Nίκας: Αὔξησις μετοχικοῦ κεφαλαίου ἕως 10 ἑκατ.

Την μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καί τήν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἕως 10 ἑκατ. εὐρώ μέ δικαίωμα προτιμήσεως τῶν παλαιῶν μετόχων, ἀπεφάσισε ἡ ἐτησία γενική συνέλευσις τῆς ἀλλαντοβιομηχανίας Νίκας.

Στόχος τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑταιρείας εἶναι νά τήν ἐπαναφέρουν στήν κορυφή τοῦ κλάδου, ὁλοκληρώνοντας μέ ἐπιτυχία τό σχέδιο ἀναδιαρθώσεως καί ἐξυγιάνσεως. Ὅσον ἀφορᾶ τήν διάθεση τῶν ὑπό ἄντλησιν κεφαλαίων, ποσόν 3,8 ἑκατ. εὐρώ θά κατευθυνθεῖ στόν ἐκσυγχρονισμό τῶν συστημάτων συσκευασίας καί ἀποθηκεύσεως τῶν προϊόντων της, 1,2 ἑκατ. εὐρώ σέ παραγωγικές ἐπενδύσεις, 2,1 ἑκατ. εὐρώ στήν κάλυψη τῆς ἰδίας συμμετοχῆς ἀλλά καί τοῦ τραπεζικοῦ δανεισμοῦ τῆς ἑταιρείας, 2,7 ἑκατ. σέ κάλυψη ἀναγκῶν κεφαλαίου κινήσεως.

Γιά τό reverse split ἀπεφασίσθη ἡ αὔξησις τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας ἀπό τά 0,04 εὐρώ ἑκάστη μετοχή σέ 0,12 εὐρώ ἑκάστη μετοχή μέ συνένωση τῶν παλαιῶν μετοχῶν μέ ἀναλογία τρεῖς (3) παλαιές κοινές μετοχές τῆς ἑταιρείας πρός μία (1) νέα κοινή μετοχή τῆς ἑταιρείας ( 3:1) καί τήν μείωση τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν παλαιῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας ἀπό 119.596.817 σέ 39.865.605 νέες κοινές ὀνομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Γιά τήν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου θά ἐκδοθοῦν ἕως 83.333.334 νέες, κοινές καί μετά ψήφου μετοχές ὀνομαστικῆς ἀξίας 0,12 εὐρώ ἑκάστης, οἱ ὁποῖες θά διατεθοῦν μέσω δημοσίας προσφορᾶς, μέ δικαίωμα προτιμήσεως ὑπέρ τῶν ὑφισταμένων μετόχων. Τά νέα κεφάλαια θά δώσουν τήν δυνατότητα στήν ἱστορική ἀλλαντοβιομηχανία νά πραγματοποιήσει ἐπενδύσεις ἐκσυγχρονισμοῦ, νά ἀναπτύξει νέα προϊόντα καί νά κινηθεῖ ἐπιθετικά στήν ἀγορά. Ἐπισημαίνεται ὅτι τά προηγούμενα χρόνια ἡ ἀλλαντοβιομηχανία «Νίκας» ἐπέτυχε συμφωνίες μέ τίς τράπεζες γα ἀναδιάρθρωση καί δραστικό «κούρεμα» τῶν δανειακῶν ὑποχρεώσεών της, βελτιώνοντας θεαματικά τούς χρηματοοικονομικούς δεῖκτες της. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό 93,3% τῶν μετοχῶν τῆς «Νίκας» κατέχει θυγατρική τῆς Chipita.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».