ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Πολιτικό ζήτημα μέ τήν ἀφαίρεση τῆς «Ἀνάπλαση Α.Ε.» ἀπό τόν Δῆμο Ἀθηναίων

ΟΞΕΙΑ πολιτική ἀντιπαράθεση ἔχει προκαλέσει ἡ ἀπόφασις τοῦ Μεγάρου Μαξίμου νά μεταφέρει αἴφνης τήν διοίκηση τῆς «Ἀνάπλαση Α.Ε.», τῆς ἑταιρείας πού ἔχει ἀναλάβει τόν καλλωπισμό καί τήν μεταμόρφωση κεντρικῶν δρόμων καί γειτονιῶν τῆς πρωτευούσης, ἀπό τήν δημοτική Ἀρχή τῆς Ἀθήνας στήν Κυβέρνηση.

Λίγες ὧρες πρίν ἀπό τήν ὁρκωμοσία τοῦ νέου δημάρχου κ. Χάρη Δούκα, μέ τροπολογία πού κατετέθη τά μεσάνυκτα, παύει πλέον νά προεδρεύει τῆς «Ἀνάπλαση Α.Ε.» ὁ δήμαρχος. Μέχρι τώρα πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς ἑταιρείας ἦταν ὁ ἀπερχόμενος δήμαρχος κ. Κώστας Μπακογιάννης.

Ἔντονη κριτική στήν Kυβέρνηση ἤσκησαν ΠΑΣΟΚ καί ΣΥΡΙΖΑ. «Σήμερα ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί τῶν Ἀθηναίων πολιτῶν νά εἰσπράξουν μιά καθεστωτική ἀντίληψη ἀπό τό καθεστώς Μητσοτάκη καί τήν οἰκογένεια Μητσοτάκη. Ἔχετε πέσει πολύ χαμηλά. Προσέξτε» εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος μέσα στήν Βουλή. Ἀπευθυνόμενος στούς ὑπουργούς πού ἦταν παρόντες στήν αἴθουσα, τούς κατηγόρησε ὅτι «γράφετε στά παλιά σας τά παπούτσια τήν ἐπιλογή τῶν δημοτῶν τῆς Ἀθήνας καί παίρνετε στήν Κυβέρνηση τήν διοίκηση τῆς «Ἀνάπλαση Α.Ε.», γιατί δέν εἶναι ἀρεστός σας καί ἐκλεκτός σας ὁ Χάρης Δούκας. Καί γιατί προφανῶς ἀφήνετε ἀνοιχτά καί ἐρωτήματα, ὅ,τι θέλετε νά κρύψετε, καί ἀρκετά διαχειριστικά θέματα πού εἶχαν ἤδη προαναγγελθεῖ ὅτι θά γίνουν διαχειριστική ἔλεγχοι στήν “Ἀνάπλαση Α.Ε.”».

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Νῖκος Ἀνδρουλάκης κάλεσε τήν Κυβέρνηση νά ἀποσύρει τήν τροπολογία πού ἀποκλείει τόν δῆμο Ἀθηναίων ἀπό τά ἔργα πού γίνονται στήν περιοχή. Τήν χαρακτήρισε «ντροπιαστική» καί «προσβλητική» καί συνιστᾶ ἀσέβεια στήν πρόσφατη λαϊκή ἐτυμηγορία τῶν Ἀθηναίων. «Πρόκειται γιά κατήφορο τῆς Κυβέρνησης, ἐπειδή ἡττήθηκε ὁ ἀνιψιός τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ἐπειδή δέν ἔχει “μπάρμπα στή Κορώνη” καί στό Μαξίμου ὁ Χάρης Δούκας, προχωρᾶτε στήν τροπολογία» ἀνέφερε κ. Ἀνδρουλάκης. Ὁ βουλευτής Α΄ Ἀθηνῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἐπί κεφαλῆς τῆς δημοτικῆς παρατάξεως «Ἀθήνα Εἶσαι Ἐσύ» κ. Παῦλος Γερουλᾶνος δήλωσε ὅτι ὁ Πρωθυπουργός τιμωρεῖ ἐκείνους πού ψήφισαν τόν κ. Δούκα. «Τί ἀφορᾶ ἡ Ἀνάπλαση; Ἄκουσα τόν κ. Βορίδη. Ὅλη τήν Ἑλλάδα, λέει. Ἄλλαξε ὁ σκοπός. Ἀναπλάσεις παντοῦ. Ποῦ εἶναι; Ἀπό τόν Βοτανικό μέχρι τήν Ἀλεξάνδρας. Πιό Ἀθήνα, πεθαίνεις» τόνισε ὁ κ. Γερουλάνος.

Βάσει τῆς τροπολογίας, τήν ἐποπτεία τῆς «Ἀνάπλαση Ἀθήνα Α.Ε.» θά τήν ἀσκοῦν ἀπό κοινοῦ οἱ ὑπουργοί Περιβάλλοντος, Πολιτισμοῦ, Ἐσωτερικῶν καί Μεταφορῶν. Ἐπίσης διευρύνεται ἡ συνεργασία τῆς ἑταιρείας μέ τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση καί τήν ὑλοποίηση ἀναπλάσεως σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Στό Δ.Σ. δέν θά συμμετάσχουν ἄνθρωποι τοῦ δήμου ἀλλά ἕξι πρόσωπα ἐγνωσμένου κύρους, ἐπιστημονικῆς καταρτίσεως καί ἐπαγγελματικῆς ἐμπειρίας. Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν ἀπήντησε στήν ἀντιπολίτευση λέγοντας ὅτι ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2022 εἶχε παρουσιασθεῖ νομοθετική πρωτοβουλία γιά ὅλες τίς ἀναπλάσεις σέ ὅλη τήν χώρα ἀπό τήν συγκεκριμένη ἑταιρεία.

Καί ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ ὑπεστήριξε ὅτι ἡ «Ἀνάπλαση Α.Ε.» δέν ἦταν ποτέ δημοτική ἑταιρεία.

Γιά «σκανδαλώδη τροπολογία» ἔκανε λόγο ὁ νέος δήμαρχος κ. Δούκας τονίζοντας ὅτι ἡ Κυβέρνησις παίρνει ἀπό τήν διοίκηση τοῦ δήμου τήν ἑταιρεία πού ἔτρεξε τόν «Μεγάλο Περίπατο». Καί αὐτός μίλησε γιά «καθεστωτική ἀντιμετώπιση τῆς πρωτεύουσας τῆς χώρας», καλῶντας τόν Πρωθυπουργό νά ἀνακαλέσει τήν τροπολογία. Προσέθεσε ὅτι μέχρι τώρα ὁ δῆμος ὅριζε ὡς πρόεδρό της τόν ἑκάστοτε δήμαρχο Ἀθηναίων καί ἡ ἐκπροσώπησις τοῦ δήμου εἶναι 7 ἀπό τά 11 μέλη στό Δ.Σ. (3 ἐκ τῶν ὁποίων ἀπό τήν παράταξή του), ἐνῷ ὁ δήμαρχος ὑπεδείκνυε καί τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο. «Εἶναι προφανές ἐπίσης πώς μέ τήν ἀπόφαση αὐτή ἐπιχειρεῖται νά ματαιωθεῖ ὁ οἰκονομικός καί διαχειριστικός ἔλεγχος πού ἡ νέα δημοτική ἀρχή προτίθεται νά διενεργήσει στήν ἑταιρεία αὐτή καί στά πεπραγμένα της» κατέληξε ὁ κ. Δούκας.

Ὁ κ. Κώστας Μπακογιάννης ἀπήντησε στόν συσχετισμό πού ἔκανε ὁ κ. Δούκας τοῦ «Μεγάλου Περιπάτου» μέ τήν «Ἀνάπλαση Α.Ε.». «Μετά ἀπό τόσες ἐνημερώσεις πού ἔχουμε κάνει στόν κ. Δούκα, θά ὄφειλε πλέον νά γνωρίζει πώς ἡ “Ἀνάπλαση Α.Ε.” δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τό ἔργο τῆς Πανεπιστημίου» σχολίασε ὁ ἀπερχόμενος δήμαρχος. Τέλος, ξεκαθάρισε πώς εἶναι ἀνοιχτός σέ «ὅποιο διαχειριστικό καί οἰκονομικό ἔλεγχο. Εἶναι εὐπρόσδεκτος. Ὅπου θέλει, ὅπως τόν θέλει, ὅποτε τόν θέλει.»

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ