ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Νέα ἐπίθεσις τῆς Ζαχάροβα κατά τῆς Ἑλλάδος

Νέα σφοδρή ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλάδος ἐξαπέλυσε ἡ…

… ἐκπρόσωπος τοῦ ρωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Μαρία Ζαχάροβα, ἐπανερχομένη στό θέμα τῆς ἀπελάσεως διπλωματῶν. Ἡ Ρωσσία συνέδεσε τήν ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως μέ δύο γεγονότα. Μέ τήν ἐπίσκεψη τῆς Ἀμερικανίδος ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Βικτώρια Νούλαντ στήν Ἑλλάδα τήν ἴδια περίοδο, ἀλλά καί μέ τήν ἐπίθεση τῶν Ναζί στίς 6 Ἀπριλίου τό 1941 κατά τῆς χώρας μας. Ἡ Ζαχάροβα διερωτήθη ἐάν ἡ ἀπόφασις ἦταν συμπτωματική ἤ ἐάν ἐπρόκειτο γιά ἕναν «διαβολικά ἀκριβῆ ὑπολογισμό». Ἄρχισε τήν ἐπίθεση ὑποστηρίζοντας γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι τό ἑλληνικό κράτος συνεστήθη μέ τήν βοήθεια τῆς Ρωσσίας, μέ πρῶτο ἡγέτη της τόν τότε ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας καί τώρα «ἔμεινε οὐσιαστικά χωρίς διπλωματικές σχέσεις μέ τή χώρα μας.» «Καί αὐτό παρά τό γεγονός ὅτι μοιραζόμαστε τήν πίστη μέ τούς Ἕλληνες, κληρονομοῦμε τήν ἴδια παράδοση καί γενικά δέν ἀρνηθήκαμε ποτέ νά βοηθήσουμε τούς Ἕλληνες φίλους μας, εἶπε ἡ ἐκπρόσωπος, σημειώνοντας ὅτι ἡ χώρα της εἶχε βοηθήσει μέ πτητικά μέσα στήν κατάσβεση τῶν καταστροφικῶν περυσινῶν πυρκαϊῶν. Ἡ Ζαχάροβα ἀνέφερε ὅτι ἐνέργειες ὅπως ἡ ἀπέλασις τῶν Ρώσσων γιά λόγους εὐρωατλαντικῆς ἀλληλεγγύης διαγράφουν τό κοινό παρελθόν τῶν δύο λαῶν. «Δέν εἶναι κἄν κακό πού ἡ εὐρωατλαντική ἀλληλεγγύη διαγράφει τό παρελθόν, τελικά τό ποιόν τιμᾶ κανείς εἶναι κυρίαρχη ἐπιλογή τοῦ ἔθνους. Εἶναι κακό πού στερεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς τό μέλλον, τήν ἀνεξαρτησία καί τό δικαίωμα σέ αὐτήν τήν κυρίαρχη ἐπιλογή» κατέληξε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923