ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Nίκας: Αὔξησις μετοχικοῦ κεφαλαίου ἕως 10 ἑκατ.

Την μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καί τήν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἕως 10 ἑκατ. εὐρώ μέ δικαίωμα προτιμήσεως τῶν παλαιῶν μετόχων, ἀπεφάσισε ἡ ἐτησία γενική συνέλευσις τῆς ἀλλαντοβιομηχανίας Νίκας.

Στόχος τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑταιρείας εἶναι νά τήν ἐπαναφέρουν στήν κορυφή τοῦ κλάδου, ὁλοκληρώνοντας μέ ἐπιτυχία τό σχέδιο ἀναδιαρθώσεως καί ἐξυγιάνσεως. Ὅσον ἀφορᾶ τήν διάθεση τῶν ὑπό ἄντλησιν κεφαλαίων, ποσόν 3,8 ἑκατ. εὐρώ θά κατευθυνθεῖ στόν ἐκσυγχρονισμό τῶν συστημάτων συσκευασίας καί ἀποθηκεύσεως τῶν προϊόντων της, 1,2 ἑκατ. εὐρώ σέ παραγωγικές ἐπενδύσεις, 2,1 ἑκατ. εὐρώ στήν κάλυψη τῆς ἰδίας συμμετοχῆς ἀλλά καί τοῦ τραπεζικοῦ δανεισμοῦ τῆς ἑταιρείας, 2,7 ἑκατ. σέ κάλυψη ἀναγκῶν κεφαλαίου κινήσεως.

Γιά τό reverse split ἀπεφασίσθη ἡ αὔξησις τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας ἀπό τά 0,04 εὐρώ ἑκάστη μετοχή σέ 0,12 εὐρώ ἑκάστη μετοχή μέ συνένωση τῶν παλαιῶν μετοχῶν μέ ἀναλογία τρεῖς (3) παλαιές κοινές μετοχές τῆς ἑταιρείας πρός μία (1) νέα κοινή μετοχή τῆς ἑταιρείας ( 3:1) καί τήν μείωση τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν παλαιῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας ἀπό 119.596.817 σέ 39.865.605 νέες κοινές ὀνομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Γιά τήν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου θά ἐκδοθοῦν ἕως 83.333.334 νέες, κοινές καί μετά ψήφου μετοχές ὀνομαστικῆς ἀξίας 0,12 εὐρώ ἑκάστης, οἱ ὁποῖες θά διατεθοῦν μέσω δημοσίας προσφορᾶς, μέ δικαίωμα προτιμήσεως ὑπέρ τῶν ὑφισταμένων μετόχων. Τά νέα κεφάλαια θά δώσουν τήν δυνατότητα στήν ἱστορική ἀλλαντοβιομηχανία νά πραγματοποιήσει ἐπενδύσεις ἐκσυγχρονισμοῦ, νά ἀναπτύξει νέα προϊόντα καί νά κινηθεῖ ἐπιθετικά στήν ἀγορά. Ἐπισημαίνεται ὅτι τά προηγούμενα χρόνια ἡ ἀλλαντοβιομηχανία «Νίκας» ἐπέτυχε συμφωνίες μέ τίς τράπεζες γα ἀναδιάρθρωση καί δραστικό «κούρεμα» τῶν δανειακῶν ὑποχρεώσεών της, βελτιώνοντας θεαματικά τούς χρηματοοικονομικούς δεῖκτες της. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό 93,3% τῶν μετοχῶν τῆς «Νίκας» κατέχει θυγατρική τῆς Chipita.

Ειδήσεις / Άρθρα

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ