ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Εἶναι ἡ δευτέρα φορά, σέ διάστημα μίας ἑβδομάδος, κατά τήν ὁποία κινεζικό πολεμικό μέσον (ἀεροσκάφος ἤ πλοῖο) προβαίνει σέ ἐπικινδύνους ἑλιγμούς πλησίον ἀντιστοίχων ἀμερικανικῶν. Τό σαββατοκύριακο ἔγινε καί τό πιό σοβαρό περιστατικό, μέ τήν ἐμπλοκή δύο πολεμικῶν πλοίων στά Στενά τῆς Ταϊβάν. Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς ἔδωσαν στήν δημοσιότητα βίντεο ἀπό τόν ἐπικίνδυνο ἑλιγμό πολεμικοῦ πλοίου τῆς Κίνας, πού ἐπέρασε σέ ἀπόσταση μόλις 140 μέτρων ἀπό τήν πλώρη ἀμερικανικοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ. Στά τέλη Μαΐου, ὑπενθυμίζεται, ἕνα κινεζικό μαχητικό ἀεροσκάφος J-16 ἐπέταξε ἀκριβῶς μπροστά ἀπό τό ρύγχος ἑνός ἀμερικανικοῦ ἀναγνωριστικοῦ ἀεροσκάφους πάνω ἀπό τήν Θάλασσα τῆς Νοτίου Κίνας.

Ἀναλυτικῶς, ἡ παρουσία τοῦ ἀμερικανικοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ USS Chung-Hoon καί τῆς καναδικῆς φρεγάτας HMCS Montreal στό Στενό τῆς Ταϊβάν, δέν εἶχε περάσει ἀπαρατήρητος ἀπό τήν Κίνα.

Πόσῳ μᾶλλον πού θεωρεῖ ἔδαφός της τό ἐν λόγῳ Στενό. Γι’ αὐτό καί στήν περιοχή ἔπλεε, ταὐτοχρόνως, καί πυραυλοφόρο κινεζικό ἀντιτορπιλλικό. Τό ὁποῖο, στό ἐπίμαχο περιστατικό, ἀφοῦ ἀνέπτυξε ταχύτητα, ἐπέρασε μπροστά ἀπό τήν πλώρη τοῦ USS Chung-Hoon. Συμφώνως μέ τήν ἀμερικανική Διοίκηση Ἰνδο-Ειρηνικοῦ, τό USS Chung-Hoon διετήρησε μέν τήν πορεία του, ἀλλά ἔκοψε ταχύτητα στούς 10 κόμβους, «γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ σύγκρουσις».

Ὁ πλοῦς τοῦ κινεζικοῦ σκάφους κατεγράφη τόσο ἀπό τό ἀμερικανικό σκάφος ὅσο καί ἀπό τήν παραπλέουσα καναδική φρεγάτα. Ἡ διοίκησις Ἰνδο-Ειρηνικοῦ προεχώρησε σέ καταγγελία, καθ’ ὅσον οἱ ἐνέργειες τῆς Κίνας παραβιάζουν, ὅπως ἀνέφερε, τούς θαλασσίους κανόνες ἀσφαλοῦς διελεύσεως στά διεθνῆ ὕδατα. Μέ τήν ταὐτόχρονη ἐπισήμανση – προειδοποίηση, «ἡ διέλευσις τοῦ Chung-Hoon καί τοῦ Montreal μέσῳ τοῦ Στενοῦ τῆς Ταϊβάν καταδεικνύει τήν συνδυασμένη δέσμευση ΗΠΑ – Καναδᾶ γιά ἕναν ἐλεύθερο καί ἀνοιχτό Ἰνδο-Ειρηνικό».

Τά δύο περιστατικά συσχετίζονται μέ τήν ἄρνηση τοῦ Κινέζου ὑπουργοῦ Ἀμύνης νά συναντηθεῖ μέ τόν Ἀμερικανό ὁμόλογό του, στό περιθώριο διεθνοῦς διασκέψεως (τήν πρόσκληση εἶχε ἀπευθύνει ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός). Τελικῶς, τό περιστατικό στά Στενά τῆς Ταϊβάν συνέβη ἐνῷ οἱ δύο ὑπουργοί, ὁ Λώυντ Ὦστιν καί ὁ στρατηγός Λή Σανγκφού, εὑρίσκοντο στήν Σιγκαπούρη γιά τήν ἐτησία διάσκεψη ἀμύνης. Ὁ Λή ὑπεστήριξε, μάλιστα, ὅτι οἱ ΗΠΑ καί οἱ σύμμαχοί τους εὐθύνονται γιά τόν κίνδυνο θερμοῦ ἐπεισοδίου, μέ τίς περιπολίες τους.

Τήν ἴδια ὥρα, ὁ ρωσσικός στόλος τοῦ Εἰρηνικοῦ ξεκίνησε χθές στρατιωτικά γυμνάσια στήν Θάλασσα τῆς Ἰαπωνίας καί τήν Θάλασσα τοῦ Ὀχότσκ, τά ὁποῖα θά ὁλοκληρωθοῦν στίς 20 Ἰουνίου.

«Περισσότερα ἀπό 60 πολεμικά πλοῖα καί σκάφη ὑποστηρίξεως, περίπου 35 ἀεροσκάφη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, πεζοναῦτες καί συνολικῶς ἄνω τῶν 11.000 μελῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων συμμετέχουν στά γυμνάσια τῶν δυνάμεων τοῦ Στόλου τοῦ Εἰρηνικοῦ», ἔκανε γνωστό τό ρωσσικό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ