ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Παρητήθη ἡ κατοχική κυβέρνησις τοῦ Ἐρσίν Τατάρ

ΔΕΚΑ μόλις μῆνες ἄντεξε ἡ «οἰκουμενική φευδοκυβέρνησις» τοῦ κατοχικοῦ ἡγέτου Ἐρσίν Τατάρ…

… καθώς χθές ὑπέβαλε τήν παραίτησή της ὁ δῆθεν «πρωθυπουργός» Ἐρσάν Σανέρ. Οἱ ἐξελίξεις ἀναμένεται νά εἶναι ραγδαῖες καί δέν ἀποκλείεται νά ἔχουμε ἐπανάληψη τῶν ἐκλογῶν στά Κατεχόμενα κατά τούς
πρώτους μῆνες τοῦ 2022. Ἀπό τά μέσα καλοκαιριοῦ ἄρχισε νά φυλλοροεῖ ἡ «τρικομματική κυβέρνησις» μετά τήν ἀποχώρηση ἑνός «βουλευτοῦ» καί τήν ἀπόφαση τῶν ὑπολοίπων «βουλευτῶν» νά μήν ἐμφανίζονται στά «βουλευτικά» ἕδρανα. Σέ γραπτή δήλωσή του ὁ Σανέρ ἐπικαλεῖται γιά τήν παραίτηση τό πρόβλημα ἀπαρτίας στήν «βουλή», οἱ ἐξελίξεις ἐντός τῶν δύο ἐκ τῶν τριῶν κομμάτων τῆς «συγκυβερνήσεως» καί κάποια προβλήματα πού προέκυψαν ἐντός τῆς «κυβερνήσεως». Ἀνάφερε δέ ὅτι ἡ ἔλλειψις ἀπαρτίας στήν «βουλή» ἐμποδίζει τήν «κυβέρνηση» ἀπό τό νά παραγάγει ἔργο καί νά ἀντιμετωπίζει τίς διάφορες ἀνάγκες ἀλλά καί νά ἀνταποκρίνεται στό «νομοθετικό» ἔργο. Οἱ ἀρχηγοί τῆς «ἀντιπολιτεύσεως» ὅπως ὁ Σερντάρ Ντενκτάς δέν ἐπαρουσιάζοντο στίς ὁλομέλειες, διαφωνοῦντες μέ ἐνέργειες καί ἀποφάσεις τῆς «κυβερνήσεως». Τό πρόβλημα ἐπιδεινώθηκε μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας «κοινοβουλευτικῆς περιόδου» τήν 1η Ὀκτωβρίου ἀφοῦ ἡ «κυβέρνησις» δέν κατώρθωσε ποτέ νά συγκεντρώσει τόν ἀριθμό τῶν 26 «βουλευτῶν» γιά τήν ἀπαρτία. Οἱ μόνοι «βουλευτές» πού ἐνεφανίσθησαν στήν ἀποκαλούμενη «βουλή» ἦταν ἀπό τό «κόμμα» τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότητος τοῦ Τατάρ, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη τό πρῶτο βαρύ πλῆγμα ἀπό τότε πού ἀνέλαβε τήν ἐξουσία ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ Ἐρντογάν καί μέ μόνιμη θέση ὑπέρ τῆς διχοτομήσεως τῆς νήσου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!