Νέα ἐπίθεσις τῆς Ζαχάροβα κατά τῆς Ἑλλάδος

Νέα σφοδρή ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλάδος ἐξαπέλυσε ἡ…

… ἐκπρόσωπος τοῦ ρωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Μαρία Ζαχάροβα, ἐπανερχομένη στό θέμα τῆς ἀπελάσεως διπλωματῶν. Ἡ Ρωσσία συνέδεσε τήν ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως μέ δύο γεγονότα. Μέ τήν ἐπίσκεψη τῆς Ἀμερικανίδος ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Βικτώρια Νούλαντ στήν Ἑλλάδα τήν ἴδια περίοδο, ἀλλά καί μέ τήν ἐπίθεση τῶν Ναζί στίς 6 Ἀπριλίου τό 1941 κατά τῆς χώρας μας. Ἡ Ζαχάροβα διερωτήθη ἐάν ἡ ἀπόφασις ἦταν συμπτωματική ἤ ἐάν ἐπρόκειτο γιά ἕναν «διαβολικά ἀκριβῆ ὑπολογισμό». Ἄρχισε τήν ἐπίθεση ὑποστηρίζοντας γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι τό ἑλληνικό κράτος συνεστήθη μέ τήν βοήθεια τῆς Ρωσσίας, μέ πρῶτο ἡγέτη της τόν τότε ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας καί τώρα «ἔμεινε οὐσιαστικά χωρίς διπλωματικές σχέσεις μέ τή χώρα μας.» «Καί αὐτό παρά τό γεγονός ὅτι μοιραζόμαστε τήν πίστη μέ τούς Ἕλληνες, κληρονομοῦμε τήν ἴδια παράδοση καί γενικά δέν ἀρνηθήκαμε ποτέ νά βοηθήσουμε τούς Ἕλληνες φίλους μας, εἶπε ἡ ἐκπρόσωπος, σημειώνοντας ὅτι ἡ χώρα της εἶχε βοηθήσει μέ πτητικά μέσα στήν κατάσβεση τῶν καταστροφικῶν περυσινῶν πυρκαϊῶν. Ἡ Ζαχάροβα ἀνέφερε ὅτι ἐνέργειες ὅπως ἡ ἀπέλασις τῶν Ρώσσων γιά λόγους εὐρωατλαντικῆς ἀλληλεγγύης διαγράφουν τό κοινό παρελθόν τῶν δύο λαῶν. «Δέν εἶναι κἄν κακό πού ἡ εὐρωατλαντική ἀλληλεγγύη διαγράφει τό παρελθόν, τελικά τό ποιόν τιμᾶ κανείς εἶναι κυρίαρχη ἐπιλογή τοῦ ἔθνους. Εἶναι κακό πού στερεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς τό μέλλον, τήν ἀνεξαρτησία καί τό δικαίωμα σέ αὐτήν τήν κυρίαρχη ἐπιλογή» κατέληξε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΗΘΗ