ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Τήν αὔξηση χρήσεως βιοαερίου καί ὑδρογόνου δρομολογεῖ ἡ ΕΕ

Μέ στόχο τήν σταδιακή ἀπεξάρτηση ἀπό τό φυσικό ἀέριο

Η ΕΥΡΩΠΗ πρέπει νά ἐνισχύσει τήν ἐνεργειακή της ἱκανότητα ἀπό ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας καί νά διαφοροποιήσει τήν προμήθειά της σέ φυσικό ἀέριο, ὥστε νά τερματίσει τήν ἐξάρτησή της ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο, ἀναφέρεται στό σχέδιο γιά τίς τιμές τῆς ἐνέργειας πού ἑτοιμάζει ἡ Κομμισσιόν καί ἀποκαλύπτει τό Εuractiv. Τό σχέδιο θά ἐξετάζει τήν ἄμβλυνση τοῦ ἀντίκτυπου τῶν συνεχιζόμενων ὑψηλῶν τιμῶν ἐνέργειας στήν Εὐρώπη καί τόν τρόπο ἀποτροπῆς τους στό μέλλον. «Μέ τίς ἀποθῆκες φυσικοῦ ἀερίου τῆς ΕΕ σέ ἱστορικά χαμηλά ἐπίπεδα καί τίς ἀνησυχίες γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ ἐφοδιασμοῦ πού συνδέονται μέ τό χαμηλό χρέος στούς ἀγωγούς φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ἀνατολή, γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς αὐξανόμενης κρίσεως φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ ΕΕ παραμένει σέ μεγάλο βαθμό ἐξαρτημένη ἀπό τίς εἰσαγωγές ἐνέργειας γιά τήν παραγωγή ἐνέργειας καί τήν θέρμανση» προειδοποιεῖ τό σχέδιο.

Προβλέπει διάφορες «δράσεις» γιά τήν ἀποδέσμευση ἀπό τήν ρωσσική ἐνέργεια. Αὐτές περιλαμβάνουν τήν διαφοροποίηση τῶν προμηθειῶν φυσικοῦ ἀερίου τῆς Εὐρώπης καί ἕνα «νέο ἐνεργειακό σύμφωνο» πού θά ἐνισχύσει τίς ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας σέ ὅλη τήν Ἕνωση. Ἐνῶ ἡ Εὐρώπη θά μπορέσει νά ἀντεπεξέλθει τόν φετινό χειμῶνα χάρη στό ἀέριο πού εἶναι ἀποθηκευμένο καί στίς παραδόσεις ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου (LNG), πρέπει νά συνεχίσει νά ἀναζητεῖ ἐναλλακτικές λύσεις γιά τό ρωσσικό ἀέριο, σύμφωνα μέ τήν Ἐπιτροπή.

«Ἡ μείωσις τῆς ἐξαρτήσεώς μας ἀπό ἕναν μόνο προμηθευτή ὀρυκτοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπαιτεῖ διαφοροποίηση τοῦ ἐφοδιασμοῦ μέ φυσικό ἀέριο καί ἀξιοποίηση τοῦ πλήρους δυναμικοῦ τῶν πράσινων καί χαμηλῶν σέ ἄνθρακα πηγῶν ἐνέργειας» ἀναφέρεται στό σχέδιο. Βραχυπρόθεσμα, ἡ διαφοροποίησις αὐτή θά γίνει μέ τήν μορφή περισσότερου ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου, τό ὁποῖο θά μεταφέρεται ἀπό χῶρες ὅπως οἱ ΗΠΑ καί τό Κατάρ. Ἡ Εὐρώπη ἐργάζεται σκληρά γιά νά αὐξήσει τόν ἐφοδιασμό της μέ LNG ὡς ἐναλλακτική λύση στό ρωσσικό φυσικό ἀέριο. Κάθε περιοχή τῆς ΕΕ ἔχει πλέον ἄμεση ἤ ἔμμεση σύνδεση μέ τερματικό σταθμό LNG καί οἱ προμήθειες ἔφθασαν τόν Ἰανουάριο στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο ὅλων τῶν ἐποχῶν. Προστίθεται ὅτι ἡ Ἐπιτροπή θά συνεχίσει τίς διεθνεῖς συνομιλίες καί θά ἀξιοποιήσει τό σημερινό μερίδιο τῆς ΕΕ στήν παγκόσμια ἀγορά, τό ὁποῖο σήμερα ἀνέρχεται σέ περίπου 15%. Ὡστόσο, πρέπει νά γίνουν περισσότερα. Γιά νά ἀποφευχθεῖ τό ἴδιο ζήτημα μέ τήν ἱστορικά χαμηλή ἀποθήκευση πού ἐσημειώθη φέτος τόν χειμῶνα, ἡ μέση ἀποθήκευσις τῆς Εὐρώπης θά πρέπει νά εἶναι τοὐλάχιστον 80% ἕως τίς 30 Σεπτεμβρίου 2022, συμφώνως πρός τό σχέδιο.

Ἡ Ἐπιτροπή θά προτείνει ἕναν μηχανισμό πού θά διασφαλίζει τήν λήψη μέτρων ἐάν τά ποσοστά ἀποθηκεύσεως δέν ἐπαρκοῦν γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου. Ἐξετάζει ἐπίσης τό ἐνδεχόμενο νά προτείνει νομική ἀπαίτηση γιά τίς χῶρες τῆς ΕΕ νά διασφαλίζουν ὅτι ἕνα ἐλάχιστο ἐπίπεδο ἀποθηκεύσεως θά ἐπιτυγχάνεται ἕως τίς 30 Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους.

Μακροπρόθεσμα, ἡ Ἐπιτροπή στοχεύει στήν αὔξηση τῆς ποσότητος ἐναλλακτικῶν ἀερίων, ὅπως τό βιοαέριο καί τό ὑδρογόνο. Τό σχέδιο προτείνει τήν φιλοδοξία νά παραχθοῦν 35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα βιοαερίου ἕως τό 2030.

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.