Ἔκρηξις αἰσχροκερδείας – Πλεόνασμα ἀπληστίας!

Διψήφιες αὐξήσεις στίς τιμές τῶν τροφίμων γιά 15ο μῆνα! – Ἐνῷ ὁ πληθωρισμός μειώνεται ραγδαίως, τά ὑπερκέρδη τῶν ἑλληνικῶν ὁμίλων ἐκτινάσσονται καί προκαλοῦν ἀπελπισία στούς καταναλωτές

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ καλπάζει ἡ ἀκρίβεια στά τρόφιμα παρά τήν νέα ἐπιβράδυνση τοῦ πληθωρισμοῦ. Οἱ τιμές τῶν τροφίμων αὐξάνονται μέ ἐκρηκτικούς ρυθμούς, ροκανίζοντας τά εἰσοδήματα καί τήν ἀγοραστική δύναμη τῶν νοικοκυριῶν, ἐνῷ πλέον εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ αἰσχροκέρδεια κυριαρχεῖ στήν ἀγορά, ἀπομυζῶντας τά εἰσοδήματα. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι μέσα σέ ἕναν μῆνα, μεταξύ Μαΐου καί Ἰουνίου, τά φροῦτα ηὐξήθησαν κατά 28,8%.

Οἱ σχετικοί δεῖκτες τῆς ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ὅτι οἱ ἀνατιμήσεις στά τρόφιμα τρέχουν σέ διψήφιο ποσοστό γιά 15ο μῆνα, ἐνῷ ἡ ψαλίδα διευρύνεται ὅλο καί περισσότερο. Ὁ δείκτης διατροφῆς ἀπό 11,6% τόν Μάιο ηὐξήθη στό 12,2% τόν Ἰούνιο, μέ τίς μεγαλύτερες αὐξήσεις νά σημειώνονται σέ βασικά εἴδη διατροφῆς ὅπως ψωμί καί δημητριακά, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά καί αὐγά, ἔλαια, φροῦτα καί χυμούς-ἀναψυκτικά. Ἐκτός ἀπό τά τρόφιμα αὐξήσεις καταγράφονται σέ μία εὐρεῖα γκάμα προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν ὅπως ἔνδυσις-ὑπόδησις, εἴδη νοικοκυριοῦ, αὐτοκίνητα- μοτοσυκλέττες ἀλλά καί φαρμακευτικά προϊόντα, ὀφειλόμενες σέ μεγάλο βαθμό στόν «πληθωρισμό ἀπληστίας», ὅπως ἀνέφερε πρίν ἀπό ὀλίγες ἡμέρες τό Γραφεῖο Προϋπολογισμοῦ τῆς Βουλῆς. Στήν ἔκθεση τοῦ Γραφείου, ἐπισημαίνεται ὅτι οἱ μεγάλες πληθωριστικές ἑστίες στά τρόφιμα προειδοποιοῦν ὅτι ἄν δέν συγκρατηθοῦν τά ἐπιχειρηματικά περιθώρια κέρδους, ἡ ἐν γένει ἀντιμετώπισις τοῦ πληθωρισμοῦ θά μένει ἀναποτελεσματική εἰς βάθος χρόνου μέ ἀκόμη περισσότερες αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν πλευρά τῆς ΕΚΤ.

Ὅπως προκύπτει, πολλές ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις πού ἀναμφισβήτητα ἐπλήγησαν ἀπό τήν ἐνεργειακή κρίση καί ὑποχρεωτικῶς ηὔξησαν τίς τιμές γιά νά ἀνταποκριθοῦν στό ὑψηλό κόστος καί νά ἀποφύγουν τήν μείωση τῶν κερδῶν τους, διατηροῦν σέ ὑψηλά ἐπίπεδα τίς τιμές τῶν προϊόντων τους παρά τό γεγονός πλέον ὅτι ἔχουν μειωθεῖ δραστικῶς οἱ τιμές τῆς ἐνέργειας. Ἄλλως τε φαίνεται καί ἀπό τά στοιχεῖα πού ἀνεκοίνωσε ἡ ΕΣΛΤΑΤ ὅτι ἡ ἐπιβράδυνσις τοῦ πληθωρισμοῦ τόν Ἰούνιο στό 1,8% ὀφείλεται κυρίως στήν σημαντική πτώση τῶν τιμῶν ἐνέργειας (φυσικοῦ ἀερίου -54% τό τελευταῖο 12μηνο, -21% στόν ἠλεκτρισμό, 20,7% στό πετρέλαιο θερμάνσεως καί 21% στά καύσιμα.) Ὁ Γενικός Δείκτης Τιμῶν Καταναλωτοῦ σημείωσε τόν Ἰούνιο ἄνοδο 0,6% σέ μηνιαία βάση. Ὅμως αὐτή ἡ μεταβολή δέν ἀντανακλᾶ τήν πραγματική κατάσταση καί τίς τάσεις στήν ἀγορά. Ὁ μέσος ΔΤΚ τοῦ δωδεκαμήνου Ἰουλίου 2022-Ἰουνίου 2023, συγκριτικῶς πρός τόν ἀντίστοιχο τοῦ δωδεκαμήνου Ἰουλίου 2021-Ἰουνίου 2022, σημείωσε ἄνοδο 7%. Ὑπῆρξε δηλαδή ἐπιτάχυνσις ἀνόδου τῶν τιμῶν, καθώς στό ἀμέσως προηγούμενο 12μηνο ἡ αὔξησις ἦταν 6,2%.

Ἐνδεικτικῶς, σέ ἕνα ἔτος ὑπῆρξαν ἀνατιμήσεις σέ: Ψωμί καί δημητριακά (9,5%), Κρέατα-γενικά (11,4%), Ψάρια-γενικά (6,7%), Γαλακτοκομικά καί αὐγά (15,3%), Ἔλαια καί λίπη (14,2%), Φροῦτα-γενικά (10,3%), Λαχανικά-γενικά (14,7%), Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (10,9%), Λοιπά τρόφιμα (15,6%), Καφέ-κακάο- τσάι (10,5%), Μεταλλικό νερό-ἀναψυκτικά-χυμούς φρούτων (13,2%) καί Ἀλκοολοῦχα ποτά-μή σερβιριζόμενα (8,1%).

Αὐξήσεις τιμῶν κατεγράφησαν ἐπίσης σέ: Ἔνδυση καί ὑπόδηση (5,9%), Ἐνοίκια κατοικιῶν (4,5%), Ἐπισκευή καί συντήρηση κατοικίας (4,5%), Ὑπηρεσίες κοινοχρήστων (2,1%), Ὑγραέριο (11,2%), Στερεά καύσιμα (27,9%), Ἔπιπλα καί διακοσμητικά εἴδη (4,7%), Οἰκιακές συσκευές καί ἐπισκευές (5,1%), Ὑαλικά- ἐπιτραπέζια σκεύη καί σκεύη οἰκιακῆς χρήσεως (6,9%), Εἴδη ἄμεσης καταναλώσεως νοικοκυριοῦ (9,3%), Οἰκιακές ὑπηρεσίες (7,9%), Φαρμακευτικά προϊόντα (18,8%), Ἰατρικές-ὀδοντιατρικές καί παραϊατρικές ὑπηρεσίες (5%).

Σέ μηνιαία βάση, μεταξύ Ἰουνίου καί Μαΐου, νέες ἀνατιμήσεις ἐσημειώθησαν σέ: Χοιρινό (1,5%), Ψάρια νωπά (5,4%), Τυριά (0,8%), Φροῦτα νωπά (28,8%), Πατάτες (4,6%), Ἔνδυση καί ὑπόδηση (3,4%), Ἐνοίκια κατοικιῶν (0,4%), Αὐτοκίνητα μεταχειρισμένα (2,5%), Καύσιμα αὐτοκινήτου-βενζίνη (1,7%), Μεταφορά ἐπιβατῶν μέ ἀεροπλάνο (5,4%), Κινηματογράφους-θέατρα (5%) καί Ἑστιατόρια-ζαχαροπλαστεῖα-καφενεῖα (0,3%).

Αὐτή ἡ κούρσα τῆς ἀκρίβειας εἶναι καί ὁ βασικός λόγος πού τό μεγαλύτερο μέρος ἀπό τόν διαθέσιμο δημοσιονομικό χῶρο πού ἔχει σχηματισθεῖ ἀπό τήν καλύτερη τοῦ ἀναμενομένου πορεία, ὅσον ἀφορᾶ στά φετινά φορολογικά ἔσοδα, κατευθύνεται στό market pass. Τό market pass τῶν 22 ἕως 72 εὐρώ τόν μῆνα θά συνεχίσει νά χορηγεῖται στούς δικαιούχους καί τούς μῆνες Αὔγουστο, Σεπτέμβριο καί Ὀκτώβριο, ἀρχικῶς κοστίζοντας ἐπί πλέον 100 ἑκατομμύρια εὐρώ γιά κάθε μῆνα ἐφαρμογῆς. Ἡ ἀρχιτεκτονική τοῦ μέτρου παραμένει ἴδια καθώς τά κριτήρια δέν ἀλλάζουν. Ωστόσο γιά τήν χορήγηση τοῦ market pass θά ληφθούν ὑπ’ όψιν πλέον οἱ φορολογικές δηλώσεις τοῦ 2022, οἱ ὁποῖες θά πρέπει νά έχουν ὑποβληθεῖ μέχρι τό τέλος Ἰουλίου ἀπό ὅσους ἐπιθυμοῦν νά λάβουν τήν παροχή. Ὑπενθυμίζεται πώς οἱ αἰτήσεις γιά τό μέτρο τοῦ market pass ὑπεβλήθησαν τόν περασμένο Φεβρουάριο καί Μάρτιο, καί οἱ δικαιοῦχοι προέκυψαν μέ βάση τίς φορολογικές δηλώσεις τοῦ 2022 καί τά εἰσοδήματα 2021. Τώρα όμως έχουν ὑποβληθεῖ οἱ φορολογικές δηλώσεις τοῦ 2023 καί θά ὑπάρξουν ὁρισμένοι δικαιοῦχοι πού θά εὑρεθοῦν ἐκτός λόγῳ νέων εἰσοδημάτων, ἐνῷ θά ὑπάρχουν κι ἄλλοι πού θά εἶναι δικαιουῦχοι ἐνῷ δέν ἦσαν, συμφώνως πρός τά εἰσοδήματα τοῦ 2021. Γιά αυτό καί ἐκτιμᾶται πώς γιά κάποιες κατηγορίες θά ἀνοίξει καί πάλι ἡ πλατφόρμα τῶν αἰτήσεων.

Συμφώνως πρός τό καθεστώς κατά τό ὁποῖο ἐδόθη ἡ ἐνίσχυσις τούς προηγούμενους μῆνες, τά φυσικά πρόσωπα δικαιοῦνται τήν ἐνίσχυση, ἐφ’ ὅσον τό ἐτήσιο συνολικό οἰκογενειακό εἰσόδημά τους ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πηγή προελεύσεώς του, πραγματικό καί τεκμαρτό, ἀνέρχεται σέ ἕως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) εὐρώ γιά ἄγαμο καί εἴκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) εὐρώ γιά ἔγγαμο.

Τό εἰσόδημα αὐτό προσαυξάνεται κατά 5.000 εὐρώ γιά κάθε ἐξαρτώμενο τέκνο, ἄλλο ἐξαρτώμενο μέλος καί φιλοξενούμενο μέλος τοῦ νοικοκυριοῦ. Στήν περίπτωση μονογονεϊκῆς οἰκογενείας, τό εἰσόδημα αὐτό καθορίζεται σέ 24.000 εὐρώ καί προσαυξάνεται κατά 5.000 εὐρώ γιά κάθε ἐξαρτώμενο τέκνο, ἄλλο ἐξαρτώμενο μέλος καί φιλοξενούμενο μέλος μετά τό πρῶτο.

Κεντρικό θέμα