«Ὄχι» Μητσοτάκη σέ ἄτυπη πενταμερῆ γιά τό Κυπριακό

Ἡ ὀχύρωσις τῆς Λευκωσίας ἀπό τούς παράνομους μετανάστες

Πρός ἐτήσια ἀνανέωση γιά βάσεις Σούδας καί μεγάλη διαπραγμάτευση

«ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ»

Η ΕΒΔΟΜΑΣ πού προηγήθηκε τῆς σημερινῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Λευκωσία –συνοδεύεται ἀπό τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια– ἀπέδειξε πώς Ἀθήνα καί Λευκωσία δέν κινοῦνται στίς ἴδιες ἀπολύτως γραμμές γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς Τουρκίας καί τήν διαχείριση τοῦ Κυπριακοῦ. Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μέ ἀνακοίνωσή του θεωρεῖ ὡς προϋπόθεση γιά τήν ἐπανέναρξη τῶν συνομιλιῶν γιά τό Κυπριακό τήν διακοπή τῶν παρανόμων γεωτρήσεων τῆς Τουρκίας στήν Κυπριακή ΑΟΖ. Ἡ Κυπριακή πλευρά προσεγγίζει τό ὅλον ζήτημα μέ κάποια χαλαρότητα.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου ἐρωτηθείς σχετικῶς ὑπεστήριξε πώς ἡ διακοπή τῶν παρανόμων γεωτρήσεων δέν εἶναι προϋπόθεσις ἀλλά ἁπλή λογική. Μόνον. Τήν ἡμέρα τῆς μαύρης ἐπετείου τῆς εἰσβολῆς, ἐπίσης, ὁ Κύπριος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Χριστοδουλίδης ὁμιλώντας σέ ἐκδήλωση μνήμης ἀνεκοίνωσε πώς ἡ Λευκωσία ἀποδέχεται κατ’ ἀρχήν τήν ἰδέα γιά τήν σύγκληση ἀτύπου πενταμεροῦς διασκέψεως τύπου Κράν Μοντανά γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, μέ τήν συμμετοχή Ἑλλάδος, Κύπρου, Τουρκίας, Ψευδοκράτους καί ΟΗΕ. Ὡστόσο, ἡ ἀπόφασις αὐτή δέν εἶχε τεθεῖ προηγουμένως σέ διαβούλευση μέ τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, στήν ὁποία δέν ἀρέσουν γενικῶς οἱ αἰφνιδιασμοί. Πέραν αὐτῶν δέν εἶναι καθαρό ἐάν μιά νέα διάσκεψις θά ἀρχίσει ἀπό ἐκεῖ πού ἔκλεισε ἡ διάσκεψις στό Κράν Μοντανά, μέ τήν Ἑλλάδα, διά τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ, νά ἔχει ἐπιβάλει νά τεθοῦν πρῶτον σέ συζήτηση ἡ ἀναθεώρησις τῶν συνθηκῶν Ἐγγυήσεων καί ἡ ἀποχώρησις τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπισκέπτεται σήμερα τήν Λευκωσία καί ὅπως ἔλεγε στούς συνεργάτες του λίγο πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση, «κατεβαίνω γιά νά ἀκούσω». Παρά ταῦτα κύκλοι τοῦ Μεγάρου Μαξίμου στούς ὁποίους ἡ «Ἑστία» ἔθεσε τό ἐρώτημα τί θά γίνει μέ τήν πενταμερῆ, σχολίαζαν πώς «ὁ Πρωθυπουργός δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἀναλάβει εὐθύνες πού δέν τοῦ ἀναλογοῦν». Οἱ Τοῦρκοι ἤδη χρησιμοποιοῦν ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα τούς παρανόμους μετανάστες πού ἀποστέλλουν στά Κατεχόμενα, γιά νά δημιουργηθεῖ μέ εὐθύνη τῆς Λευκωσίας καί ὄχι δική τους ἕνα σκληρό σύνορο στήν πράσινη γραμμή, πού θά ὁδηγήσει στήν σύσταση δύο συνιστώντων κρατῶν. Κινοῦνται ὕπουλα, ὥστε ἡ διαπραγμάτευσις γιά ἕνα σχέδιο Ἀννάν νά διεξαχθεῖ ὑπό μία νέα πραγματικότητα στό νησί, τήν ὁποία τά ἐνδιαφερόμενα μέρη θά κληθοῦν νά ἐπικυρώσουν.

Στήν ἴδια στρατηγική ἐντάσσεται τό σχέδιό τους γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς Ἀμμοχώστου καί τῶν Βαρωσίων γενικῶς. Αὐτό δέν σημαίνει ὅμως πώς ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος πρέπει νά παίξουν τό παιγνίδι τῶν Τούρκων. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέν βιάζεται ἰδιαιτέρως νά διαπραγματευθεῖ καί τήν νέα πολυετῆ ἀμυντική συμφωνία γιά τίς ἀμερικανικές βάσεις στήν Ἑλλάδα. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», θά προτιμήσει τόν Σεπτέμβριο νά προχωρήσει στήν ἀνανέωση τῆς συμφωνίας γιά τίς βάσεις, γιά ἕνα μόνον ἔτος, καί ἔπειτα μέ ἄνεση χρόνου θά διαπραγματευθεῖ μία μεγάλη πολυετῆ συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τήν σύμμαχο χώρα.

Κεντρικό θέμα