ΟΟΣΑ: Πρόβλημα τό δικαστικό σύστημα γιά τήν λειτουργία τῆς οἰκονομίας

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ πού κρατοῦν πίσω τήν ἑλληνική οἰκονομία καταγράφει ἡ ἔκθεσις «Going for Growth» τοῦ ΟΟΣΑ.

Ὅπως ὑπογραμμίζεται, ἡ οἰκονομία τῆς χώρας κυριαρχεῖται ἀπό μικρές ἐπιχειρήσεις μέ χαμηλή παραγωγικότητα καί περιορισμένες δυνατότητες ἀναπτύξεως παρασύροντας τήν συνολική παραγωγικότητα. Ὁ ἀνταγωνισμός τῶν τιμῶν παραμένει χαμηλός σέ πολλές ἀγορές, ἐνῷ οἱ κανονιστικές ἐπιβαρύνσεις γιά τήν δραστηριοποίηση σέ ὁρισμένους βασικούς τομεῖς καί γιά τήν ἐκ νέου ἀξιοποίηση τῆς γῆς ἐμποδίζουν τούς νεοεισερχομένους.

Ἐπίσης, τά μή ἐξυπηρετούμενα δάνεια ἐπιβαρύνουν τήν ἱκανότητα τοῦ τραπεζικοῦ τομέως νά χρηματοδοτεῖ ἐπενδύσεις.

Τό μεγαλύτερο πρόβλημα εἶναι ἡ λειτουργία τοῦ δικαστικοῦ συστήματος. Ὁ Ὀργανισμός ἐπισημαίνει πώς οἱ συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν τό ἐπιχειρηματικό περιβάλλον, ἀλλά ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν προκλήσεις, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀνταπόκριση τοῦ δικαστικοῦ συστήματος.

Γι’ αὐτόν τόν λόγο συστήνει τήν βελτίωση τῆς ἀποτελεσματικότητος τοῦ νομικοῦ συστήματος μέ τήν ἁπλούστευση τῶν διοικητικῶν διαδικασιῶν καί τήν κοινοποίηση τῶν πλεονεκτημάτων τῶν ἐναλλακτικῶν μηχανισμῶν ἐπιλύσεως διαφορῶν. Γιά τήν βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητος καί τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας, ὁ ΟΟΣΑ προτείνει ἐπίσης:

• Μείωση τῶν φραγμῶν εἰσόδου, δίδοντας προτεραιότητα στίς ἐπαγγελματικές ὑπηρεσίες καί ἁπλοποιῶντας τούς κανόνες ὁριοθετήσεως τῆς γῆς.

• Αὔξηση τῆς συμμετοχῆς σέ ποιοτικές ἐνεργές πολιτικές γιά τήν ἀγορά ἐργασίας καί τήν κατάρτιση, μεταξύ ἄλλων σέ ὅλους τούς τομεῖς καί τίς περιφέρειες πού ἐπηρεάζονται ἀπό τήν μετάβαση στήν πράσινη οἰκονομία.

Οἱ συστάσεις γιά τήν ψηφιακή μετάβαση εἶναι:

Σταδιακή μείωσις τῆς ἀποσύρσεως τῶν κοινωνικῶν παροχῶν γιά ὅσους εἰσέρχονται στήν ἐργασία καί καθιέρωσις ἐπιδομάτων ἐντός τῆς ἐργασίας γιά τούς χαμηλόμισθους.

• Προώθησις τῆς συμμετοχῆς τῶν γυναικῶν στήν ἀμειβόμενη ἀπασχόληση ἐνθαρρύνοντας τήν παροχή πιό εὐέλικτων ρυθμίσεων ἐργασίας.

• Βελτίωσις τῶν κινήτρων γιά τήν πρόσληψη νέων ἐργαζομένων μέ περιορισμένη ἐμπειρία, μέ τήν μείωση τῶν ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως γιά νέες προσλήψεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις