Παρητήθη ἡ κατοχική κυβέρνησις τοῦ Ἐρσίν Τατάρ

ΔΕΚΑ μόλις μῆνες ἄντεξε ἡ «οἰκουμενική φευδοκυβέρνησις» τοῦ κατοχικοῦ ἡγέτου Ἐρσίν Τατάρ…

… καθώς χθές ὑπέβαλε τήν παραίτησή της ὁ δῆθεν «πρωθυπουργός» Ἐρσάν Σανέρ. Οἱ ἐξελίξεις ἀναμένεται νά εἶναι ραγδαῖες καί δέν ἀποκλείεται νά ἔχουμε ἐπανάληψη τῶν ἐκλογῶν στά Κατεχόμενα κατά τούς
πρώτους μῆνες τοῦ 2022. Ἀπό τά μέσα καλοκαιριοῦ ἄρχισε νά φυλλοροεῖ ἡ «τρικομματική κυβέρνησις» μετά τήν ἀποχώρηση ἑνός «βουλευτοῦ» καί τήν ἀπόφαση τῶν ὑπολοίπων «βουλευτῶν» νά μήν ἐμφανίζονται στά «βουλευτικά» ἕδρανα. Σέ γραπτή δήλωσή του ὁ Σανέρ ἐπικαλεῖται γιά τήν παραίτηση τό πρόβλημα ἀπαρτίας στήν «βουλή», οἱ ἐξελίξεις ἐντός τῶν δύο ἐκ τῶν τριῶν κομμάτων τῆς «συγκυβερνήσεως» καί κάποια προβλήματα πού προέκυψαν ἐντός τῆς «κυβερνήσεως». Ἀνάφερε δέ ὅτι ἡ ἔλλειψις ἀπαρτίας στήν «βουλή» ἐμποδίζει τήν «κυβέρνηση» ἀπό τό νά παραγάγει ἔργο καί νά ἀντιμετωπίζει τίς διάφορες ἀνάγκες ἀλλά καί νά ἀνταποκρίνεται στό «νομοθετικό» ἔργο. Οἱ ἀρχηγοί τῆς «ἀντιπολιτεύσεως» ὅπως ὁ Σερντάρ Ντενκτάς δέν ἐπαρουσιάζοντο στίς ὁλομέλειες, διαφωνοῦντες μέ ἐνέργειες καί ἀποφάσεις τῆς «κυβερνήσεως». Τό πρόβλημα ἐπιδεινώθηκε μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας «κοινοβουλευτικῆς περιόδου» τήν 1η Ὀκτωβρίου ἀφοῦ ἡ «κυβέρνησις» δέν κατώρθωσε ποτέ νά συγκεντρώσει τόν ἀριθμό τῶν 26 «βουλευτῶν» γιά τήν ἀπαρτία. Οἱ μόνοι «βουλευτές» πού ἐνεφανίσθησαν στήν ἀποκαλούμενη «βουλή» ἦταν ἀπό τό «κόμμα» τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότητος τοῦ Τατάρ, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη τό πρῶτο βαρύ πλῆγμα ἀπό τότε πού ἀνέλαβε τήν ἐξουσία ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ Ἐρντογάν καί μέ μόνιμη θέση ὑπέρ τῆς διχοτομήσεως τῆς νήσου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Δύο σχολές σκέψεως γιά τήν πατρίδα

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ἑστία» ἀπεκάλυψε τά πρακτικά τῆς Λωζάννης, τά ὁποῖα δικαιώνουν πανηγυρικῶς τήν Ἑλλάδα γιά νησιά – ἀποστρατιωτικοποίηση Τό «Βῆμα» ἀπεκάλυψε παλαιά ἔγγραφα τοῦ ΝΑΤΟ, πού πριμοδοτοῦν τίς ἀπόψεις τῆς Τουρκίας!

Ἑλλάς: μόρφωμα πού διοικεῖται ἀπό τίς ζῶνες ἐπιρροῆς τῆς μαφίας

Μανώλης Κοττάκης
Τό καλοκαίρι τοῦ 2019 ἀλλοδαποί ἔκλεψαν τό πορτοφόλι γόνου σημαντικοῦ πολιτικοῦ τῆς πατρίδας μας…

Ὑποκλοπές σέ βουλευτές καί στελέχη τῆς «δημοκρατίας»

Εφημερίς Εστία
Συγκλονιστικά στοιχεῖα γιά τό κύκλωμα ὑποκλοπῶν σέ…

Ἡ ὀπισθοδρομική κομπανία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν

Δημήτρης Καπράνος
Φυσικά καί εἴμεθα κατά τῶν ἀμβλώσεων

Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ