ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρητήθη ἡ κατοχική κυβέρνησις τοῦ Ἐρσίν Τατάρ

ΔΕΚΑ μόλις μῆνες ἄντεξε ἡ «οἰκουμενική φευδοκυβέρνησις» τοῦ κατοχικοῦ ἡγέτου Ἐρσίν Τατάρ…

… καθώς χθές ὑπέβαλε τήν παραίτησή της ὁ δῆθεν «πρωθυπουργός» Ἐρσάν Σανέρ. Οἱ ἐξελίξεις ἀναμένεται νά εἶναι ραγδαῖες καί δέν ἀποκλείεται νά ἔχουμε ἐπανάληψη τῶν ἐκλογῶν στά Κατεχόμενα κατά τούς
πρώτους μῆνες τοῦ 2022. Ἀπό τά μέσα καλοκαιριοῦ ἄρχισε νά φυλλοροεῖ ἡ «τρικομματική κυβέρνησις» μετά τήν ἀποχώρηση ἑνός «βουλευτοῦ» καί τήν ἀπόφαση τῶν ὑπολοίπων «βουλευτῶν» νά μήν ἐμφανίζονται στά «βουλευτικά» ἕδρανα. Σέ γραπτή δήλωσή του ὁ Σανέρ ἐπικαλεῖται γιά τήν παραίτηση τό πρόβλημα ἀπαρτίας στήν «βουλή», οἱ ἐξελίξεις ἐντός τῶν δύο ἐκ τῶν τριῶν κομμάτων τῆς «συγκυβερνήσεως» καί κάποια προβλήματα πού προέκυψαν ἐντός τῆς «κυβερνήσεως». Ἀνάφερε δέ ὅτι ἡ ἔλλειψις ἀπαρτίας στήν «βουλή» ἐμποδίζει τήν «κυβέρνηση» ἀπό τό νά παραγάγει ἔργο καί νά ἀντιμετωπίζει τίς διάφορες ἀνάγκες ἀλλά καί νά ἀνταποκρίνεται στό «νομοθετικό» ἔργο. Οἱ ἀρχηγοί τῆς «ἀντιπολιτεύσεως» ὅπως ὁ Σερντάρ Ντενκτάς δέν ἐπαρουσιάζοντο στίς ὁλομέλειες, διαφωνοῦντες μέ ἐνέργειες καί ἀποφάσεις τῆς «κυβερνήσεως». Τό πρόβλημα ἐπιδεινώθηκε μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας «κοινοβουλευτικῆς περιόδου» τήν 1η Ὀκτωβρίου ἀφοῦ ἡ «κυβέρνησις» δέν κατώρθωσε ποτέ νά συγκεντρώσει τόν ἀριθμό τῶν 26 «βουλευτῶν» γιά τήν ἀπαρτία. Οἱ μόνοι «βουλευτές» πού ἐνεφανίσθησαν στήν ἀποκαλούμενη «βουλή» ἦταν ἀπό τό «κόμμα» τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότητος τοῦ Τατάρ, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη τό πρῶτο βαρύ πλῆγμα ἀπό τότε πού ἀνέλαβε τήν ἐξουσία ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ Ἐρντογάν καί μέ μόνιμη θέση ὑπέρ τῆς διχοτομήσεως τῆς νήσου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ