ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Nίκας: Αὔξησις μετοχικοῦ κεφαλαίου ἕως 10 ἑκατ.

Την μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καί τήν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἕως 10 ἑκατ. εὐρώ μέ δικαίωμα προτιμήσεως τῶν παλαιῶν μετόχων, ἀπεφάσισε ἡ ἐτησία γενική συνέλευσις τῆς ἀλλαντοβιομηχανίας Νίκας.

Στόχος τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑταιρείας εἶναι νά τήν ἐπαναφέρουν στήν κορυφή τοῦ κλάδου, ὁλοκληρώνοντας μέ ἐπιτυχία τό σχέδιο ἀναδιαρθώσεως καί ἐξυγιάνσεως. Ὅσον ἀφορᾶ τήν διάθεση τῶν ὑπό ἄντλησιν κεφαλαίων, ποσόν 3,8 ἑκατ. εὐρώ θά κατευθυνθεῖ στόν ἐκσυγχρονισμό τῶν συστημάτων συσκευασίας καί ἀποθηκεύσεως τῶν προϊόντων της, 1,2 ἑκατ. εὐρώ σέ παραγωγικές ἐπενδύσεις, 2,1 ἑκατ. εὐρώ στήν κάλυψη τῆς ἰδίας συμμετοχῆς ἀλλά καί τοῦ τραπεζικοῦ δανεισμοῦ τῆς ἑταιρείας, 2,7 ἑκατ. σέ κάλυψη ἀναγκῶν κεφαλαίου κινήσεως.

Γιά τό reverse split ἀπεφασίσθη ἡ αὔξησις τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας ἀπό τά 0,04 εὐρώ ἑκάστη μετοχή σέ 0,12 εὐρώ ἑκάστη μετοχή μέ συνένωση τῶν παλαιῶν μετοχῶν μέ ἀναλογία τρεῖς (3) παλαιές κοινές μετοχές τῆς ἑταιρείας πρός μία (1) νέα κοινή μετοχή τῆς ἑταιρείας ( 3:1) καί τήν μείωση τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν παλαιῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας ἀπό 119.596.817 σέ 39.865.605 νέες κοινές ὀνομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Γιά τήν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου θά ἐκδοθοῦν ἕως 83.333.334 νέες, κοινές καί μετά ψήφου μετοχές ὀνομαστικῆς ἀξίας 0,12 εὐρώ ἑκάστης, οἱ ὁποῖες θά διατεθοῦν μέσω δημοσίας προσφορᾶς, μέ δικαίωμα προτιμήσεως ὑπέρ τῶν ὑφισταμένων μετόχων. Τά νέα κεφάλαια θά δώσουν τήν δυνατότητα στήν ἱστορική ἀλλαντοβιομηχανία νά πραγματοποιήσει ἐπενδύσεις ἐκσυγχρονισμοῦ, νά ἀναπτύξει νέα προϊόντα καί νά κινηθεῖ ἐπιθετικά στήν ἀγορά. Ἐπισημαίνεται ὅτι τά προηγούμενα χρόνια ἡ ἀλλαντοβιομηχανία «Νίκας» ἐπέτυχε συμφωνίες μέ τίς τράπεζες γα ἀναδιάρθρωση καί δραστικό «κούρεμα» τῶν δανειακῶν ὑποχρεώσεών της, βελτιώνοντας θεαματικά τούς χρηματοοικονομικούς δεῖκτες της. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό 93,3% τῶν μετοχῶν τῆς «Νίκας» κατέχει θυγατρική τῆς Chipita.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κυκλοφορεί η «Εστία της Κυριακής»

Εφημερίς Εστία
Με βαρειά κληρονομιά τα 145 χρόνια εγκυρότητος και τους 3 αιώνες προσφοράς προς την  πατρίδα, η «Εστία» προχωρά από τις 24 Οκτωβρίου στην έκδοση της «Εστίας της Κυριακής»!

Οἱ Γερμανοί ξανάρχονται καί πιέζουν γιά νέα λιτότητα

Εφημερίς Εστία
Διασποῦν τόν Νότο καί μαζί μέ ἄλλες ἑπτά χῶρες τοῦ Βορρᾶ ἐπιμένουν στά ὑψηλά πρωτογενῆ πλεονάσματα

Νά περιγράψουμε τόν κόσμο τήν στιγμή πού ἀλλάζει!

Μανώλης Κοττάκης
Μέ δημοσιογραφία πού δέν κρύβει τίς εἰδήσεις

Στήν Οἰκονομική Εἰσαγγελία ἡ «λίστα Πέτσα»

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἔρευνα γιά τυχόν ποινικές εὐθύνες Πέτσα καί Σκυλακάκη

Ὁ ἔρωτας στά χρόνια τῆς ἀκρίβειας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ συζήτηση, ὅπως εἶναι φυσικό, γινόταν σχετικά μέ τήν ἀκρίβεια…