ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Tρεῖς νέες ρυθμίσεις ὀφειλῶν

Μία δεύτερη εὐκαιρία θά ἔχουν οἱ φορολογούμενοι γιά τά κορωνοχρέη

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ρυθμίσεων τῶν ὀφειλῶν πρός τήν Ἐφορία θέτει σέ ἐφαρμογή τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν μέ στόχο τήν διευκόλυνση τῶν φορολογουμένων τόσο γιά τά χρέη πού ἐδημιουργήθησαν τό διάστημα Μαρτίου-Ἰουνίου 2020 ὅσο καί γιά ὀφειλές πού ἐδημιουργήθησαν καί μετά τό lockdown. Οἱ ρυθμίσεις ἀφοροῦν ὅσους συσσώρευσαν φορολογικές ὀφειλές ἤ ἔχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις.

Συμφώνως πρός τίς ἀνακοινώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Χρήστου Σταϊκούρα τίθενται σέ ἐφαρμογή:

1. Νέα ρύθμισις γιά τήν ἐξόφληση τῶν τρεχουσῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεων τῆς περιόδου Μαρτίου – Ἰουνίου 2020. Ὅσες ὀφειλές τελοῦν σέ ἀναστολή ἕως τίς 30 Ἀπριλίου 2021 μποροῦν νά ρυθμισθοῦν, ἀπό τόν Μάιο τοῦ 2021, σέ 12 δόσεις ἄτοκα ἤ σέ 24 δόσεις, μέ ἐπιτόκιο τῆς τάξεως τοῦ 2,5%.

Οἱ δόσεις πού δέν κατεβλήθησαν θά προστεθοῦν, ἀπό τόν Μάιο τοῦ 2021 καί μετά, στό τέλος τῶν δόσεων τῆς ἀρχικῆς ρυθμίσεως. Γιά παράδειγμα φορολογούμενος (εἴτε ἔχει πληγεῖ οἰκονομικά ἀπό τήν πανδημία εἴτε ὄχι) ἔχει τρέχουσες φορολογικές ὀφειλές, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι σέ ἀναστολή (π.χ. φόρο εἰσοδήματος, ΕΝΦΙΑ). Μπορεῖ νά τίς ἐντάξει στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 δόσεων.

2. Ὅσοι ἔχασαν ἀπό τήν 1η Νοεμβρίου 2019 τρέχουσα ρύθμιση ἤ ρύθμιση τοῦ ἐξωδικαστικοῦ μηχανισμοῦ μποροῦν νά ἐπανέλθουν κανονικά ἀπό τόν Ὀκτώβριο στήν ρύθμισή τους καί οἱ δόσεις πού δέν κατεβλήθησαν, προστίθενται στό τέλος τῆς περιόδου.

Γιά παράδειγμα φορολογούμενος πού ἀνήκει στούς πληττομένους ἀπό τίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας εἶχε ἐνταχθεῖ στήν ρύθμιση τῶν 120 δόσεων, ἀλλά δέν μπόρεσε νά πληρώσει τίς δόσεις τοῦ Ἰουλίου καί τοῦ Αὐγούστου 2020 καί ἔχασε τήν ρύθμιση. Ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2020 θά συνεχίσει νά πληρώνει κανονικά τήν ρύθμιση, ἡ ὁποία ἀναβιώνει μέ ὅλα τά εὐεργετήματά της. Οἱ δόσεις πού δέν κατεβλήθησαν προστίθενται στό τέλος τῶν δόσεων τῆς ἀρχικῆς ρυθμίσεως.

3. Ρύθμισις 120 δόσεων γιά τήν ἀποπληρωμή ὀφειλῶν πού προέρχονται ἀπό δάνεια μέ ἐγγύηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου. Ὀφειλές στήν Φορολογική Διοίκηση, πού προέκυψαν ἀπό καταπτώσεις δανείων τά ὁποῖα ἐχορηγήθησαν μέ τήν ἐγγύηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, μποροῦν νά ρυθμισθοῦν σέ 120 μηνιαῖες δόσεις, μέ κλιμακούμενο πρόγραμμα ἀπαλλαγῆς ἀπό προσαυξήσεις καί τόκους ἐκπρόθεσμης καταβολῆς.

Γιά παράδειγμα, μία ἐπιχείρησις μέ βεβαιωμένες ὀφειλές πρός τήν Φορολογική Διοίκηση, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό δάνειο πού ἔλαβε μέ τήν ἐγγύηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ σέ πρόγραμμα πού προβλέπει ἕως 120 δόσεις μέ κλιμακούμενη ἀπαλλαγή ἀπό προσαυξήσεις καί τόκους, ἡ ὁποία φθάνει σέ ποσοστό μέχρι καί τό 100%. Συμφώνως πρός τόν κ. Σταϊκούρα, «τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἔχοντας βαθιά ἐπίγνωση τῶν δυσκολιῶν πού προκάλεσε καί ἐξακολουθεῖ νά προκαλεῖ ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ στήν πραγματική οἰκονομία, ἀνακοινώνει ἕνα νέο πλαίσιο ρυθμίσεως φορολογικῶν ὀφειλῶν, μέ τό ὁποῖο τό κράτος τείνει “χεῖρα βοηθείας” σέ νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνασχηματισμός Μητσοτάκη: Λιγώτεροι τεχνοκράτες, περισσότεροι Βουλευτές

Εφημερίς Εστία
Τό Μαξίμου ἔλαβε τό μήνυμα – Ἡ «πασοκοποίησις» προκαλεῖ ἀντιδράσεις στήν βάση τῆς παρατάξεως

Ὑποστέλλουμε διαρκῶς σημαῖες

Μανώλης Κοττάκης
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ἐτούτη τήν ὥρα ξεκάθαρη κυβερνητική στρατηγική στά ἑλληνοτουρκικά…

Τουρκικός χάρτης μέ σύνορα ἕως τήν Σκῦρο!

Εφημερίς Εστία
Τό Ὀρούτς Ρέις μόλις 18 μίλια ἀπό τό Καστελλόριζο

Σάν σήμερα, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1981

Δημήτρης Καπράνος
Σάν σήμερα, τό 1981, σχηματιζόταν ἡ πρώτη ἑλληνική κυβέρνηση ὑπό τόν Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου

Τετάρτη, 19 Ὀκτωβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ