«Βόμβες» Ράμμου γιά τίς ὑποκλοπές

ΕΝΩΠΙΟΝ τῆς Ἐπιτροπῆς LIBE τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κατέθεσε ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀρχῆς Διασφαλίσεως Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν (ΑΔΑΕ) κ. Χρῆστος Ράμμος, ἀποκαλύπτοντας ὅτι ἐδέχθη προσωπικές ἀπειλές ἀπό ἀξιωματούχους τῆς Κυβερνήσεως γιά τήν πολύκροτη ὑπόθεση τῶν παρακολουθήσεων μέ θύματα πολιτικούς, δημοσιογράφους καί στρατιωτικούς.

Οἱ νέες σοβαρές καταγγελίες τοῦ κ. Ράμμου ἀφοροῦν στήν περίοδο (Ἰανουάριος 2023) ἀφ’ ὅτου ἐπικοινώνησε μέ τόν τότε Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξη Τσίπρα γιά νά τόν ἐνημερώσει γιά τά πρόσωπα πού εἶχαν τεθεῖ ὑπό παρακολούθησιν. «Τόν Ἰανουάριο μέ προσέβαλαν καί μέ ἀπείλησαν προσωπικά, δημοσίως καί μέ ὠμότητα, βουλευτές καί ἀξιωματοῦχοι τῆς Κυβέρνησης, ὅταν ἡ ΑΔΑΕ προσπάθησε νά ἐνημερώσει τόν τότε ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης, μέ βάση δικό του αἴτημα πού ἑδράζεται στήν κείμενη νομοθεσία (5002/2022, ἄρθρο 8, παράγραφος 6), νά μάθει ἄν ὑπῆρξαν στόχος παρακολούθησης ὑψηλά ἱστάμενοι δημόσιοι ἀξιωματοῦχοι ἀπό τήν κρατική ὑπηρεσία πληροφοριῶν, τήν ΕΥΠ» τόνισε ὁ κ. Ράμμος.

Ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση τῆς εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΔ κ. Ἐλίζας Βόζενμπεργκ, ἐάν προσέφυγε στήν Δικαιοσύνη γιά ὅσα κατέθεσε στήν Ἐπιτροπή, ἀπήντησε ἀρνητικά. Καί αὐτό, διότι ὑπῆρχε ἐκείνη τήν περίοδο μεγάλη ὀξύτης καί δέν ἦταν σκοπός του νά προσθέσει μιά ἀκόμη δικαστική διαμάχη στήν ἐπικαιρότητα. «Ἔτσι προτίμησα νά τά προσπεράσω» ὑπεγράμμισε.

Ἐπί πλέον, ἐνημέρωσε τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τίς «παρεμβάσεις στήν ἀνεξαρτησία τῆς ΑΔΑΕ» μέ τήν ξαφνική ἀλλαγή μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου της. Στίς 25 Σεπτεμβρίου ἡ Βουλή ἀντικατέστησε 3 ἀπό τά 7 μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς ΑΔΑΕ, ἡ θητεία τῶν ὁποίων εἶχε λήξει ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2022, «ἀλλά ἡ ἀντικατάστασή τους παρουσιάστηκε ὡς “ἐπείγουσα” μετά τήν ἀδράνεια τῆς ἁρμόδιας κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς ἐπί 18 μῆνες.» Μέ ἁπλά μαθηματικά, ὁ κ. Ράμμος ἐξήγησε ὅτι συμφώνως πρός τό Ἄρθρο 101α τοῦ Συντάγματος, ἀπαιτεῖται πλειοψηφία 3/5 γιά νά ἐγκριθεῖ ἀλλαγή στό Δ.Σ. «Στήν συγκεκριμένη περίπτωση ἡ ἀντικατάσταση ἀποφασίστηκε μέ ὁριακά μικρότερη πλειοψηφία (16/27), κατά παράβαση τοῦ Συντάγματος. Τά ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας δημοσιεύτηκαν στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως μεσάνυχτα μέ ἀξιοσημείωτη βιασύνη, κάτι πού δείχνει ὅτι ἡ ἀντικατάσταση θά μποροῦσε νά συνδέεται μέ συγκεκριμένα γεγονότα. Δέν θέλω νά προχωρήσω σέ λεπτομέρειες» ἀνέφερε ἐμφανῶς ταραγμένος. Καί δέν εἶναι μόνον ἡ ΑΔΑΕ πού ἐδέχθη πιέσεις τό προηγούμενο διάστημα, κατά τόν κ. Ράμμο. Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος πού ἐρευνᾶ τήν ἴδια ὑπόθεση, συμπλήρωσε στήν κατάθεσή του.

Δέν παρέλειψε νά ἐνημερώσει τήν Ἐπιτροπή καί γιά τίς τελευταῖες δικαστικές ἐξελίξεις πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν δίωξη δύο μελῶν τῆς ΑΔΑΕ, τῆς νομικοῦ κ. Κατερίνας Παπανικολάου καί τοῦ καθηγητοῦ στό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς κ. Στέφανου Γκρίτζαλη, μέ τήν κατηγορία ὅτι ἔδωσαν ἀπόρρητα στοιχεῖα στόν δημοσιογράφο κ. Θανάση Κουκάκη, ἐπίσης θῦμα τῶν παρακολουθήσεων.

«Ἦταν μεγάλο σόκ γιά μένα ἡ δίωξη δύο ἐξαιρετικῶν συνεργατῶν μου. Ἔχω συνεργαστεῖ μαζί τους χρόνια καί μπορῶ νά ἐγγυηθῶ γιά τόν ἐπαγγελματισμό τους πρός τό καθῆκόν τους. Παρ’ ὅλο πού δέν γνωρίζω τίς λεπτομέρειες γιά τούς λόγους πού ἔχουν διωχθεῖ, εἶμαι πλήρως πεπεισμένος ὅτι ἡ εἰσαγγελία θά διαψευστεῖ σύντομα» σχολίασε ὁ κ. Ράμμος.

Τά μέλη τῆς ΑΔΑΕ καλοῦνται στίς 9 Νοεμβρίου νά παρουσιασθοῦν στό δικαστήριο ὡς ὕποπτοι γιά τήν διαρροή στοιχείων τῆς ἐρεύνης. Ἡ παραγγελία γιά τήν ἔρευνα εἶχε δοθεῖ ἀπό τόν τέως Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἰσίδωρο Ντογιάκο, ἐλάχιστες ἡμέρες πρίν ἀφυπηρετήσει. Ὁ Ντογιάκος εἶχε εκδόσει γνωμοδότηση ὅτι ἡ ΑΔΑΕ δέν εἶχε ἁρμοδιότητα νά κάνει ἔλεγχο σέ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας πού ἐμπλέκεται στό σκάνδαλο. «Δέν ὑπάρχει δικαιολογία γιά τήν θεσμική ἀπρέπεια στήν ὁποία ὑπέπεσε ὁ Ἰσίδωρος Ντογιάκος. Σκόπιμα ταλαιπωρεῖ εὐσυνείδητους ἀνθρώπους καί ἐξέχοντες ἐπιστήμονες. Καί εἶναι θλιβερό πώς τό κάνει παραβλέποντας σκόπιμα τήν ἀλήθεια» ἦταν ἡ δήλωσις τοῦ κ. Κουκάκη, μετά τίς νέες ἐξελίξεις.

Ὑπενθυμίζεται δέ ὅτι ἡ δίωξις τῶν δύο μελῶν τῆς ΑΔΑΕ ἕπεται τῆς ἀποφάσεως τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργίας Ἀδειλίνη νά πάρει τήν δικογραφία γιά τήν ὑπόθεση τῶν παρακολουθήσεων ἀπό τούς Εἰσαγγελεῖς Πρωτοδικῶν καί νά τήν ἀναθέσει σέ ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις