Νέα ἐπίθεσις τῆς Ζαχάροβα κατά τῆς Ἑλλάδος

Νέα σφοδρή ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλάδος ἐξαπέλυσε ἡ…

… ἐκπρόσωπος τοῦ ρωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Μαρία Ζαχάροβα, ἐπανερχομένη στό θέμα τῆς ἀπελάσεως διπλωματῶν. Ἡ Ρωσσία συνέδεσε τήν ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως μέ δύο γεγονότα. Μέ τήν ἐπίσκεψη τῆς Ἀμερικανίδος ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Βικτώρια Νούλαντ στήν Ἑλλάδα τήν ἴδια περίοδο, ἀλλά καί μέ τήν ἐπίθεση τῶν Ναζί στίς 6 Ἀπριλίου τό 1941 κατά τῆς χώρας μας. Ἡ Ζαχάροβα διερωτήθη ἐάν ἡ ἀπόφασις ἦταν συμπτωματική ἤ ἐάν ἐπρόκειτο γιά ἕναν «διαβολικά ἀκριβῆ ὑπολογισμό». Ἄρχισε τήν ἐπίθεση ὑποστηρίζοντας γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι τό ἑλληνικό κράτος συνεστήθη μέ τήν βοήθεια τῆς Ρωσσίας, μέ πρῶτο ἡγέτη της τόν τότε ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας καί τώρα «ἔμεινε οὐσιαστικά χωρίς διπλωματικές σχέσεις μέ τή χώρα μας.» «Καί αὐτό παρά τό γεγονός ὅτι μοιραζόμαστε τήν πίστη μέ τούς Ἕλληνες, κληρονομοῦμε τήν ἴδια παράδοση καί γενικά δέν ἀρνηθήκαμε ποτέ νά βοηθήσουμε τούς Ἕλληνες φίλους μας, εἶπε ἡ ἐκπρόσωπος, σημειώνοντας ὅτι ἡ χώρα της εἶχε βοηθήσει μέ πτητικά μέσα στήν κατάσβεση τῶν καταστροφικῶν περυσινῶν πυρκαϊῶν. Ἡ Ζαχάροβα ἀνέφερε ὅτι ἐνέργειες ὅπως ἡ ἀπέλασις τῶν Ρώσσων γιά λόγους εὐρωατλαντικῆς ἀλληλεγγύης διαγράφουν τό κοινό παρελθόν τῶν δύο λαῶν. «Δέν εἶναι κἄν κακό πού ἡ εὐρωατλαντική ἀλληλεγγύη διαγράφει τό παρελθόν, τελικά τό ποιόν τιμᾶ κανείς εἶναι κυρίαρχη ἐπιλογή τοῦ ἔθνους. Εἶναι κακό πού στερεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς τό μέλλον, τήν ἀνεξαρτησία καί τό δικαίωμα σέ αὐτήν τήν κυρίαρχη ἐπιλογή» κατέληξε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ