ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ψηφίζει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων

Τό ἀπεκάλυψε ὁ κ. Κασσελάκης, ὁ ὁποῖος θά ἐπιβάλει κομματική πειθαρχία

Ο ΣΥΡΙΖΑ θά ὑπερψηφίσει τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀπεκάλυψε χθές ὁ Πρόεδρός του σέ συνέντευξη στό κεντρικό δελτίο εἰδήσεων τοῦ «Star». Ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης ἄνοιξε τά χαρτιά του, λέγοντας ὅτι παρά τό γεγονός ὅτι θεωρεῖ ἀτελῆ τήν νομοθετική ρύθμιση πού παρουσίασε προχθές ὁ Πρωθυπουργός, τό κόμμα του θά τήν ψηφίσει καί θά περάσει χάρη στήν ψῆφο αὐτή, χάρη στόν ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα πρόκειται, ὅπως δήλωσε, νά ἐπιβάλει κομματική πειθαρχία στούς βουλευτές του, γιατί δέν «θέλει νά παίζει μέ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα». «Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν θά σταθεῖ ποτέ ἀπέναντι στήν κοινωνική πρόοδο» εἶπε χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε τόν κ. Μητσοτάκη ἐπειδή ὠθεῖ τούς βουλευτές τῆς ΝΔ σέ ἀποχή, πού κατά τόν κ. Κασσελάκη εἶναι μία στάσις «πολιτικῆς δειλίας», ἐνῷ γιά τόν Πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶπε πώς υἱοθετεῖ στάση «πολιτικῆς ἐκμετάλλευσης».

Τήν ἴδια στιγμή, ἀναγνωρίζοντας τό μεγάλο πρόβλημα πού ὑπάρχει στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ πού δέν ἔχει πεισθεῖ ὥστε νά ψηφίσει ὑπέρ τοῦ νομοσχεδίου γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, τό Μέγαρο Μαξίμου περνᾶ στήν δράση. Καί μάλιστα τάχιστα. Δέν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς ὅτι ἀπό τήν Δευτέρα ξεκινοῦν ταχύρρυθμα σεμινάρια μέ μαθητές τούς ἴδιους τούς βουλευτές. Πρέπει νά ἑτοιμασθοῦν προκειμένου ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τῶν ἐξετάσεων, δηλαδή ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τῆς ψηφοφορίας ἀλλά καί ὅταν θά κληθοῦν νά δώσουν ἐξηγήσεις στούς ἐκλογεῖς τους, νά ἔχουν λάβει τήν ἀπαραίτητη ἐκπαίδευση. Πρόκειται γιά διήμερη ἐνημέρωση μέ ἀποκλειστικό θέμα τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ὅλοι οἱ βουλευτές ἔλαβαν ἠλεκτρονική πρόσκληση νά δώσουν τό «παρών» στά κεντρικά γραφεῖα τῆς ΝΔ στήν ὁδό Πειραιῶς. Οἱ βουλευτές θά χωρισθοῦν σέ δύο ὁμάδες, ἀναλόγως μέ τό ἀρχικό γράμμα τοῦ ἐπιθέτου, ὅπως δηλαδή καί στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις.

Τήν ἐνημέρωση θά ἀναλάβει ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας κ. Ἄκης Σκέρτσος, ἐνῷ στό σεμινάριο διαφωτίσεως θά δώσουν τό «παρών» οἱ ἀντιπρόεδροι τοῦ κόμματος κ.κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης καί Κωστῆς Χατζηδάκης, ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Παῦλος Μαρινάκης καί ἡ γραμματεύς τῆς ΝΔ κ. Μαρία Συρεγγέλα.

Ὁ κ. Σκέρτσος εἶχε στείλει ἐνωρίτερα μήνυμα στούς βουλευτές τῆς ΝΔ, ὅτι τό θέμα τοῦ συγκεκριμένου γάμου εἶναι ζήτημα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί «πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί στόν δημόσιο λόγο μας, νά μήν προσβάλλουμε καί νά μήν τραυματίζουμε τίς ψυχές καί τά συναισθήματα τῶν ἀνθρώπων. Καί νά κατανοήσουμε ὅτι εἶναι ἕνα θέμα πού δέν χωροῦν κομματικές κορῶνες καί διχασμοί.» Σημείωσε ὅτι δέν μπορεῖ ἄλλο νά καθυστερεῖ ἡ ἐπίλυσις τοῦ θέματος γιατί τά δικαιώματα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἀναγνωρίζονται ἤδη ἀπό πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες. Ἀνεγνώρισε ὅτι τό ζήτημα τοῦ πολιτικοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι πιό ἁπλό ἀπό ἐκεῖνο τῆς τεκνοθεσίας. «Ἐκεῖ πᾶμε προσεκτικά καί ἀκολουθοῦμε αὐτό πού λέει ἡ ἐπιστήμη, καί σύμφωνα μέ αὐτό, τό δικαίωμα ἔχει ἀναγνωριστεῖ σέ 39 χῶρες τῆς Δύσης. Ἔχουν γίνει ἔρευνες οἱ ὁποῖες ἀναφέρουν πώς τά ἄτομα πού μεγαλώνουν σέ ὁμόφυλες οἰκογένειες δέν ἔχουν καμμία ἀπόκλιση στήν ἀκαδημαϊκή, προσωπική, ψυχολογική ἀνάπτυξη ἤ τόν σεξουαλικό προσδιορισμό τους» ὑπεστήριξε ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος παρεδέχθη οὐσιαστικῶς ὅτι κατά τήν ψηφοφορία θά καταγραφοῦν ἀπώλειες, ἀφοῦ, ὅπως εἶπε, στόχος εἶναι ψηφισθεῖ ἀπό ὅσο τό δυνατόν περισσότερους βουλευτές τῆς ΝΔ. Ἐρωτηθείς γιά τήν κομματική πειθαρχία καί εἰδικά στούς ὑπουργούς, ἀπήντησε ὅτι «ἔχουν αὐξημένη θεσμική ὑποχρέωση» νά ψηφίζουν τά κυβερνητικά νομοσχέδια. Ὁ κ. Παῦλος Μαρινάκης ἀπέφυγε νά διευκρινίσει τί θά ἰσχύσει γιά τούς ὑφυπουργούς πού δέν θά ὑπερψηφίσουν τό νομοσχέδιο. «Θέλουμε νά πείσουμε προφανῶς καί τό σύνολο τῆς Κ.Ο. μας ἀλλά κυρίως νά ἀπευθυνθοῦμε στήν κοινωνία μέ ἕναν λόγο ἑνωτικό. Θέλουμε αὐτή ἡ πρωτοβουλία νά ἑνώσει τούς πολῖτες καί ὄχι νά τούς διχάσει» εἶπε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος. Καί κατέληξε λέγοντας ὅτι «θέλουμε νά δοῦμε νά ἐκφραστοῦν οἱ βουλευτές ἐλεύθερα γιατί ἀφορᾶ ἕνα θέμα ἀναγνώρισης δικαιωμάτων σέ συμπολῖτες μας.»

Πάντως ὑπάρχουν βουλευτές τῆς ΝΔ, ὅπως ὁ κ. Κώστας Καραγκούνης, πού δέν ἀρκοῦνται στήν προτροπή νά ἀπόσχουν τῆς ψηφοφορίας, ἀλλά εἶναι ἕτοιμοι νά καταψηφίσουν τό νομοσχέδιο. Καί ἔστειλε τό μήνυμα, ὅτι θά τό κατεψήφιζε ἀκόμη καί ἐάν ὑπῆρχε κομματική πειθαρχία, ἐνῷ ἐάν ὁ ἴδιος εἶχε ὑπουργική θέση, θά παραιτεῖτο!

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε «ἀντικοινωνικό», «ἀντεθνικό» καί «ἀντιχριστιανικό» τό νομοσχέδιο καί ὑπεστήριξε πώς ἡ ΝΔ ἐκλιπαρεῖ τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΠΑΣΟΚ νά τό στηρίξουν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.