ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Τσίπρας: Μέ ἐσωκομματικό δημοψήφισμα οἱ μετεκλογικές συνεργασίες

Τείνει χεῖρα συνεργασίας στό ΚΙΝΑΛ – «Ὄχι» ἀπό τήν Χαριλάου Τρικούπη

ΤO ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ μετεκλογικῆς συνεργασίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ ἄλλο κόμμα δέν θά τό ἀποφασίσει ὁ Πρόεδρος ἤ ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή ἀλλά τά ἴδια τά μέλη τοῦ κόμματος. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀφοῦ ἔκανε ἄνοιγμα συνεργασίας πρός τό ΚΙΝΑΛ ἐξήγησε μέ ποιόν τρόπο θά ληφθοῦν οἱ ἀποφάσεις τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν μέ τό σύστημα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. «Ἐμεῖς δεσμευόμαστε ὅτι στό κρίσιμο ἐρώτημα γιά τό ἐάν θά μποῦμε σέ κάποια Κυβέρνηση, δέν θά ἀποφασίσει ὁ Πρόεδρος ἤ ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή, ἀλλά ἡ βάση, τά μέλη τοῦ κόμματος σέ ψηφοφορία. Ὅπως γίνεται σέ ὅλη τήν Εὐρώπη» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως σέ συνέντευξή του στόν «Σκάι». Τονίζοντας ὅτι δέν τόν ἀνησυχεῖ ἡ ἄνοδος τοῦ ΚΙΝΑΛ καί ὅτι «τό μέτωπό μας εἶναι ὁ Μητσοτάκης», ὁ κ. Τσίπρας ἐπεσήμανε ὅτι εἶναι ἀνοικτός σέ συνεργασία μέ ἄλλα κόμματα, ὅπως γίνεται σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές, πολύ πιό σημαντικές καί ἰσχυρές χῶρες ἀπ’ ὅ,τι ἡ Ἑλλάς, πού ἐπί δεκαετίες κυβερνῶνται μέ συστήματα ἁπλῆς ἀναλογικῆς καί κυβερνήσεις συνεργασίας.

Ἄμεση ἦταν ἡ ἀπάντησις τοῦ ΚΙΝΑΛ στήν δήλωση τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά μετεκλογική συνεργασία. «Ὅταν ὁ κ. Τσίπρας εἶχε τήν δυνατότητα ἐπιλογῆς μεταξύ τῆς προόδου καί τῆς ἀντιδραστικῆς συντήρησης ἐπέλεξε τό δεύτερο. Τόν κ. Καμμένο καί τόν κ. Παπαγγελόπουλο» σχολίασε ἡ Χαριλάου Τρικούπη. Ὑπεστήριξε ὅτι «εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ καί ἀνειλικρινῆ ὅσα λέει τώρα περί προοδευτικῆς διακυβέρνησης, ἐπειδή εἶναι σέ ἀποδρομή». Τέλος ὑπενθύμισε στόν κ. Τσίπρα ὅτι «γιά τίς μεγάλες μεταρρυθμίσεις ΑΣΕΠ καί Διαύγεια, πού ἔγιναν ἀπό τίς Κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὁ κ. Τσίπρας δέν τίς ψήφισε καί ἡ ΝΔ προσπάθησε νά τίς καταργήσει.»

Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς συνεντεύξεώς του ὁ κ. Τσίπρας ἤσκησε κριτική γιά τήν ἀκρίβεια καί πῶς διαχειρίζεται τό πρόβλημα ἡ Κυβέρνησις. Εἶναι μέν ἕνα διεθνές φαινόμενο, ἐπεσήμανε, ἀλλά εἰδικά στήν Ἑλλάδα ἔχει πολλαπλασιασθεῖ ἐξ αἰτίας τῆς κυβερνητικῆς ἀδυναμίας νά ἀντιληφθεῖ ἐγκαίρως τό μέγεθος τοῦ φαινομένου καί ἠκολούθησε πολιτική πού ἀποδυνάμωσε τήν κρατική παρέμβαση, τήν ΔΕΗ καί τούς ἐλεγκτικούς μηχανισμούς. Κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό ὅτι δέν ἀντελήφθη ἐγκαίρως τό ἐπερχόμενο κῦμα ἀκρίβειας πού θά εἶναι μόνιμο. Ἀνέφερε ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἦρθε «ὡς ὁ καλύτερος τεχνοκράτης καί ἀπέδειξε ὅτι ἔχει πολύ μεγάλη ἀδυναμία νά χειριστεῖ κρίσεις, τό ἐπιτελικό κράτος ἔχει γίνει ἀνέκδοτο, στήν πανδημία εἴμαστε οἱ χειρότεροι». Τόνισε ὅτι «ἐμεῖς θέλουμε νά μπεῖ φρένο σ’ αὐτή τή συμφορά, ἀλλά καί στή μεγάλη οἰκονομική συμφορά πού ἔρχεται» προσθέτοντας ὅτι ἡ δημοκρατία δέν ἔχει ἀδιέξοδα. Δέν ἀπέκλεισε δέ τό ἐνδεχόμενο οἱ πολῖτες νά ἀποστραφοῦν τήν πολιτική καί νά στραφοῦν σέ μορφώματα τῆς ἄκρας Δεξιᾶς.

Μιλώντας γιά τό πεδίο τῆς ἀκρίβειας, ὁ κ. Τσίπρας εἶπε ὅτι «ἐμεῖς δέν θά προχωρούσαμε σέ διαδικασία ἰδιωτικοποίησης τῆς ΔΕΗ ἐν μέσῳ τῆς μεγαλύτερης ἐνεργειακῆς κρίσης» προσθέτοντας ὅτι «ἐπί 4,5 χρόνια δέν αὐξήσαμε οὔτε ἕνα εὐρώ τόν λογαριασμό τοῦ ρεύματος, ἀντίθετα μειώσαμε τόν ΦΠΑ τῆς ἐνέργειας στόν κατώτατο συντελεστή τό 2019.» Προσέθεσε ὅτι εἴμαστε μεταξύ τῶν τριῶν πιό ἀκριβῶν τιμῶν ρεύματος στήν Εὐρώπη. Ἐπανέλαβε ὅτι ἐάν κερδίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τίς ἐκλογές καί σχηματισθεῖ προοδευτική Κυβέρνησις ἡ ΔΕΗ θά ἀνακτήσει τό «Δ» (σ.σ. Δημόσια) στήν λειτουργία της, ἀνεξαρτήτως μέ τό τί θά γίνει μέ τίς αὐξήσεις μετοχικοῦ κεφαλαίου, θά ὑπάρξει ἐντολή νά παγώσουν τά τιμολόγια καί θά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ ΡΑΕ καί ἡ Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ γιά νά γίνουν ἔλεγχοι.

Τέλος, παρεῖχε ἐκ νέου κάλυψη στόν Παῦλο Πολάκη λέγοντας ὅτι ὅλα τά στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν τήν διαδρομή τους, τήν εὐθυκρισία τους, τήν δυνατότητα νά διατυπώνουν τίς ἀπόψεις τους, διευκρινίζοντας ὅτι δέν συμφωνεῖ πάντα μέ ὅσα λέει, ἀλλά τίς ἐκφράζει «συλλογικά καί συγκροτημένα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;