Ἡ ἀξονική τομογραφία τοῦ «σάπιου»

Ἑταιρεῖες του φέρονται ὅτι χρωστοῦν 22 ἑκατομμύρια στό Δημόσιο, ἀλλά τό Ὑπουργεῖο Ἀναπτύξεως ἑτοιμάζετο νά ἐγκρίνει 2 ἑκ. εὐρώ – Τούς σταμάτησε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς, ἀντεισαγγελεύς Χαράλαμπος Βουρλιώτης – Διαψεύδει ὁ παρουσιαστής καί παραπέμπει στό «πόθεν ἔσχες» του

ΕΝΑ ΠΟΡΙΣΜΑ 80 σελίδων ἀπό τήν Ἀρχή γιά τήν Ἀντιμετώπιση τοῦ Μαύρου Χρήματος σταμάτησε μιά χρηματοδότηση πού ἄν μή τί ἄλλο θά τήν χαρακτήριζε κανείς «περίεργη». Ἑταιρεία τοῦ γνωστοῦ τηλεπαρουσιαστοῦ Νίκου Κοκλώνη, ἡ ὁποία φέρεται νά ὀφείλει πρός τό Δημόσιο περί τά 20 ἑκατομμύρια εὐρώ, ἐπρόκειτο νά ἐπιδοτηθεῖ ἀπό εἰδικό πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως μέ ποσόν 2 ἑκατομμυρίων εὐρώ!!

Δεδομένου ὅτι εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς ὑποθέσεως εὑρίσκεται ἕνα προβεβλημένο πρόσωπο τοῦ τηλεοπτικοῦ χώρου, αὐτό παραπέμπει (χωρίς νά εἶναι ἡ ἴδια ὑπόθεσις) στήν ἀλήστου μνήμης περίπτωση τοῦ Μένιου Φουρθιώτη. Κάτι πού σημαίνει ὅτι ἡ διαφθορά ἐξακολουθεῖ νά κατατρύχει τόν δημόσιο βίο.

Στήν συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή ὁμιλεῖ περί ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως. Οἱ μέχρι στιγμῆς ἀποκαλύψεις καταδεικνύουν τό πολύ σοβαρό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ἀπό τίς ἀνεξάρτητες ἀρχές, παρά τίς προσπάθειες πού προσφάτως κατεβλήθησαν μέ στόχο νά τίς ἀπαξιώσουν. Νωπές εἶναι οἱ μνῆμες τῶν ἐπιθέσεων πού ἐδέχετο ὁ Χρῆστος Ράμμος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς γιά τήν Διασφάλιση τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν, ὅταν ξεσποῦσε τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν. Θέλουμε νά ἐλπίζουμε ὅτι δέν θά συμβεῖ κάτι ἀνάλογο στόν πρόεδρο τῆς Ἀρχῆς γιά τό μαῦρο χρῆμα, ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Ἤδη, στήν δέσμευση τῆς κινητῆς καί ἀκίνητης περιουσίας τοῦ πασίγνωστου τηλεοπτικοῦ παραγωγοῦ ὅπως καί στενῶν συνεργατῶν του πού κατηγοροῦνται ὅτι εἶχαν συστήσει ἐγκληματική ὀργάνωση, προχώρησε ἡ Ἀρχή, γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ἡ ἔγκαιρη παρέμβασις τοῦ τελευταίου συνέβαλε ὥστε νά μπλοκαρισθεῖ τήν τελευταία στιγμή οἰκονομική ἐπιδότησις πρός τόν συγκεκριμένο παραγωγό ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἀναπτύξεως, ὕψους 2 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Τά χρήματα, σύμφωνα μέ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως, ἐγκρίθηκαν, ἀλλά δέν ἐκταμιεύθηκαν. Ὅμως βάσει τοῦ 80σέλιδου πορίσματος τοῦ κ. Βουρλιώτη, ἔχει ἤδη προκληθεῖ ζημία στό Δημόσιο 22 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τό ξέπλυμα μαύρου χρήματος γιά τό ὁποῖο ἐλέγχεται ὁ παρουσιαστής.

Σέ περίπτωση πού θεωρηθεῖ ἀρχηγός τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως ἀναμένεται, μετά ἀπό αἴτημα τῆς Ἀρχῆς, νά ἀσκηθεῖ εἰς βάρος του ποινική δίωξις γιά ἀπάτη εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου, φοροδιαφυγή, φορολογική ἀπάτη, σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καί ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσώπων ἀγνώστου ταυτότητος. Μέλη τῆς ὀργανώσεως θεωρεῖται ὅτι κινοῦνται παρανόμως στό ἐξωτερικό γιά τό ξέπλυμα χρήματος. Στήν ὑπόθεση ἐμπλέκονται ἑπτά πρόσωπα, συνεργάτες τοῦ παραγωγοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων καί Ἀλβανός, πού κατηγορεῖται γιά ἐμπόριο ναρκωτικῶν, καί εἶναι ἤδη προφυλακισμένος. Ἐπίσης ἐρευνᾶται ὁ ρόλος τῶν ἐκπροσώπων 15 ἑταιρειῶν πού εἶχε συστήσει ὁ πρωταγωνιστής, μέσῳ τῶν ὁποίων ζημίωσε τό Δημόσιο μέ 20 ἑκατομμύρια εὐρώ!

Ὁ Νῖκος Κοκλώνης, πάντως, μέ ἀνακοίνωση τήν ὁποία ἐξέδωσε χθές, διαψεύδει σχετικό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Documento, ἡ ὁποία ἀπεκάλυψε ὅτι τό ὄνομά του ἀναφέρεται στό πόρισμα Βουρλιώτη. Ὑποστηρίζει συγκεκριμένα: «Δραστηριοποιοῦμαι ἐπαγγελματικά τά τελευταῖα 20 χρόνια σέ περισσότερες ἀπό 7 χῶρες, ἔχοντας ἐπιχειρήσεις σέ διάφορους κλάδους. Ἡ ἐπαγγελματική μου δραστηριότητα, ὅπως καί οἱ ἐπιχειρήσεις μου, ἔχουν ἐλεγχθεῖ ἐπανειλημμένα ἀνά τόν κόσμο χωρίς ποτέ νά μοῦ καταλογιστεῖ ὁτιδήποτε παράνομο. Ἀναρωτιέμαι πῶς τό Documento γνωρίζει ὅτι ἐλέγχομαι ἀπό κάποια ἀρχή, ἐνῷ σέ ἐμένα, τόν “ἐλεγχόμενο”, δέν ἔχει κοινοποιηθεῖ ὁτιδήποτε σχετικό».

Ἀκόμη ἀναφέρει: «Οἱ ἐπαγγελματικές μου δραστηριότητες τά τελευταῖα χρόνια στήν ἑλληνική ἐπικράτεια ἀφοροῦν παραγωγές γνωστῶν τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν πού μεταδίδονται ἀπό ὅλους σχεδόν τούς ἐθνικῆς ἐμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Οἱ τηλεοπτικές παραγωγές τῶν ἐπιχειρήσεών μου εἶναι διαθέσιμες σέ ὅλους μέσῳ τῶν σταθμῶν. Οἱ δαπάνες καί οἱ πληρωμές εἶναι διαφανεῖς καί προσβάσιμες σέ ὅλους καί ἀφοροῦν δημοσιογράφους καί προμηθευτές, καθώς καί λοιπές ἑταιρικές ὑποχρεώσεις. Αὐτό ἔχει διαπιστωθεῖ σέ πέντε τοὐλάχιστον οἰκονομικούς ἐλέγχους πού ἔχουν γίνει τά τελευταῖα χρόνια. Ἐπίσης, σέ προσωπικό ἐπίπεδο, οἱ ἀρχές ἔχουν στή διάθεσή τους τό πόθεν ἔσχες μου, στό ὁποῖο ἀπεικονίζονται πλήρως οἱ πηγές τῶν εἰσοδημάτων μου ἀνά τόν κόσμο».

 

Κεντρικό θέμα