἐπισκέψεις ἀναψυχῆς ἀκόμη καί γιά γάμους. Δίδοντας ἔμφαση στήν σύνδεση μέ τήν φύση, τό Ἵδρυμα ὑποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές στό Dumfries, προσφέροντας προγράμματα πού ἑστιάζουν στόν σεβασμό γιά τό φυσικό περιβάλλον, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται μαθήματα γιά πρακτικές ἀειφορίας, τήν παραγωγή τροφῆς καί τήν κηπουρική.

Ὁ Πρωθυπουργός σημείωσε πώς στόχος του εἶναι ἡ ἀνάλογη ἀνάδειξις τοῦ κτήματος καί τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Τατοΐου.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου δήλωσε χθές ὅτι τά ἔργα πού θά ὑλοποιηθοῦν εἶναι προϋπολογισμοῦ 75 ἑκατ. εὐρώ καί θά ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ σύμφωνα μέ τό χρονοδιάγραμμα ἕως τίς 31 Δεκεμβρίου 2025.

Κεντρικό θέμα