ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Συμμετοχή Ἑλλάδος σέ φάρμακο τοῦ Ἰσραήλ

«Πράσινο διαβατήριο» γιά τούς τουρίστες – Ἡ ΕΕ ἐξησφάλισε ἄλλες 300 ἑκατ. δόσεις

Η ΕΛΛΑΣ πρόκειται νά συμμετάσχει στίς κλινικές ἔρευνες ἑνός πολλά ὑποσχόμενου φαρμάκου κατά τοῦ κορωνοϊοῦ τό ὁποῖο παρασκευάζει τό Ἰσραήλ. Αὐτό συνεφωνήθη στήν χθεσινή συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Ἰσραηλινό ὁμόλογό του Βενιαμίν Νετανυάχου, ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία παρουσίᾳ τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδος τοῦ Ἰσραήλ Ναντίρ Ἄρμπερ νά πληροφορηθεῖ τίς δυνατότητες πού ἔχει τό εἰσπνεόμενο φάρμακο EXO-C24. Κατά τήν διάρκεια τῆς συνεντεύξεως Τύπου ὁ Νετανυάχου ἔβγαλε ἀπό τήν τσέπη του τό φιαλίδιο μέ τό φάρμακο καί περιχαρής ἀνεκοίνωσε ὅτι ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός τοῦ εἶπε ὅτι θά ἤθελε κορυφαῖα ἑλληνικά νοσοκομεῖα νά συμμετάσχουν στίς κλινικές ἔρευνες. Ὁ κ. Μητσοτάκης σημείωσε ὅτι ἡ συνεργασία θά ἀρχίσει ὅταν ρυθμισθοῦν διαδικαστικά καί κανονιστικά θέματα. Ὁ Ἰσραηλινός Πρωθυπουργός εἶπε ὅτι τό EXO-C24 ἔχει δοκιμασθεῖ σέ 32 ἀνθρώπους ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 29 εἶχαν ἐντυπωσιακά θετικά ἀποτελέσματα. Καί οἱ δύο Πρωθυπουργοί ἐξέφρασαν τήν ἱκανοποίησή τους γιά τήν συνεργασία καί τήν ἐλπίδα ὅτι τό φάρμακο «θά δουλέψει».

Τό φάρμακο χορηγεῖται μιά φορά τήν ἡμέρα ἐπί πέντε λεπτά μέσω εἰσπνοῆς καί μπορεῖ νά θεραπεύσει τόν ἀσθενῆ σέ διάστημα 3-5 ἡμερῶν.

Οἱ δύο ἡγέτες ἐξέτασαν καί τήν περίπτωση τοῦ ψηφιακοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ καί μέ τρίτες χῶρες, προκειμένου νά διευκολυνθοῦν οἱ μετακινήσεις ἐν ὄψει τῆς τουριστικῆς περιόδου. Ὁ Νετανυάχου τό ἀπεκάλεσε «πράσινο διαβατήριο» καί τόνισε ὅτι Ἰσραηλινοί πολῖτες θά μπορέσουν νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἑλλάδα «χωρίς περιορισμούς, χωρίς ὑποχρεωτική καραντίνα, μόλις ἀρθεῖ ἡ ἀπαγόρευσις τῶν ταξιδιῶν». Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἐξέφρασε δέ τήν ἐκτίμηση, πώς «ἕως τόν Ἀπρίλιο θά ἔχουμε κατορθώσει νά τιθασεύσουμε ἀκόμη περισσότερο τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ».

Τόν Πρωθυπουργό συνόδευσε ὁ ὑπουργός Τουρισμοῦ Χάρης Θεοχάρης, ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε συμφωνία γιά διευρυμένη συνεργασία στόν ἐν λόγῳ τομέα, μέ τήν Ἰσραηλινό ὁμόλογό του Orit Farkash-Hacohen. Ἡ συμφωνία ἀφορᾶ κατ’ ἀρχήν στήν θεσμική συνεργασία μεταξύ τῶν δύο κρατῶν, στήν ἀνταλλαγή πληροφοριῶν καί τεχνογνωσίας, στίς τουριστικές ἐπενδύσεις, στήν προώθηση τοῦ τουρισμοῦ, στήν τουριστική καινοτομία καί ψηφιοποίηση, στήν τουριστική ἐκπαίδευση καί ἐπαγγελματική κατάρτιση, καθώς καί σέ συντονισμένες δράσεις κατά τήν ἐκπροσώπησή τους σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς.

Ὁ κ. Θεοχάρης ὑπενθύμισε ὅτι τό 2019 ἐπεσκέφθησαν τήν Ἑλλάδα 715.000 Ἰσραηλινοί τουρίστες, ἀναδεικνύοντας τό Ἰσραήλ στήν 9η θέση σέ ἀφίξεις. Ἡ ὑπουργός τοῦ Ἰσραήλ δήλωσε ὅτι «ἡ ὑπογραφή τῆς συμφωνίας γιά τόν διεθνῆ τουρισμό εἶναι φάρος ἐλπίδας, τή στιγμή πού οἱ οὐρανοί εἶναι κλειστοί καί οἱ διακοπές πολύ μακριά. Ἡ συμφωνία ἀποτελεῖ μιά ὑπενθύμιση σέ ὅσους ἀπασχολοῦνται σέ ὁλόκληρη τήν τουριστική βιομηχανία, ὅτι ἐργαζόμαστε προκειμένου νά διασφαλίσουμε ὅτι θά ξανανοίξουν τό συντομότερο δυνατόν».

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Eυρωπαϊκή Ἕνωσις ὁριστικοποίησε τήν συμφωνία μέ τίς ἑταιρεῖες Pfizer καί BioNTech γιά τήν ἀγορά ἄλλων 300 ἑκατομμυρίων δόσεων τοῦ ἐμβολίου τους γιά τήν νόσο Covid-19, ἀνέφερε ἐκπρόσωπος τῆς Κομμισσιόν. Ἡ ΕΕ ἐξησφάλισε 300 ἑκατομμύρια δόσεις τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου πέρυσι τόν Νοέμβριο καί στίς 8 Ἰανουαρίου ἀνεκοίνωσε μία προκαταρκτική συμφωνία γιά ἄλλες τόσες, γιά τήν ὁποία ἦταν σέ ἐκκρεμότητα ἡ διαπραγμάτευσις γιά τούς ὅρους τοῦ νέου συμβολαίου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ