ΟΟΣΑ: Πρόβλημα τό δικαστικό σύστημα γιά τήν λειτουργία τῆς οἰκονομίας

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ πού κρατοῦν πίσω τήν ἑλληνική οἰκονομία καταγράφει ἡ ἔκθεσις «Going for Growth» τοῦ ΟΟΣΑ.

Ὅπως ὑπογραμμίζεται, ἡ οἰκονομία τῆς χώρας κυριαρχεῖται ἀπό μικρές ἐπιχειρήσεις μέ χαμηλή παραγωγικότητα καί περιορισμένες δυνατότητες ἀναπτύξεως παρασύροντας τήν συνολική παραγωγικότητα. Ὁ ἀνταγωνισμός τῶν τιμῶν παραμένει χαμηλός σέ πολλές ἀγορές, ἐνῷ οἱ κανονιστικές ἐπιβαρύνσεις γιά τήν δραστηριοποίηση σέ ὁρισμένους βασικούς τομεῖς καί γιά τήν ἐκ νέου ἀξιοποίηση τῆς γῆς ἐμποδίζουν τούς νεοεισερχομένους.

Ἐπίσης, τά μή ἐξυπηρετούμενα δάνεια ἐπιβαρύνουν τήν ἱκανότητα τοῦ τραπεζικοῦ τομέως νά χρηματοδοτεῖ ἐπενδύσεις.

Τό μεγαλύτερο πρόβλημα εἶναι ἡ λειτουργία τοῦ δικαστικοῦ συστήματος. Ὁ Ὀργανισμός ἐπισημαίνει πώς οἱ συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν τό ἐπιχειρηματικό περιβάλλον, ἀλλά ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν προκλήσεις, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀνταπόκριση τοῦ δικαστικοῦ συστήματος.

Γι’ αὐτόν τόν λόγο συστήνει τήν βελτίωση τῆς ἀποτελεσματικότητος τοῦ νομικοῦ συστήματος μέ τήν ἁπλούστευση τῶν διοικητικῶν διαδικασιῶν καί τήν κοινοποίηση τῶν πλεονεκτημάτων τῶν ἐναλλακτικῶν μηχανισμῶν ἐπιλύσεως διαφορῶν. Γιά τήν βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητος καί τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας, ὁ ΟΟΣΑ προτείνει ἐπίσης:

• Μείωση τῶν φραγμῶν εἰσόδου, δίδοντας προτεραιότητα στίς ἐπαγγελματικές ὑπηρεσίες καί ἁπλοποιῶντας τούς κανόνες ὁριοθετήσεως τῆς γῆς.

• Αὔξηση τῆς συμμετοχῆς σέ ποιοτικές ἐνεργές πολιτικές γιά τήν ἀγορά ἐργασίας καί τήν κατάρτιση, μεταξύ ἄλλων σέ ὅλους τούς τομεῖς καί τίς περιφέρειες πού ἐπηρεάζονται ἀπό τήν μετάβαση στήν πράσινη οἰκονομία.

Οἱ συστάσεις γιά τήν ψηφιακή μετάβαση εἶναι:

Σταδιακή μείωσις τῆς ἀποσύρσεως τῶν κοινωνικῶν παροχῶν γιά ὅσους εἰσέρχονται στήν ἐργασία καί καθιέρωσις ἐπιδομάτων ἐντός τῆς ἐργασίας γιά τούς χαμηλόμισθους.

• Προώθησις τῆς συμμετοχῆς τῶν γυναικῶν στήν ἀμειβόμενη ἀπασχόληση ἐνθαρρύνοντας τήν παροχή πιό εὐέλικτων ρυθμίσεων ἐργασίας.

• Βελτίωσις τῶν κινήτρων γιά τήν πρόσληψη νέων ἐργαζομένων μέ περιορισμένη ἐμπειρία, μέ τήν μείωση τῶν ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως γιά νέες προσλήψεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ