Ἀσπίδα προστασίας Γεραπετρίτη στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Συνόδευσε τόν νέο διοικητή Θεμ. Δεμίρη κατά τήν ἀκρόαση στήν Βουλή «ὡς ἐποπτεύων ὑπουργός τῆς ΕΥΠ» – Στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐπικρατείας αἴφνης οἱ ὀργανισμοί πού ὑπάγονται στό Μέγαρο Μαξίμου – Ἡ διπλή ὁμολογία τοῦ κυρίου Δεμίρη: Ναί, παρακολουθοῦνται πολιτικοί καί δημοσιογράφοι, ἀλλά «δεσμεύομαι ἀπό τό καθῆκον ἐχεμύθειας», «ἡ εἰσαγγελέας τῆς ΕΥΠ γνωρίζει ὅλα τά ὀνόματα τῶν παρακολουθούμενων»!

ΖΩΗΡΕΣ ἐκπλήξεις ἐπεφύλασσε ἡ ἀκρόασις τοῦ νέου διοικητοῦ τῆς ΕΥΠ Θεμιστοκλῆ Δεμίρη ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν τοῦ κοινοβουλίου κατά τήν χθεσινή συνεδρίασή της.
Ἡ πρώτη: ἔκπληκτοι οἱ βουλευτές εἶδαν ὅτι ὁ νέος διοικητής συνοδεύετο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας Γιῶργο Γεραπετρίτη, ὁ ὁποῖος παρέστη σύμφωνα μέ κύκλους τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ὡς «ἐποπτεύων ὑπουργός τῆς ΕΥΠ.» Καί τοῦτο, διότι ὅλοι οἱ ὀργανισμοί, ἡ ἐποπτεία τῶν ὁποίων ἔχει μεταβιβασθεῖ στό γραφεῖο Πρωθυπουργοῦ, στό πλαίσιο τοῦ ἐπιτελικοῦ Κράτους, αἴφνης τελοῦν ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ. Ὁ ὁποῖος μέ τόν τρόπο αὐτό θά λειτουργήσει στό μέλλον ὡς ἡ νομική ἀσπίδα πρός τό πρόσωπο τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὡς ἐποπτεύων, σέ περίπτωση πού γίνουν νέες ἀποκαλύψεις. Ὁ κύριος Γεραπετρίτης εἶναι ὑποχρεωμένος στόν Πρωθυπουργό, καθώς τό Μαξίμου τοῦ παρεῖχε κάλυψη στούς χειρισμούς τῆς ὑποθέσεως Φουρθιώτη, καί αὐτά εἶναι χρωστούμενα, ἀλλά καί διότι εἶναι τό ἐνδιάμεσο πρόσωπο-ἐγγυητής μεταξύ τοῦ Πολιτικοῦ Κέντρου τῆς Κυβερνήσεως καί οἰκονομικῶν συστημάτων, μέ τά ὁποῖα ἔχει ἔρθει προσφάτως σέ σύγκρουση, μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν, ὁ Πρωθυπουργός.
Τώρα φαίνεται νά φλερτάρει μέ αὐτά, μέ ἐγγυητή τρίτα πρόσωπα. Τό ἐνδιαφέρον πάντως εἶναι ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου Γεραπετρίτη στήν ἀκρόαση τοῦ νέου διοικητοῦ τῆς ΕΥΠ δέν προεκάλεσε ἐντύπωση στήν κοιμωμένη ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία εἶναι χειρότερη ἀπό τήν Κυβέρνηση πού καταγγέλλει. Οἱ παλιότεροι δέν θυμοῦνται νά ἦταν παρών ὁ κύριος Γεραπετρίτης ὡς ὁ ἐποπτεύων Ὑπουργός τῆς ΕΥΠ στήν ἀκρόαση τοῦ κυρίου Κοντολέοντος. Καί αὐτό σημαίνει ὅτι μπαίνει μπροστά ὡς ἀερόσακος γιά νά περιορισθεῖ τό εὖρος τῆς νομικῆς εὐθύνης τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ περίπτωση ἀποκαλύψεων. Ἐξ ἴσου ἐνδιαφέρον εἶναι καί τό ἑξῆς: ὁ κύριος Γεραπετρίτης ζήτησε ἀπό βουλευτές τῆς ἀντιπολιτεύσεως νά ἀνασκευάσουν διαρροές τους, ὅτι ἐκεῖνος εἶχε πεῖ ψέματα στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν, δεσμευόμενος

Κεντρικό θέμα