Ὁ ἐκσυγχρονιστής κ. Σκέρτσος προδίδει τίς μνῆμες καί τίς διεκδικήσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Θύελλα γιά τίς δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου περί παραιτήσεως ἀπό τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις – Τινάζει στόν ἀέρα συνέδριο μέ τήν συμμετοχή Πολωνοῦ ὑφυπουργοῦ – Παραβιάζει τό ψήφισμα τῆς Βουλῆς – Δέν ζήτησε συγγνώμη, δέν ἄλλαξε θέση, παρέπεμψε στόν Πρωθυπουργό!

ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ἔχει προγραμματισθεῖ νά διεξαχθεῖ συνέδριο τοῦ European Public Law Organization (Εὐρωπαϊκός Ὀργανισμός Δημοσίου Δικαίου) γιά τίς γερμανικές πολεμικές ἀποζημιώσεις. Πρός τοῦτο εὑρίσκεται στήν Ἀθήνα ὁ Πολωνός ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιος γιά τίς εὐρωπαϊκές σχέσεις, κ. Arkadiusz Mularzyk, ὁ ὁποῖος συναντήθηκε ἤδη μέ τόν τέως Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, μέ τόν ὁποῖο ἔχει συζητήσει τό ζήτημα.

Αὐτές τίς ἡμέρες ἐπέλεξε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Ἄκης Σκέρτσος νά δηλώσει ὅτι οἱ πολεμικές ἀποζημιώσεις εἶναι «παρελθόν»! Ἐνῷ αὐτός ὑποτίθεται ὅτι προσβλέπει στό μέλλον…

Ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Σωτήρη Πολύζου, στόν τηλεοπτικό σταθμό TRT τῆς Θεσσαλίας, γιά τό ζήτημα τῶν ἀποζημιώσεων, ὁ κ. Σκέρτσος εἶπε ἀναισχύντως καί ἀπεριφράστως ὅτι «ἄν ἀναλωνόμαστε σέ ζητήματα πού ἀφοροῦν τό παρελθόν, χάνουμε τή μάχη γιά τό μέλλον. Ἐμεῖς εἴμαστε κυβέρνηση πού κοιτᾶμε πρός τά ἐμπρός.» Ἔτσι μέ μιά μονοκοντυλιά διέγραψε τό ζήτημα τοῦ 1,3 δισ. εὐρώ πού διεκδικεῖ ἡ Ἑλλάς καί πού ἔχουν ἐγείρει καί ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης καταγγέλλοντας τήν ὀλιγωρία τῆς Γερμανίας νά ἀνταποκριθεῖ στίς ὑποχρεώσεις της.

Θύελλα ἀντιδράσεων προεκάλεσε ἡ τοποθέτησις αὐτή, ἡ ὁποία πέρα ἀπό τήν ὑπονόμευση τοῦ συνεδρίου πού προαναφέραμε, παραβιάζει καί ψήφισμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τῆς 16ης Ἀπριλίου 2019, διά τοῦ ὁποίου καλεῖται ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις «νά προβεῖ σέ ὅλες τίς ἐνδεδειγμένες, ἰδίως τίς διπλωματικές καί νομικές ἐνέργειες γιά τήν διεκδίκηση τῶν ὀφειλῶν καί τήν πλήρη ἱκανοποίηση ὅλων τῶν ἀξιώσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπό τόν Α΄ καί Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», ἀφοῦ ἀναγνωρίζεται ὅτι:

• τό ζήτημα τῶν ὀφειλῶν πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν Α΄ καί Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένει ἀνοικτό, ὡς ἀπαράγραπτο χρέος πού ἀναζητεῖ ἐπιμόνως τήν ἠθική, ἱστορική καί νομική του δικαίωση,

• οἱ ἀξιώσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί οἱ ὀφειλές ἀπό τόν Α΄ καί Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένουν ἐκκρεμεῖς καί ἐνεργές στό σύνολό τους,

• τό Ἑλληνικό Κράτος οὐδέποτε καί καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ἀποποιήθηκε τῶν ἀξιώσεών του, δέν τίθεται καί δέν δύναται νά τεθεῖ κανένα ζήτημα παραγραφῆς τῶν ἀξιώσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Δέν εἶναι δυνατόν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νά μήν τά γνωρίζει αὐτά. Καί ὅμως τά ἠγνόησε. Παρεβίασε τό ψήφισμα καί παρῃτήθη τῶν ἀποζημιώσεων. Ἐξ ὀνόματος τῆς Κυβερνήσεως ἄραγε;

«Οἱ δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου εἶναι ἀνιστόρητες, προσβάλλουν τή μνήμη τῶν θυμάτων τῆς κατοχῆς καί πλήττουν τά ἐθνικά μας δίκαια!» τονίζεται σέ ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Διεκδικήσεως τῶν Ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρός τήν Ἑλλάδα. Καί συνεχίζει: «Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Ἄκης Σκέρτσος μᾶς καλεῖ νά ξεχάσουμε τίς ὀφειλές τῆς Γερμανίας πρός τήν Ἑλλάδα (ἀποζημιώσεις στά θύματα, ἐπανορθώσεις στό κράτος γιά τίς καταστροφές καί τή λεηλασία τοῦ πλούτου, ἔντονη ἐπιστροφή τοῦ κατοχικοῦ δανείου καί ἐπαναπατρισμός τῶν ἀρχαιολογικῶν-πολιτιστικῶν θησαυρῶν), τίς ὁποῖες θεωρεῖ ἕνα παρωχημένο θέμα, πού κατ’ αὐτόν ἀνήκει στό παρελθόν!!! Ἡ τοποθέτηση αὐτή ἀποτελεῖ μνημεῖο κυνισμοῦ καί ἱστορικοῦ ἀναθεωρητισμοῦ προσβάλλοντας κατάφωρα τήν μνήμη τῶν θυμάτων τῆς Κατοχῆς. Ἐπιχειρεῖ, δέ, νά κουρελιάσει τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τῆς 17ης Ἀπριλίου 2019, τίς ρηματικές διακοινώσεις τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (14.11.1995, 4.6.2019, Ἰανουάριος 2020), τίς διαχρονικές δηλώσεις τῶν Προέδρων τῆς Δημοκρατίας, τῶν Πρωθυπουργῶν καί τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν. Τέτοια δήλωσις γίνεται γιά πρώτη φορά στήν ἑλληνική ἱστορία ἀπό Ἕλληνα κυβερνητικό ἀξιωματοῦχο, καί συνιστᾶ μεῖζον ἀτόπημα!».

Κατά τῆς Κυβερνήσεως κατεφέρθη καί ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας: «Βγαίνει σήμερα ὁ κ. Σκέρτσος καί λέει ὅτι μία πάγια ἐθνική διεκδίκηση, ἡ διεκδίκηση τῶν ἀποζημιώσεων ἀπό τήν περίοδο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς καί τοῦ κατοχικοῦ δανείου δέν ἀποτελεῖ πιά διεκδίκηση γιά τή χώρα μας». Ἐπικριτικός καί ὁ Δημήτρης Μάντζος, ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Ἀλλαγῆς, εἶπε πώς ἡ τοποθέτησις Σκέρτσου καταδεικνύει «τήν ἐπιδερμική, ὑποχωρητική προσέγγιση τῆς Κυβέρνησης Μητσοτάκη στήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας. Ἀλήθεια, ἔτσι ἐννοεῖ ὁ κ. Σκέρτσος τή “σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας”;» διηρωτήθη. Ἀπό τήν πλευρά του, τό ΚΚΕ δήλωσε πώς «ἀνέδειξε διαχρονικά καί συνεχίζει νά ἀναδεικνύει πολύμορφα τό ζήτημα τῆς διεκδίκησης τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων καί ἐπανορθώσεων ἀπό τή Γερμανία, ὡς δικαίωμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.»

Ὑπό τό βάρος τῆς κατακραυγῆς, ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος προχώρησε σέ διορθωτική δήλωση, ἀποφεύγοντας πάντως νά σημειώσει ὅτι εἶναι ἐνεργές οἱ ἀποζημιώσεις. «Ἡ θέση τῆς κυβέρνησης γιά τίς πολεμικές ἀποζημιώσεις καί τό κατοχικό δάνειο εἶναι καθαρή καί ἐκφράστηκε στήν τελευταία συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μέ τόν καγκελλάριο Σόλτς. Παραμένει ἕνα ἀνοιχτό ζήτημα, εἰδικά τό κατοχικό δάνειο, καί προσβλέπουμε σέ συζήτηση καί ἐπίλυση μέ τήν γερμανική κυβέρνηση ἀναγνωρίζοντας τίς δυσκολίες καί τίς νομικές ἐκκρεμότητες» ἀνέφερε ὁ κ. Σκέρτσος.

Κεντρικό θέμα