Nίκας: Αὔξησις μετοχικοῦ κεφαλαίου ἕως 10 ἑκατ.

Την μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καί τήν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ἕως 10 ἑκατ. εὐρώ μέ δικαίωμα προτιμήσεως τῶν παλαιῶν μετόχων, ἀπεφάσισε ἡ ἐτησία γενική συνέλευσις τῆς ἀλλαντοβιομηχανίας Νίκας.

Στόχος τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑταιρείας εἶναι νά τήν ἐπαναφέρουν στήν κορυφή τοῦ κλάδου, ὁλοκληρώνοντας μέ ἐπιτυχία τό σχέδιο ἀναδιαρθώσεως καί ἐξυγιάνσεως. Ὅσον ἀφορᾶ τήν διάθεση τῶν ὑπό ἄντλησιν κεφαλαίων, ποσόν 3,8 ἑκατ. εὐρώ θά κατευθυνθεῖ στόν ἐκσυγχρονισμό τῶν συστημάτων συσκευασίας καί ἀποθηκεύσεως τῶν προϊόντων της, 1,2 ἑκατ. εὐρώ σέ παραγωγικές ἐπενδύσεις, 2,1 ἑκατ. εὐρώ στήν κάλυψη τῆς ἰδίας συμμετοχῆς ἀλλά καί τοῦ τραπεζικοῦ δανεισμοῦ τῆς ἑταιρείας, 2,7 ἑκατ. σέ κάλυψη ἀναγκῶν κεφαλαίου κινήσεως.

Γιά τό reverse split ἀπεφασίσθη ἡ αὔξησις τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας ἀπό τά 0,04 εὐρώ ἑκάστη μετοχή σέ 0,12 εὐρώ ἑκάστη μετοχή μέ συνένωση τῶν παλαιῶν μετοχῶν μέ ἀναλογία τρεῖς (3) παλαιές κοινές μετοχές τῆς ἑταιρείας πρός μία (1) νέα κοινή μετοχή τῆς ἑταιρείας ( 3:1) καί τήν μείωση τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν παλαιῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας ἀπό 119.596.817 σέ 39.865.605 νέες κοινές ὀνομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Γιά τήν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου θά ἐκδοθοῦν ἕως 83.333.334 νέες, κοινές καί μετά ψήφου μετοχές ὀνομαστικῆς ἀξίας 0,12 εὐρώ ἑκάστης, οἱ ὁποῖες θά διατεθοῦν μέσω δημοσίας προσφορᾶς, μέ δικαίωμα προτιμήσεως ὑπέρ τῶν ὑφισταμένων μετόχων. Τά νέα κεφάλαια θά δώσουν τήν δυνατότητα στήν ἱστορική ἀλλαντοβιομηχανία νά πραγματοποιήσει ἐπενδύσεις ἐκσυγχρονισμοῦ, νά ἀναπτύξει νέα προϊόντα καί νά κινηθεῖ ἐπιθετικά στήν ἀγορά. Ἐπισημαίνεται ὅτι τά προηγούμενα χρόνια ἡ ἀλλαντοβιομηχανία «Νίκας» ἐπέτυχε συμφωνίες μέ τίς τράπεζες γα ἀναδιάρθρωση καί δραστικό «κούρεμα» τῶν δανειακῶν ὑποχρεώσεών της, βελτιώνοντας θεαματικά τούς χρηματοοικονομικούς δεῖκτες της. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό 93,3% τῶν μετοχῶν τῆς «Νίκας» κατέχει θυγατρική τῆς Chipita.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ