ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Στήν Οἰκονομική Εἰσαγγελία ἡ «λίστα Πέτσα»

Ἡ ἔρευνα γιά τυχόν ποινικές εὐθύνες Πέτσα καί Σκυλακάκη

ΑΠΟ τήν περασμένη Ἄνοιξη εὑρίσκονται εἰς τό στόχαστρον τῆς Οἰκονομικῆς Εἰσαγγελίας οἱ καταγγελίες γιά τήν «λίστα Πέτσα», δηλαδή τά χρήματα πού ἐδόθησαν ἐν μέσῳ πανδημίας στά ΜΜΕ. Αὐτό ἀπεκάλυψαν χθές δικαστικές πηγές, ἀπαντώντας στίς αἰτιάσεις γιά μεγάλες καθυστερήσεις ὡς πρός τήν ἔρευνα πού ἀφορᾷ ἐνδεχόμενες ποινικές εὐθύνες τοῦ πρώην ὑφυπουργοῦ παρά τῷ Πρωθυπουργῷ Στέλιου Πέτσα καί τοῦ ὑφυπουργοῦ Οἰκονομικῶν Θεόδωρου Σκυλακάκη. Ὅπως σημειώνουν, ἡ προκαταρκτική ἐξέτασις ἄρχισε μετά τήν ἀναφορά πού εἶχαν καταθέσει στήν εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου 48 πρόσωπα, ὅπως δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες καί καθηγητές πανεπιστημίων.

Οἱ καταγγελίες ἀνεφέροντο σέ κατασπατάληση ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἀδιαφάνεια καί μεροληψία, μέ στόχο τήν χειραγώγηση τῶν ΜΜΕ. Κατά συνέπεια τό ἀδίκημα εἶναι τῆς ἀπιστίας εἰς βάρος τοῦ Δημοσίου. Γιά τούς ἐκπροσώπους τῆς ἑταιρείας πού ἀνέλαβε νά κάνει τήν κατανομή τῶν κονδυλίων στά ΜΜΕ γιά τίς διαφημιστικές καμπάνιες σχετικῶς μέ τήν πανδημία «Μένουμε Σπίτι» καί «Μένουμε Ἀσφαλεῖς» διενεργεῖται προκαταρκτική ἔρευνα ἀπό τήν διεύθυνση ἐρευνῶν οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος. Τά φυσικά πρόσωπα ἐλέγχονται γιά συνέργεια σέ ἀπιστία καί νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό παράνομες δραστηριότητες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;